Nieuws wijk II

Aanmelden kerkdiensten WIJK 2

Er is goed nieuws over de kerkdiensten in de Oosterholthoeve. De metingen van de luchtkwaliteit in de sporthal wijzen uit dat we goed zitten met het aantal van 275 kerkgangers per dienst.

Naast het monitoren van de luchtkwaliteit, blijft uiteraard de anderhalve-meterregel van kracht en volgen wij de adviezen om nog niet aan samenzang te doen want ook dat heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit in de kerkzaal.

Aanmelden voor elke dienst afzonderlijk blijft belangrijk via https://aanmelden.dorpskerk.com (of voor wie dat niet lukt, de scriba of wijkouderling). Op die manier bent u ook verzekerd van een zitplaats.

 

Aanmelden

Voor beide diensten wordt nu iedereen uit de (wijk)gemeente uitgenodigd. De site blijft zichtbaar zodat ook op het laatste moment nog aanmeldingen gedaan kunnen worden en iedereen zicht heeft op het aantal beschikbare plaatsen. Wie zich niet van te voren aanmeldt, moet zich bij binnenkomst in de hal van de Oosterholthoeve even melden om zich te registreren. Wie van te voren aangemeld is hoeft niet meer ‘afgevinkt’ te worden.  

 

Bijzonderheden

 • Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas in de Oosterholthoeve. Er is in de zomervakantie nog geen oppas+.
 • In de kerk zijn in verschillende groottes rijtjes stoelen bij elkaar gezet voor gezinnen. Zo kunnen we de anderhalve meter houden, maar toch zoveel mogelijk mensen kwijt.
 • De kosters helpen u om een plaats te vinden. Het verlaten van de kerk gebeurt rij voor rij onder leiding van de koster.
 • Let bij het uitgaan binnen en buiten op de anderhalve-meter-regel. Denk ook aan onze beeldvorming onder voorbijgangers.
 • Net zoals de afgelopen tijd, zijn de diensten ook nu live te volgen met beeld en geluid via kerkdienstgemist.nl
 • De muziekgroep verzorgt de gemeentezang.
 • De gaderobe is dicht en de jas neemt u daarom mee naar uw zitplaats.
 • Het invalidetoilet is open. We roepen u op zo min mogelijk van het toilet gebruik te maken.
 • Omdat we zo min mogelijk schoonmaakwerk willen (er is al genoeg: stoelen, zaal, hal etc), zijn verschillende aangrenzende zalen gesloten evenals de tribunes en het gangetje daaronder. We vragen elke zondagmorgen enkele vrijwilligers om te helpen met het reinigen van de stoelen na afloop van de dienst.

 

Hebt u vragen, neem gerust contact op met uw ouderling of de scriba van de kerkenraad.

Op dinsdag 8 september organiseren we een speciale avond voor jeugdleiders en catecheten over relationeel jeugdwerk. Voor kinderen, tieners en jongeren is het erg belangrijk dat zij zich gezien weten in de gemeente en in het jeugdwerk. Wanneer we het jeugdwerk relationeel vorm geven, draagt dit eraan bij dat jongeren niet zomaar uit beeld raken. De avond is in het bijzonder bedoeld voor de leidinggevende van de jongens,- en meisjesclub, de tienerclub en voor de catecheten. De avond is in het Baken en zal geleid worden door Esther van Maanen. De inloop is om 19:45 en we starten om 20:00.

Het belooft een mooie avond te worden, wees hartelijk welkom!


Beste ouders van kinderen die komend seizoen in groep 3, 4 of 5 van de basisschool zitten, voor jullie kinderen is er momenteel zondagsschool. Tegelijkertijd hebben meerdere ouders gevraagd of er voor deze leeftijdscategorie ook een club kan komen. Het lijkt ons goed om enerzijds te kijken of deze wens breed gedeeld wordt. Anderzijds willen we gelijk inventariseren over er draagkracht is vanuit de ouders om deze activiteit evt. ook te organiseren. Daarnaast willen we ook een aantal mogelijke alternatieven aan jullie voorleggen.

Zouden jullie de enquête hierover willen invullen? Ook als jullie hier geen belangstelling voor hebben, is het behulpzaam als jullie de enquête toch willen invullen, dan ben je in ieder geval snel klaar ;-). Op die manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van hoe dit leeft. Mocht je nog vragen hierover hebben, stuur gerust een mailtje naar jeugdwerkerwijk2@dorpskerk.nl.

Alvast bedankt voor jullie moeite!

De enquête vind je hier: https://forms.gle/GuFTkj8xYLcmryrR8

 

Al een paar maanden lang zijn onze diensten thuis te volgen met een goede kwaliteit van beeld en geluid. Behalve het beamteam dat zorgt voor de tekst van de liederen en het schakelen tussen de dominee en muziekgroep zijn er ook altijd mensen aanwezig die zorg dragen voor het geluid van de dominee en muziekgroep.  Dit team is op zoek naar versterking, helemaal als we straks weer naar de Oosterholthoeve hopen te gaan zal er elke zondag het één en ander aan apparatuur klaar gezet en bediend moeten worden. Dus heb jij enige affiniteit met geluid en vind je het leuk om zang en instrumenten tot één mooi geheel te mixen meld je dan vrijblijvend via onderstaande link dan gaan we samen kijken of deze taak in de gemeente bij jou past.

