Nieuws wijk II

Lijkt het je leuk om te zingen in het 'kerstkoor'
Geef u/je dan nu op bij thamarvdlinde@gmail.com of marlijn-prins@hotmail.com

De aanbevelingen door de gemeente voor onderstaande vacatures zijn in de afgelopen kerkenraadsvergadering doorgenomen. Twee ouderlingen met bepaalde opdracht zijn verkozen en een dubbeltal voor de vacature ouderling Nentjes is opgesteld. Verkozen zijn:

 • tot jeugdouderling Bart Jan ten Hoor, Herberg 5; hij heeft zijn verkiezing niet kunnen aanvaarden.
 • tot evangelisatieouderling Gerrit ten Berge, Groenendael 213; hij heeft zijn verkiezing aanvaard.

In de aanstaande vacature ouderling Nentjes is het volgende dubbeltal opgesteld in alfabetische volgorde:

       Arnold van der Linde, Buitenwaarden 17, Grafhorst en Harry de Velde, Zeegravensingel 101.

De stemmingsvergadering, is zoals voor de coronatijd, op D.V. maandagavond 25 oktober om 19.30 uur in de kerk. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Het machtigingsformulier kan opgevraagd worden per mail bij scriba P. de Graaf. scribawijk2@dorpskerk.com

Wijkgemeente II  van de Hervormde gemeente IJsselmuiden/Grafhorst

                                         zoekt per direct een

                                       Kerkelijk werker
                                           (0,5 fte per week)

Wij zijn op zoek naar een Kerkelijk werker die zich persoonlijk verbonden weet met de identiteit van
onze wijkgemeente en de Hervormd-Gereformeerde traditie. Van de kandidaat verwachten wij een
zelfstandige werkhouding plus een aantal jaren ervaring in het pastoraat en ander kerkelijk werk.
Daarnaast verwachten wij dat de kandidaat bereid is om ook in de avonden en weekenden te werken
om bijvoorbeeld catechisatie te verzorgen of andere vormen van toerusting.

 

Profiel

De werkzaamheden zullen zich concentreren op het verlenen van pastoraat aan ouderen, samen met
de predikant en de wijkouderlingen. Daarnaast kan participatie in het jongerenwerk gevraagd
worden. Ook het leiden van rouwdiensten kan tot de taken behoren. Wij verwachten dat de
kandidaat Kerkelijk werker theologisch geschoold is op HBO-GPW of universitair niveau.

 

Voor deze uitvoerende functie bieden wij een jaarcontract aan. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de wijkpredikant, ds. M. van Dam, tel. 038 – 200 06 08, of de voorzitter van de
wijkkerkenraad, dhr. B. Nentjes, tel. 038 - 3322774.

 

Voelt u zich aangesproken door de vacature dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren. U kunt dat
aangeven in uw motivatie. Solliciteren kan tot uiterlijk 5 november a.s. door uw CV + motivatiebrief
te sturen naar scribawijk2@dorpskerk.com

Uit een enquête, gehouden onder gemeenteleden van wijk 2, is gebleken dat er een grote behoefte is om gestuurd en onderwezen te worden als het gaat om geloofsopvoeding.
Daarom wordt er 10 november een thema-avond georganiseerd in het kader van ‘Geloofsopvoeding’. 

Op deze gemeente brede avond worden workshops gegeven door mensen uit onze eigen gemeente.
Daarnaast staat de avond in het teken van het delen van eigen ervaringen met betrekking tot geloofsopvoeding. Omdat we ook als het gaat om geloofsopvoeding samen één gemeente zijn!

Geef je nu op via dit formulier, of door op de flyer te klikken (onderaan de pagina)
Huisbijbelkringen wijkgemeente 2

Op dit moment zijn er 19 huisbijbelkringen actief. De kringen komen eens per 3 weken bijeen in huiselijke kring.

De kring is de plek waar je elkaar ontmoet, elkaar opbouwt en elkaar versterkt in het geloof.
Het is een plek waar je kunt groeien in geloof en anderen deelgenoot kunt maken van wat er speelt in je leven met God.
De kringen komen op verschillende avonden bij elkaar.
Je leert niet alleen veel over de Bijbel en het geloof, maar het is ook gezellig en je leert elkaar beter kennen.


Interesse? Meld je aan!

Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of wil je het komende winterseizoen graag deelnemen meld je dan aan middels een email naar 

Jan-Paul van den Berg
jp_vdb@hotmail.com
Gerrit Klooster
gklooster@dorpskerk.com

Vermeld je contactgegevens, leeftijd, voorkeur voor een groep (als je die hebt) en voorkeur voor een dag.
We kunnen niet aan alle wensen voldoen, maar doen ons best om te zorgen dat je mee kunt draaien in een passende kring! Weet dat de kring bezetting geregeld rouleert en nieuwe aanwas bij (bestaande) kringen vaak nodig is en zeer wordt gewaardeerd!


Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor het rooster 2021-2022Naar aanleiding van de gewijzigde coronamaatregelen is besloten dat

 • iedereen zich nog steeds aan de basisregels houdt:
  • was vaak je handen (desinfecteer je handen bij binnenkomst);
  • heb je (corona) klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • houdt uw jas en tas bij u;
 • iedereen in elke dienst weer van harte welkom is (vooraf aanmelden niet meer nodig).
 • in elke kerkdienst 40 zitplaatsen beschikbaar zijn voor hen die toch op 1½ m. afstand van een ander wil zitten. Daarvoor is aanmelden/reserveren nodig via https://aanmelden.dorpskerk.com/wijk2 vóór zaterdag 12.00 uur. Tot 10 minuten voor de aanvang van de kerkdienst wordt een plaats voor u beschikbaar gehouden.
  In de Oosterholthoeve is dit het eerste vak bij binnenkomst, in de Dorpskerk zijn dit de stoelen en de beide vakken ter weerszijde.
 • de 1½ m. afstandsregel is veranderd in: ‘houd gepaste afstand’. Daarvoor is het wenselijk een zitplaats tussen verschillende gezinnen vrij te houden(advies). Daar kan evt. een sjaal of jas neergelegd worden.

 We rekenen op uw en jouw medewerking!

Naar aanleiding van de toerustingsavond van 1 februari 2020 geeft Esther van Maanen in onderstaand filmpje uitleg over de het basispastoraat. In de bijlage onderin het bericht kunt u alles nog eens rustig nalezen.Op weg naar je werk – in de auto, de trein of op de fiets – kun je iedere werkdag een Bijbellezing en overdenking beluisteren met de Bijbelpodcast _Eerst Dit._ Gebruikers kunnen zich gratis aanmelden via WhatsApp, en krijgen dan iedere werkdag om 6.00 uur een audiobericht via WhatsApp, dat met één druk op de knop te beluisteren is. Hiermee maken ze het luisteraars zo gemakkelijk mogelijk. Een goed begin van de dag.

De overdenkingen – meestal aan de hand van het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap – komen uit de koker van vijf personen:

Eva-hoofdredacteur Minella van Bergeijk, ds. Dirk de Bree, ds. Hanneke Ouwerkerk, ds. Jan-Maarten Goedhart en dr. Kees van Ekris. De podcast Eerst Dit is een initiatief van de EO en de IZB, een organisatie voor zending in Nederland binnen de PKN.

Aanmelden voor de Bijbelpodcast doe je zo: Ga daarvoor naar de website Eerstdit.nl. [1] Of pak je telefoon, zet 06-10021090 in de contactenlijst en app vervolgens naar dit nummer: ‘Podcast Aan’.

Links:

https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit/