Nieuws wijk II

De kerkenraad van wijkgemeente 2 is dankbaar en blij dat de broeders Koert Meuleman en Marco van der Spek hun verkiezing tot respectievelijk diaken en ouderling hebben aangenomen. De broeders Boswijk en Bezemer hadden hiertoe geen vrijmoedigheid.

Dit heeft tot gevolg dat er een nieuwe ambtsdragerverkiezing zal komen. De kerkenraad hoopt in zijn vergadering van 21 november nieuwe dubbeltallen op te stellen.

De verkiezing voor 2 ouderlingen zal dan gehouden worden DV. maandag 3 december om 19.30 uur.

Jeugdwerker


Esther van Maanen

Watersnip 28
8271 GP IJsselmuiden
Tel: 06-33877179
E-mail: jeugdwerkerwijk2@dorpskerk.com

Even voorstellen
Hallo, wat mooi om op 2 september in de gemeente bevestigd te zijn als jeugdwerker. Graag stel ik me via deze weg verder aan jullie voor. Ik ben Esther van Maanen, getrouwd met Helmert-Jan en samen hebben we twee prachtige dochters: Sophie (2 jaar) en Salomé (afgelopen zomer geboren). Ik houd van sporten en muziek en vind het heerlijk om in de natuur te backpacken. We kwamen uit Ede, maar wonen inmiddels al weer twee jaar met veel plezier in IJsselmuiden.
Het heeft echt mijn hart dat kinderen en jongeren God leren kennen, voor Hem leven en zich thuis voelen in de kerk! En ik vind het erg mooi om daar in mijn werk mee te zijn. Op meerdere plekken ben ik jeugdwerker geweest en op dit moment werk ik met veel plezier bij de GZB als jeugdwerkadviseur. Mooi om zo ook in andere culturen met kerken te kijken hoe we kinderen en jongeren kunnen bereiken met het Evangelie.
Ik kijk er naar uit om ook met jullie in wijkgemeente II hiermee bezig te gaan. Eerst wil ik onderzoeken hoe het jeugdwerk in elkaar zit: wat er allemaal goed gaat, maar ook waar de uitdagingen en zorgen liggen. Hiervoor hoop ik met veel mensen in gesprek te gaan en al het jeugdwerk te bezoeken. Hierna zal ik meedenken in het nieuwe beleidsplan, aanbevelingen schrijven en helpen implementeren. In dit alles geldt dat als de Heere het huis niet bouwt, we tevergeefs aan het zwoegen zijn. Het is dan ook mijn gebed dat God Zijn zegen wil geven en de kinderen en jongeren steeds meer onder de indruk wil laten raken van Wie Hij is!

Van ds. Van Rumpt te Nunspeet/Hulshorst hebben we bericht gehad dat hij het beroep naar Barneveld heeft aangenomen. Dat houdt in dat hij voor het beroep vanuit onze gemeente heeft bedankt.

Gemeente graag blijven bidden om voortgang van het beroepingswerk.

In de kerkenraad van wijk 2 ontstaan 4 vacatures:
De ouderlingen Van ’t Ende en Van Dalfsen hebben hun ambt neergelegd en ouderling Potkamp stelt zich niet herkiesbaar. Ook diaken Akse stelt zich niet herkiesbaar.
Ouderling-kerkrentmeester Bos, evangelisatie-ouderling J.Brink en diaken Aalberts stellen zich herkiesbaar. Als er geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij herkozen verklaard.
De belijdende leden van wijk 2 worden opgeroepen om namen in te dienen voor deze vacatures. Speciale aandacht voor namen betreffende de vacature van br. Van Dalfsen die werkzaam was in de Maarlenhof.
Namen indienen kan tot en met zaterdag 13 oktober bij de scriba van wijk 2. Zijn huis- en mailadres vindt u in het kerkblad. Een lijst van belijdende leden is bij hem op te vragen. We hopen op uw en jouw inbreng! Aan de hand van de ingediende namen stelt de kerkenraad dubbeltallen op.
De ambtsdragerverkiezing is gepland op D.V. woensdag 31 oktober. Zie ook het kerkblad en de website.