Iemand tippen die in jouw ogen geschikt is mag ook natuurlijk!aanmeld-button - De Geboortenis

Toen we niet meer in de Oosterholthoeve konden samenkomen op zondag, moesten we als kerkenraad snel een oplossing bedenken om toch als gemeente van Christus rond het Woord samen te komen. In eerste instantie werd de gemeentezang thuis ondersteund met zang die van internet gehaald werd. Daaraan kleven allerlei nadelen, al was het op dat moment een bruikbare oplossing.
Met ingang van zondag 3 mei gaan we de gemeentezang vormgeven met enkele zangers die begeleid worden door 1 of 2 muzikanten. Elke zondag zal dat door een ander groepje gemeenteleden gebeuren. We vragen u als gemeente niet teveel te letten op stijl en vormgeving als diverse muzikale talenten dienstbaar zijn aan onze gemeentezang. Laten we ons nu richten op de voortgang van ons kerk-zijn waarin het Woord wordt verkondigd en we samen zingen. We bedenken daarbij dat dit alles van tijdelijke aard is, gedurende de coronamaatregelen.
We kijken er nog steeds naar uit dat we gewoon weer kunnen samenkomen in de Oosterholthoeve en de Dorpskerk zoals we dat gewend waren.
We beleven ongekende tijden nu het coronavirus en de bestrijding daarvan veel impact heeft op de samenleving als geheel en op de levens van mensen persoonlijk. Dat wij als kerkelijke gemeente de adviezen van de overheid en van de Protestantse kerk willen volgen heeft de nodige consequenties. Op deze pagina leest u hoe de kerkenraad de komende weken e.e.a. wil vorm geven.

Erediensten
We blijven erediensten houden want juist ook nu hebben we Gods Woord nodig en heeft de wereld ook ons gebed nodig. Vorige week konden we nog de lofzang gaande houden door met een klein deel van de gemeente samen te komen. Inmiddels zijn de adviezen aangescherpt en heeft de gemeente ook de Oosterholthoeve voor alle huurders gesloten. Wij zullen daarom op de gebruikelijke tijdstippen met een kleine kerkenraadsdelegatie diensten live uitzenden vanuit de Zaaier. Vorige week lukte het niet helemaal met de uitzending, maar de verwachtingen voor zondag zijn goed. Via deze link zijn we zondag toch met elkaar verbonden: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1240/events/live

Pastoraat
Nu doordeweekse activiteiten stilliggen en we de contacten rond de zondagse diensten missen is het belangrijk om op andere manieren met elkaar verbonden te blijven. We moedigen u en jou aan om de telefoon te gebruiken en/of een kaartje te sturen. Ook de ouderlingen zullen in de komende weken proberen met de gemeenteleden in hun wijk in contact te blijven. Er worden geen ‘gewone bezoeken’ afgesproken, maar telefonisch en per mail zijn de ouderlingen bereikbaar en datzelfde geldt voor ds. Van Dam en ds. Van der Velden. De predikanten doen uiteraard wel crisispastoraat en overleggen in voorkomende gevallen wat er nodig is.

Bemoediging
Nu de kinderen thuis zijn van school en ouders in het leerproces worden ingeschakeld, komt er heel wat af op onze gezinnen. Er is een whatsapp groep voor moeders gestart waar elke dag iets wordt gedeeld om elkaar te bemoedigen of een bruikbare tip aan te reiken. Aanmelden kan via Paulina van Dam (06-14115092).

Hulp bieden: #niet alleen
De Hervormde diaconie heeft zich aangemeld bij het landelijke initiatief www.nietalleen.nl. Voor situaties binnen en buiten de gemeente willen we hulp aanbieden (denk bijvoorbeeld aan een luisterend oor of meer praktisch: boodschappen doen). Jos Tanghe fungeert als coördinator van dit werk. U kunt hem benaderen als u hulp nodig heeft voor uzelf of voor iemand anders. Mensen die in deze tijd iets voor een ander willen doen kunnen zich ook bij hem aanmelden via nietalleenys@solcon.nl of tel. 06-30715503

Communicatie
Behalve deze website is ook de whatsapp van onze wijkgemeente een belangrijk communicatie-kanaal. In het kerkblad staat hoe u/jij daarbij kunt aansluiten. Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met uw wijkouderling of de scriba van de kerkenraad.

WhatsApp is erg geschikt voor het versturen van actuele, korte berichten. Nog niet aangemeld? Doe deze twee eenvoudige stappen:

 1. Voeg het nummer 0620277535 toe aan het adresboek van uw telefoon met als naam ‘Wijk2Bericht’
 2. Stuur daarna in WhatsApp de tekst ‘WIJKBERICHT AAN’ naar Wijk2Bericht.

Als u een boodschap hebt voor deze verzendlijst, kunt u dat via de app doorgeven.

 

Op weg naar je werk – in de auto, de trein of op de fiets – kun je iedere werkdag een Bijbellezing en overdenking beluisteren met de Bijbelpodcast _Eerst Dit._ Gebruikers kunnen zich gratis aanmelden via WhatsApp, en krijgen dan iedere werkdag om 6.00 uur een audiobericht via WhatsApp, dat met één druk op de knop te beluisteren is. Hiermee maken ze het luisteraars zo gemakkelijk mogelijk. Een goed begin van de dag.

De overdenkingen – meestal aan de hand van het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap – komen uit de koker van vijf personen:

Eva-hoofdredacteur Minella van Bergeijk, ds. Dirk de Bree, ds. Hanneke Ouwerkerk, ds. Jan-Maarten Goedhart en dr. Kees van Ekris. De podcast Eerst Dit is een initiatief van de EO en de IZB, een organisatie voor zending in Nederland binnen de PKN.

Aanmelden voor de Bijbelpodcast doe je zo: Ga daarvoor naar de website Eerstdit.nl. [1] Of pak je telefoon, zet 06-10021090 in de contactenlijst en app vervolgens naar dit nummer: ‘Podcast Aan’.

Links:

https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit/