Nieuws wijk II

In aansluiting op het websitebericht van de gezamenlijke kerkenraden volgt hier een korte wijk gebonden toelichting.  

In dat bericht staat dat met ingang van zondag 11 oktober het aantal kerkgangers is vastgesteld op 30 gemeenteleden per eredienst. Degenen die een taak hebben in de eredienst vallen hier buiten. Deze 30 gemeenteleden worden door de wijkouderlingen persoonlijk uitgenodigd. Zo weten we vooraf wie komen en u/jij wordt geregistreerd. Elke dienst zullen dit 30 andere gemeenteleden zijn. Digitaal aanmelden voor de kerkdiensten kan momenteel niet. 

We zien het als een voorrecht, ook al is het met een kleine groep gemeenteleden, de erediensten voort te zetten in gemeenschap met elkaar in Jezus Christus. Wij wensen en bidden dezelfde verbondenheid toe voor het merendeel van de gemeente, die de diensten nu weer gedwongen digitaal bijwonen. Laten we ons ook dán voorbereiden op de ontmoeting met God en bidden om Zijn Geest ook al beleven we de dienst vanuit huis mee.
Gemeentezang zoals we de laatste weken deden(het slotlied) en wat bijzonder op prijs gesteld werd, laten we nu ook achterwege.
Het bovenstaande houdt ook in dat er geen kinderoppas en Oppas+ is.

Beste gemeenteleden, we hopen en bidden dat we binnenkort weer mogen opschalen en meer mensen in de Oosterholthoeve mogen ontvangen.

Wijzigende maatregelen voor onze kerkdiensten worden gedeeld op de website en via de wijkgemeente-app. 

Het onderwijs op de catechisaties kan wel doorgaan uitgezonderd de belijdenis- en 18-catechisaties. Dit laatste in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. 

De verwachting is dat het bovenstaande zeker t/m 31 oktober zal duren.

U en jullie allen Gods nabijheid toegewenst in deze onzekere periode.

Ha meiden en jongens,

De catechisaties zijn weer begonnen en zijn gestart op maandag 21 september en dinsdag 22 september. Ben je nog niet geweest, dat kan altijd nog. Voor vragen kan je bij de dominee of een van de jeugdouderlingen Bart van 't Ende en William van den Berg terecht. Klik op de afbeelding hieronder en vul het formulier zo goed mogelijk in.

Let op er zijn vanwege corona gewijzigde tijden:

  • maandag start 18.45 uur (vo klas 1 t/m 3) - (12 - 14 jaar)
  • maandag start 19.45 uur (vo klas 4 t/m 6) - (15 - 18 jaar)
  • dinsdag start 18.45 uur (vo klas 1 t/m 3) - (12 - 14 jaar)
  • dinsdag start 19.45 uur (vo klas 4 t/m 6) - (15 - 18 jaar)
  • maandagavond 18+ catechese start 19:00 uur
  • dinsdagavond 18+ catechese start 18:45 uur
Het is alweer even geleden dat 87 gezinnen uit de gemeente de uitgebreide enquête hebben ingevuld over het geloof en de geloofsopvoeding. Via deze weg willen we alle ouders bedanken dat zij zo open een eerlijk hebben gedeeld wat er in hun leven en geloof speelt. 

Vanwege de coronacrisis was het helaas niet mogelijk om de uitkomsten tijdens een gemeente avond te presenteren. Mocht u het interessant vinden, kunt u hier het volledige rapport en hier een samenvatting vinden van het rapport.

Het is ons gebed dat de Heere God de enquête en aanbevelingen wil gebruiken ter ondersteuning van de gezinnen en de geloofsoverdracht voor de nieuwe generatie!  

Jeugdvereniging Source, Young Spirit, Open Jeugdwerk het Baken

Bijlagen:
Bewaar het bestand flyer wijk 2 12+.pdfflyer wijk 2 12+.pdf[ ]

WhatsApp is erg geschikt voor het versturen van actuele, korte berichten. Nog niet aangemeld? Doe deze twee eenvoudige stappen:

 1. Voeg het nummer 0620277535 toe aan het adresboek van uw telefoon met als naam ‘Wijk2Bericht’
 2. Stuur daarna in WhatsApp de tekst ‘WIJKBERICHT AAN’ naar Wijk2Bericht.

Als u een boodschap hebt voor deze verzendlijst, kunt u dat via de app doorgeven.

 

Op weg naar je werk – in de auto, de trein of op de fiets – kun je iedere werkdag een Bijbellezing en overdenking beluisteren met de Bijbelpodcast _Eerst Dit._ Gebruikers kunnen zich gratis aanmelden via WhatsApp, en krijgen dan iedere werkdag om 6.00 uur een audiobericht via WhatsApp, dat met één druk op de knop te beluisteren is. Hiermee maken ze het luisteraars zo gemakkelijk mogelijk. Een goed begin van de dag.

De overdenkingen – meestal aan de hand van het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap – komen uit de koker van vijf personen:

Eva-hoofdredacteur Minella van Bergeijk, ds. Dirk de Bree, ds. Hanneke Ouwerkerk, ds. Jan-Maarten Goedhart en dr. Kees van Ekris. De podcast Eerst Dit is een initiatief van de EO en de IZB, een organisatie voor zending in Nederland binnen de PKN.

Aanmelden voor de Bijbelpodcast doe je zo: Ga daarvoor naar de website Eerstdit.nl. [1] Of pak je telefoon, zet 06-10021090 in de contactenlijst en app vervolgens naar dit nummer: ‘Podcast Aan’.

Links:

https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit/