Nieuws wijk II

Afgelopen week heeft de kerkenraad en de Algemene kerkenraad ingestemd met het voornemen om ds. M. van Dam uit Baarn te beroepen. De belijdende leden van wijk 2 krijgen gelegenheid om bezwaren tegen de gevolgde procedure in te dienen bij de scriba P. de Graaf t/m a.s. vrijdag 19 juli.

Wanneer er geen bezwaren zijn, gaat het beroep in verband met de zomervakantie in op D.V. zaterdag 24 augustus.

Wilt u voor het beroepingswerk en in het bijzonder voor ds. Van Dam en zijn gezin bidden. In het eerst volgende kerkblad en na 20 juli op de website vindt u dan meer informatie

We zijn opzoek naar jou! Vindt je het leuk om mee te doen en mee te denken met de jongerendienst, meldt je dan aan!

Of je nu op de voorgrond of op de achtergrond wilt mee doen, alles is mogelijk! Met jouw inbreng kunnen we de diensten dichterbij jongeren brengen.

Bij vragen kun je een berichtje sturen naar 1 van de jeugdouderling of een mailtje sturen naar: jongerendienstendorpskerk@gmail.com

De eerst volgende jongerendienst is zondag 6 oktober om 16.00 uur!

We willen het nieuwe seizoen van de tienerclub starten met een super tof kamp! Om zo een frisse start te maken van het seizoen en te werken een de spirit van de groep. Alle tieners van de eerste drie klassen van de middelbare school zijn hiervoor uitgenodigd!
Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar: tienerkampijsselmuiden@gmail.com

We hopen er samen met jou een geweldig weekend van de maken. Het thema zal zijn: ‘after summer’. Heb jij dus nog zonnige kleding, accessoires zoals brillen, hoedjes, schoenen etc. in je kast liggen, neem het mee. En vergeet ook vooral niet om een zonnig humeur mee te nemen 😉. Bij aanmelding krijg je meer informatie.


We beginnen het weekend op 13 september om 19:00 uur bij het baken. We proberen ervoor te zorgen dat jullie 15 september om 16:00 uur weer terug zijn in IJsselmuiden. Mocht je vragen / opmerkingen hebben, mail ons of bel: 06-29116751.
Een zomerse groet,

Team after summer kamp
Klik hier om de foto's te bekijken van de gemeentedag wijk II

Een aantal leidinggevenden van de oppas+ in de Oosterholthoeve gaat stoppen. Aanvulling van het team is nodig om de frequentie van oppassen voor ieder prettig en in balans te houden. We zijn op zoek naar minimaal 3 mensen die 1 keer in de ca. 10 weken leiding willen geven aan oppas+.

Hiervoor zoeken we mensen met ervaring/affiniteit in het onderwijs en/of ander kinderwerk. Voor meer info en opgave kan je terecht bij Geja Felix geja@famfelix.nl 06-30999979.

Laat dit belangrijke stukje niet alleen aan anderen over, maar help mee bij de basis van de geloofsontwikkeling van de kleuters van de gemeente.

 

Beste ouders,

Het is ons verlangen dat onze kinderen God persoonlijk kennen, Jezus Christus als Redder aannemen en geleid door de Heilige Geest hun geloof delen in woorden en daden.

Als ouders heeft u de belangrijke taak om jullie kinderen hierin voor te gaan. Een grote verantwoordelijkheid en het is niet altijd even makkelijk. Als gemeente willen we jullie hierbij zo goed mogelijk helpen. Wij willen kijken of onze huidige ondersteuning voldoende is en op welke wijze we deze nog beter kunnen invullen. Hiervoor willen we graag meer weten over hoe jullie zelf jullie geloof beleven, hoe jullie het geloof aan jullie kinderen proberen over te dragen en op welke manier wij als gemeente jullie hierin kunnen ondersteunen.

Zouden jullie hieraan willen mee werken en (indien mogelijk) de vragenlijst samen willen invullen?  U kunt de vragenlijst vinden via deze link: https://forms.gle/5Tow5fM1FN5pv3YR9 De antwoorden worden alleen gelezen door onze jeugdwerker Esther van Maanen en verder anoniem verwerkt. Mochten jullie nog vragen hebben, neem gerust contact op via: jeugdwerkerwijk2@dorpskerk.com.

We zien uit naar jullie reacties!

Na het succes van vorig jaar wordt opnieuw het volgende event aangeboden:

Quality time met je kind!

Alle vaders met een dochter of een zoon tussen de 8 en 12 jaar zijn van harte welkom. Wij bieden een boeiend programma aan. Klik op de flyer voor meer informatie.
We starten ons programma op vrijdag 28 juni om 18.00 uur bij  Elburg. We gaan overnachten in een tent. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Het programma duurt tot ongeveer 15.00 uur de volgende dag. Wij doen ons best om de kosten onder de € 15 p.p. te houden. Wij zien uit naar jullie komst.

Meld je voor 24 juni aan voor de WhatsAppgroep Vader-Kind Event! (06 20636826). Max. 1 kind per vader. Geef naam en leeftijd door.

Klik hier voor de flyer....

Namens de commissie,

Albert Bruins, Hans Potkamp en Albert Potkamp


Op weg naar je werk – in de auto, de trein of op de fiets – kun je iedere werkdag een Bijbellezing en overdenking beluisteren met de Bijbelpodcast _Eerst Dit._ Gebruikers kunnen zich gratis aanmelden via WhatsApp, en krijgen dan iedere werkdag om 6.00 uur een audiobericht via WhatsApp, dat met één druk op de knop te beluisteren is. Hiermee maken ze het luisteraars zo gemakkelijk mogelijk. Een goed begin van de dag.

De overdenkingen – meestal aan de hand van het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap – komen uit de koker van vijf personen:

Eva-hoofdredacteur Minella van Bergeijk, ds. Dirk de Bree, ds. Hanneke Ouwerkerk, ds. Jan-Maarten Goedhart en dr. Kees van Ekris. De podcast Eerst Dit is een initiatief van de EO en de IZB, een organisatie voor zending in Nederland binnen de PKN.

Aanmelden voor de Bijbelpodcast doe je zo: Ga daarvoor naar de website Eerstdit.nl. [1] Of pak je telefoon, zet 06-10021090 in de contactenlijst en app vervolgens naar dit nummer: ‘Podcast Aan’.

Links:

https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit/