Hartelijk welkom op de website van de Hervormde gemeente van IJsselmuiden en Grafhorst

Dorpskerk IJsselmuiden

Kerk Grafhorst
Oosterholthoeve IJsselmuiden
Op deze website kunt u informatie vinden over onze gemeente en over ons geloof. We zijn een gemeente met een rijke historie: in ons logo prijkt het jaartal 1580. Graag vertellen we u iets over onze historie, maar wat belangrijker is, we willen u ook graag vertellen over de boodschap die onze gemeente al vele eeuwen uitdraagt: het Evangelie van Gods genade en goedheid. We hopen dat deze website hiertoe aan bij kan dragen. We wensen u een plezierig verblijf op onze website.

 

Activiteiten

13 Oktober Ds. van Rumpt

Beroepingswerk wijk 2

DV. maandag 15 oktober wordt het beroep naar onze gemeente op ds. Van Rumpt te Nunspeet uitgebracht. Hij komt aanstaande woensdag 17 oktober met zijn echtgenote de gemeente bezoeken om kennis te maken met de colleges en het verenigingsleven. Uiterlijk op maandag 5 november zal ds. Van Rumpt zijn beslissing kenbaar maken. Laten we als gemeente bidden om verlichting en leiding door Gods Geest voor ds. Van Rumpt en zijn gezin. Om ds. Van Rumpt en zijn gezin te bemoedigen, hierbij zijn adres:
Zandhuisweg 6
8077 TA Hulshorst.

jvr@vanrumpt.nl

13 Oktober

Uitbreiding kerkenraad wijk I

Uit de vele ingediende aanbevelingen heeft wijkkerkenraad I in zijn vergadering van 11 oktober jl. de volgende dubbeltallen voor het ambt van ouderling in alfabetische volgorde gesteld:
A. Meuleman, van Diggelenweg 32b en H.B. van 't Oever, Kamperzeedijk 5
M. ten Brinke, Nachtegaal 17 en J.P. Droogendijk, Grafhorsterweg 43a
De stemmingsvergadering is gepland op D.V. donderdag 1 november om 19.30 uur in de Dorpskerk.

13 Oktober Gemeentedag (Wijk 2)

Gemeentedag (Wijk 2)


Zaterdag, 13 oktober, is er weer de gemeentedag van wijk 2 van 13:30 tot 18:30 uur in MFC De Toekomst in Wilsum. Een bomvolle dag met veel activiteiten van jong tot oud, zoals een taarten bak wedstrijd, springkussen, voetbal en verschillende workshops. Het thema is "Omzien naar elkaar" en Willem Rietveld komt spreken. Opgeven kan via het e-mail adres 2018gemeentedag@gmail.com en zet hierin namen, leeftijden en het aantal personen.

30 September

Ambtsdragerverkiezing wijk 2

In de kerkenraad van wijk 2 ontstaan 4 vacatures:
De ouderlingen Van ’t Ende en Van Dalfsen hebben hun ambt neergelegd en ouderling Potkamp stelt zich niet herkiesbaar. Ook diaken Akse stelt zich niet herkiesbaar.
Ouderling-kerkrentmeester Bos, evangelisatie-ouderling J.Brink en diaken Aalberts stellen zich herkiesbaar. Als er geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij herkozen verklaard.
De belijdende leden van wijk 2 worden opgeroepen om namen in te dienen voor deze vacatures. Speciale aandacht voor namen betreffende de vacature van br. Van Dalfsen die werkzaam was in de Maarlenhof.
Namen indienen kan tot en met zaterdag 13 oktober bij de scriba van wijk 2. Zijn huis- en mailadres vindt u in het kerkblad. Een lijst van belijdende leden is bij hem op te vragen. We hopen op uw en jouw inbreng! Aan de hand van de ingediende namen stelt de kerkenraad dubbeltallen op.
De ambtsdragerverkiezing is gepland op D.V. woensdag 31 oktober. Zie ook het kerkblad en de website.

30 September bijbellezing

Reformatie Herdenking'

Op vrijdag 2 november zal er weer een gezamelijke Reformatie Herdenking in de Dorpskerk gehouden worden. Daar in zal ds. L. de Wit uit Putten de hoofdlezing verzorgen.

zie flyer voor meer info

30 September bijbellezing

Uitnodiging

Na maanden van voorbereiding is het bijna zo ver: DV 1 oktober a.s. zullen Herman en Henrien Lindhout met hun gezin vertrekken naar Zuid-Afrika om daar het jongerenproject ElizaYo op te zetten.

Voordat ze vertrekken zal er een zegendienst gehouden worden in de oosterholthoeve. Het bestuur van stichting ElizaYo nodigt u en jou van harte uit om daarbij aanwezig te zijn!

Zondag 30 September om 09:30 uur

13 Oktober bijbellezing

HJW-jongerendag 16+


Wie gaat er met JV Obadja mee naar de 16+ jongerendag rond het thema ‘Verlangen naar rijkdom’ op D.V. zaterdagmiddag en –avond 13 oktober 2018!? Sprekers zijn Ed van Hell (St. Ontmoeting) en ds. A.D. Fokkema. Je kan ook een workshop kiezen: Van creatief handletteren, tot een ontmoeting met een ex-dakloze… van de ons bekende Marcel Vroegop, tot een workshop met ds. J.W. Verboom die ook regelmatig bij ons preekt. Meer info: www.hervormdjeugdwerk.nl/agenda/jeugdappel-+16-3. Dus meld je aan en kies je workshop via www.lcj.nl/16-27/jeugdappel-+16/aanmelden. We hopen om 13.45 uur te vertrekken bij ‘Het Baken’. Wil je meerijden? Dat kan ook als je geen JV-lid bent. Geef het uiterlijk 10 oktober door via hetjeugdwerk@gmail.com.

Joanne Juffer en Jan Hofstede
21 September bijbellezing

 

INFO Jeugdwerk 2018

 

klik hier voor info....

September bijbellezing

Data winterwerk wijk I


Ook dit seizoen bent u van harte welkom bij de bijbellezingen en/of één van de kringen.

Voor data en meer info klik hier...

September nieuws

Start nieuw catechisatieseizoen wijk I
Beste jongelui (en ouders),
Met de start van het nieuwe winterwerkseizoen gaan ook de catechisaties weer beginnen.
Je vraagt je misschien af waarom je naar catechisatie zou gaan. Wel, het antwoord is heel eenvoudig. Omdat je ouders dat bij je doop hebben beloofd. Ze hebben beleden dat jij verloren bent, maar ook dat Jezus Christus je redden wil. Daarna hebben ze beaamd dat je alleen uit de Bijbel kunt leren hoe je zalig wordt. Tenslotte hebben ze beloofd dat zij jou zullen onderwijzen in de leer van de Bijbel, maar dat ze ook gebruik zullen maken van anderen die hen daarbij willen helpen. De kerk biedt hen dat aan. Jouw ouders maken daarvan gebruik. Daarom ga je naar catechisatie. Je weet misschien al heel wat van God. Vanuit thuis en school, vanuit zondagschool. Weet je nu alles? Nee, je blijft je hele leven leren. God is zo groot dat wij Hem nooit begrijpen kunnen. Maar God is ook zo goed dat Hij zich laat vinden in zijn Woord. Daarvoor is ook de catechisatie een middel. Een heilsmiddel!

Er zijn ten opzichte van het afgelopen jaar een paar kleine wijzigingen...

Klik hier voor meer informatie

September nieuws

Catechisatie wijk 2 - seizoen 2018-2019

Ha meiden en jongens,

We hopen het nieuwe catechisatie-seizoen te beginnen op maandag 24 en dinsdag 25 september. Jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom!

Een extra hartelijk welkom voor degenen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan en dus ook voor het eerst de catechisatie gaan volgen!

Omdat we graag willen weten op hoeveel catechisanten we kunnen rekenen en de groepen van tevoren willen indelen, is het belangrijk dat je je zo snel mogelijk aanmeldt. Dat kun je doen door via de link onderaan het digitale aanmeldingsformulier in te vullen.
Je kunt kiezen voor de maandag- of voor de dinsdagavond. Lees hier meer....

Of klik hier om je direct aan te melden

Juni nieuws

Projectdag 2018

 

klik hier voor de foto's...

30 Juni nieuws

WELKOM OP DE WIJKGEMEENTE I BBQ 2018

De Foto's staan online !!

 

klik hier om het album te bekijken

Juni nieuws

Boottocht 2018

Hiebij enkele foto's van de gezellige boottocht, die we als gemeente van IJsselmuiden/Grafhorst mochten hebben.

Net zoals andere jaren komen we op de ouderenmiddag van het nieuwe seizoen daar op terug met een volledige fotoreportage

klik hier voor de foto's...

16 Juni nieuws

 

Op DV 16 juni aanstaande wordt er in De Zaaier van 10.00 – 15.00 uur een projectdag georganiseerd met diverse leuke activiteiten, kraampjes en lekker eten.

U kunt er terecht voor verse groenten, fruit of een lekkere taart. Voor de kinderen zijn er leuke spelletjes te doen en daarnaast wordt er een veiling georganiseerd.

Kortom, er is genoeg te doen voor jong en oud en het is een mooie gelegenheid om gemeenteleden te ontmoeten!

klik hier voor de flyer

Mei nieuws

Nieuwe foto's beschikbaar...

Jaarlijks uitje van de vrouwenkring Hadassa.

 

20 April nieuws

Kamp 2018 JV Obadja en TC Eljada

De zon schijnt als we vrijdag 20 april om 16.30 uur de bagage in de bus proppen. Elders in de regio scheurt auto Kreeft om één van de meiden toch nog tijdig bij de bus te krijgen. Dit met dank aan de NS en een niet rijdende trein. Om 16.40 uur vertrekken we toch compleet, uitgezwaaid door vele ouders, grootouders en anderen. Kamp 2018 gaat van start… Alweer de 8e keer dat tienerclub Eljada en jeugdvereniging Obadja samen op kamp gaan.

In Putten aangekomen....lees hier het hele verslag
April nieuws

Nieuwe foto's beschikbaar...

Paasviering Tryfena

Jaarlijks uitje van de vrouwenkring Tryfena.

https://photos.app.goo.gl/YAqQIQ8w5E0TY8fy2

15 maart nieuws

BINGO Meisjesclub

Wat was het een gezellige avond, met een enorme opkomst!

Wat hebben de meiden zich goed ingezet om bingo-kaarten te verkopen. We hebben het fantastische bedrag van € 1.016,40  opgehaald.

Super bedankt!

klik hier voor enkele foto's...

Maart nieuws

Stapeldiner

Opbrengst komt geheel ten goede aan: Yad L'Ami (zie yadlami.com) en ter ondersteuning van de mensen in Rehoboth, Namibië

Wanneer: Vrijdag 23 maart van 19:00 tot 22:00 uur

Kosten: tot 18 jaar € 7,50 en voor volwassenen € 12,50

Kook je graag? Vermeld dan welke gang en voor hoeveel mensen. Opgeven via e-mail: stapeldiner2018@gmail.com of bij Linda van den Berg (06-11856580) of bij Rita de Vente (06-53965842)

14 Juli nieuws

Klik hieronder voor de foto's van de vrouwenvereniging Hadassa

Foto's van een creatieve ochtend...

 

Maart nieuws

Zangavond

Met medewerking van koor ‘Eigenwijs”.

Zingen maakt blij!
Wie zingt er met ons mee?

Kom dan op 19 maart a.s om 19.00 uur naar de Dorpskerk in IJsselmuiden.

28 Januari  

De doopdiensten van 28-1-2018 staan nu online

 

klik hier voor de doopdienst in de Dorpskerk

klik hier voor de doopdienst in de Oosterholthoeve

Januari nieuws

De meiden van de regenboog II zijn druk aan het kleuren....

Als je nog nooit op de meisjesclub geweest bent, ben je natuurlijk van harte welkom om eens een avondje mee te kijken.
We vertellen, zingen, knutselen of doen een spel. Iedere donderdagavond van 19u - 20.30u in de zaaier.
Wees welkom!

Klik hier voor de foto's

4 Januari

Vanuit wijkkerkenraad I
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering van 2017 hebben we een nieuwe preses gekozen vanwege het (naderende) afscheid van br. De Ruiter. Dat is ouderling W. Meuleman geworden en we zijn dankbaar dat hij bereid is deze verantwoordelijke taak op zich te nemen. In dezelfde vergadering zijn ook ambtsdragers aangewezen voor de Algemene Kerkenraad, te weten de ouderlingen Alberts en Van der Linde, ouderling-kerkrentmeester Van Dijk en de diakenen Klooster en Prins. Ook hen wensen we de zegen van de Heere toe, samen met de door wijkkerkenraad II aangewezen broeders.

‘Wedergeboorte, verzoening, rechtvaardigheid… natuurlijk ken ik deze woorden. Ik hoor ze regelmatig in de kerk. Maar als ik uit moet leggen wat ze betekenen… dat vind ik lastig!’ We krijgen van jongeren nog wel eens te horen dat ze het lastig vinden om Bijbelse kernbegrippen uit te leggen. Maar als je de inhoud van Bijbelse kernwoorden niet kent, hoe kun je ze dan geloven? Het project ABC van het geloof heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan jongeren door te geven, in de hoop dat jongeren hierdoor de betekenis daarvan voor hun eigen leven gaan zien. De website www.abcvanhetgeloof.nl helpt daarbij en die is als volgt opgebouwd:

  • Wij geloven! Kernwoorden uit de geloofsleer, zoals roeping en wedergeboorte
  • Wij doen! Kernwoorden die te maken hebben met ons handelen n.a.v. de tien geboden
  • Wij belijden! Bijbelse kernwoorden, zoals zonde en verlossing

En als je als ouders de rijkdom van Gods Woord hebt ontdekt, dan wil je je kinderen daar toch van vertellen! Je wilt de ernst van de zonde, de indrukwekkende beloften van de HEERE en Bijbelse geschiedenissen dichtbij hun hart brengen, toch is dat niet altijd gemakkelijk. De site www.abcvoorkinderen.nl helpt door woord en beeld om het Woord van God eenvoudig door te geven, bijvoorbeeld als het gaat over het Heiig Avondmaal. Ook deze site kent een indeling als hierboven genoemd. Ga eens kijken op één van genoemde sites. Van harte aanbevolen!
Wijkkerkenraad I

24 Januari

Alpha-cursus gaat weer van start!                      

De Alpha-cursus is een korte kennismaking met het christelijk geloof. In 11 weken (één woensdagavond per week) en een kort weekend (vrijdagavond en zaterdag) worden een aantal basisprincipes uitgelegd. Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn: Wie is Jezus? Waarom stierf hij aan het kruis? Waarom zou ik de Bijbel lezen? Waarom zou ik bidden? Hoe leidt God mijn leven?

Een cursusavond begint in een ontspannen sfeer met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt de inleiding op het onderwerp van die week. In kleine groepen is er gelegenheid om door te praten en om vragen te stellen in een omgeving van respect voor elkaar. Deze cursus wordt gratis aangeboden. Wel wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor de maaltijden en het korte weekend, maar dit is niet verplicht.

De Alpha-cursus start weer op D.V. woensdag  24 januari a.s. om 19.00 uur in de basisschool Ichthus in IJsselmuiden.

Niet-gelovig, gelovig, twijfelend, iedereen kan vragen stellen en zich opgeven via: alphaijsselmuiden@gmail.com of bel 0642884594 Opgeven kan ook nog op de startavond op 24 januari a.s. Zie voor info ook facebookpagina Alpha-IJssemuiden.

November

Verkiezing ambtsdragers wijkkerkenraad I

Tijdens de stemmingsvergadering van wijkgemeente I op 14 december 2017 zijn de volgende broeders verkozen voor de diverse ambten:

  • Ouderling: P.W. Kaat, Tuinderij 7.
  • Ouderling-kerkrentmeester: D. de Ruiter, Burg. van Engelenweg 145.

Beiden hebben hun verkiezing aanvaard en daarvoor zijn we de Heere dankbaar!

December nieuws

Aan alle gemeenteleden,

Ook dit jaar wordt er weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden. Via deze link leest u welk project we hiermee ondersteunen.

U kunt de overheerlijke oliebollen en appelbeignets van bakker René Vermeij bestellen via het onderstaande bestelformulier. Deze kunt u tot uiterlijk woensdag 27 december inleveren bij de twee kerkgebouwen of in de Zaaier.
Ook kunt u de bestelling doorgeven via het mailadres gzbbestelling@gmail.com Daarnaast is het mogelijk om een tas fruit en/of een moot zalm te bestellen.

Op D.V. 29 december kan de bestelling tussen 11.00 en 15.00 uur      afgehaald worden op het plein bij de kerk. Als u niet in staat bent om ze zelf op te halen kan de bestelling bezorgd worden. Wilt u dit vermelden op het bestelformulier.

Onder het genot van een kop koffie of thee met oliebol is er de 29e ook ruimte voor ontmoeting.

Wilt u liever zo een bijdrage leveren dan kunt u deze overmaken naar NL69 RABO 0159 1040 33 t.n.v. GZB-actie o.v.v.  bijdrage medisch werk in Skylands.

Klik hier voor alle info..!!

seizoen

'Thema serie bijbellezingen na de jaarwisseling bekend'

Klik hier voor meer info

November

Vacatures Wijkkerkenraad II

Dankbaar en blij is de kerkenraad van wijkgemeente 2 dat de broeders Brink, Holtland en Kisjes hun roeping tot het ambt van ouderling, ouderling-kerkrentmeester respectievelijk diaken hebben aanvaard. Broeder Neleman kon zijn verkiezing niet aanvaarden. De komende kerkenraadvergadering wordt een nieuw dubbeltal opgesteld voor deze vacature van diaken. Naar verwachting zal de stemmingsbijeenkomst daarvan op 13 december plaatsvinden.

Eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of de bevestiging van deze broeders kunnen tot uiterlijk zaterdag aanstaande schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend door de stemgerechtigde leden van wijkgemeente II worden ingediend bij scriba P. de Graaf.

9 december nieuws

Voorgangersontbijt goed bezocht

In de Bovenkerk waren op dinsdag 14 november 25 voorgangers, predikanten en kerkelijk werkers van 18 verschillende kerken uit gemeente Kampen bijeen voor het jaarlijkse voorgangersontbijt. Doel van het ontbijt is de onderlinge ontmoeting tussen kerkelijk leiders. Dominee Sjoerd van der Velde van de Vrije Evangelische Gemeente opende het ontbijt met een inspirerend verslag van zijn pelgrimage, die hij de afgelopen vijf weken in Nederland had afgelegd. Beheerder Jan Quintus Zwart vertelde over de toekomst van de monumentale Bovenkerk, waarin de Hervormde Gemeente sinds enige weken geen erediensten meer houdt. Daarnaast was er ruimte om elkaar beter te leren kennen en vragen te stellen. Het ontbijt werd afgesloten met gezamenlijk gebed voor de toekomst van de kerkelijke gemeente en de programmering van de Bovenkerk. Het voorgangersontbijt is aangeboden door de Beraadsgroep van Kerken.
9 december nieuws

Op D.V. zaterdag 9 december wordt de 25e Mars voor het leven georganiseerd. Ook dit jaar rijden er weer gesponsorde bussen naar Den Haag, ook vanuit IJsselmuiden. Gaat u mee? Meer informatie vindt u op https://www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven ​of kunt u krijgen bij Jonathan de Vries (06-17062244). Graag uiterlijk 23 november aanmelden via genoemde site of onderstaande link.
Naast alle activiteiten is het goed om te bidden voor ons land en ​ de​ regering mbt  het ongeboren leven en wetgeving.
​Hopelijk gaat er ook dit jaar een getuigenis uit van de Mars. ​

Klik hier om je direct aan te melden

November nieuws

Samen in actie!


Hervormde gemeente IJsselmuiden/Grafhorst zamelt dit seizoen geld in voor het HGJB project "Samen in Actie"


Dit gaan we doen!

16 Oktober nieuws

HJW-jeugdappel ‘Volg Mij!’

Als jongere ben je vast ook nagenoeg 24/7 bereikbaar via je smartphone. Allerlei signalen en meldingen die je toeroepen: ‘Bekijk mij, beantwoord mij, geef mij aandacht!’ In al dat verkeer zou stille tijd en de levensvernieuwende ontmoeting met je Schepper er zomaar bij inschieten. Het is niet voor niets dat de Heere Jezus het appel doet aan Zijn volgelingen: ‘Volg Mij!’. Op DV zaterdag 11 november hopen we als JV Obadja samen naar het HJW-jeugdappel te gaan. Ds. J.W. Hooydonk en M.K. de Wilde houden een inleiding rond het thema ‘Volg Mij!’. Daarnaast kan je een workshop kiezen: wat betekent het om een vervolgde christen te zijn? (SDOK), een workshop met Tweede Kamerlid Dijkgraaf of een creatieve workshop, samen zingen of een workshop onder leiding van een predikant. Voor elk wat wils dus. Bovendien is er altijd genoeg tijd voor ontmoeting en gezelligheid. Meld je aan en kies je workshop via http://www.hervormdjeugdwerk.nl/+16/jeugdappel-16+/aanmelden. We hopen om 14.30 uur te vertrekken bij ‘Het Baken’. Wil je meerijden? Dan kan ook als je geen JV-lid bent. Geef het uiterlijk 4 november door via hetjeugdwerk@gmail.com

27 Oktober nieuws

Op D.V. vrijdag 27 oktober 2017 zal er weer een Reformatie avond worden georganiseerd  vanuit onze eigen gemeente wijk 1  i.s.w. met de Hersteld Hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst en Gereformeerde Gemeente van Kampen
Als hoofdspreker is voor deze avond uitgenodigd Ds W.A. Zondag predikant van de Gereformeerde gemeente te Woerden.

Tevens is er een koor o.l.v. Margreet Verboom (www.ve-magnificat.nl)

Vanaf 19.00 uur is de dorpskerk geopend en de avond zal om 19.30 uur beginnen.

Toegang is gratis wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Oktober

 

 

Solidariteitskas
Uit de Solidariteitskas worden kerkelijke activiteiten betaald, die door een gemeente alleen niet op te brengen zijn. (Landelijke) voorbeelden zijn de noodzakelijke tijdelijke aanstelling van een predikant, maar ook de renovatie van het kerkgebouw of het orgel. Ook kan gedacht worden aan landelijke activiteiten als bijvoorbeeld het studenten- of dovenpastoraat. Het zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten die kunnen bijdragen aan het voortbestaan van een gemeente of bovenplaatselijk kerkelijk werk.

Om dit mogelijk te maken, is de financiële bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk nodig. De Solidariteitskas is ván gemeenten, vóór gemeenten.

Elke gemeente is verplicht voor ieder belijdend lid € 5,-- af te dragen aan de Solidariteitskas. Wanneer er door de actie in uw gemeente meer inkomsten zijn dan de verplichte afdracht van € 5,-- per belijdend lid, komt dit ten goede aan de plaatselijke gemeente. Daarom vragen wij u een bijdrage van € 10,--. Hiermee kan uw plaatselijke gemeente voor de belijdende leden de verplichte afdracht betalen en zo bijdragen aan de solidariteit van gemeenten onderling. En als er in totaal meer binnen komt, dan is er ook in de plaatselijke gemeente meer mogelijk.

€ 10,-- een klein bedrag, maar van grote waarde. Wij hopen te mogen rekenen op uw solidariteit om zo bij te kunnen dragen aan de opbouw en het voortbestaan van de plaatselijke gemeenten.

Wilt u meer informatie over de Solidariteitskas, neemt u dan contact op met uw kerkenraad. U kunt ook terecht op de website van de Protestantse Kerk in Nederland: www.pkn.nl.

Vriendelijk doch dringend verzoek: daar het CvK door omstandigheden later is dan normaal gebruikelijk is met het versturen van de accept-giro’s, verzoeken wij u uw bijdrage z.s.m. over te maken op het bankrekeningnummer van het CvK. Laat het niet nodig zijn dat u nog weer een herinnerings-acceptgiro toegestuurd moet krijgen: dit kost allemaal extra geld; geld wat  niet besteed kan worden aan nuttige zaken, zoals bijv. pastoraat.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Oktober

 

nieuws

Jonge mannenkring Jozua


Mannenkring Jozua komt eenmaal per 14 dagen samen op dinsdagavond in 'De Zaaier' vanaf 19.45 uur is de inloop vanaf acht uur beginnen wij. De mannenkring behandeld een bijbelboek of een serie bijbelstudies uit de hervormde vaan. Het is mooi om samen te komen met jonge mensen en te delen van de ervaringen die je hebt.
Onze eerste avond staat gepland op dinsdag 3 oktober. We zien uit naar je komst.

nieuws

Vacatures wijkkerkenraad II

Per 1 januari a.s. ontstaan er vier vacatures:

  • Eén voor ouderling-kerkrentmeester: ouderling Rietman heeft het maximale aantal termijnen (3x4 jr.) als ambtsdrager gediend, hij is daarom niet herkiesbaar.
  • Eén voor ouderling: ouderling v.d. Kamp heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een derde ambtstermijn.
  • Twee voor diaken: de diakenen  v.d. Berg en van ’t Ende hebben eveneens besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Evenals br. v.d. Kamp hebben ook zij acht jaar in het ambt gediend. Daar zijn we dankbaar voor!

De ouderlingen Flier, Nentjes en Westendorp hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn beschikbaar voor een volgende ambtstermijn. Daar zijn we blij mee! Als er geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij herkozen verklaard.

De belijdende leden worden opgeroepen om namen in te dienen voor de 4 vacatures die ontstaan. Dat kan tot en met dinsdag 3 oktober bij de scriba, Piet de Graaf: Graspieper 36, 8271 GW of via scribawijk2@dorpskerk.com Een overzichtslijst van de belijdende leden van onze wijkgemeente is bij hem op te vragen. We rekenen op uw en jouw inbreng! Vergeet niet te bidden om de leiding van de Heilige Geest! Per vacature mag u, desgewenst, meerdere namen indienen. De ambtsdragerverkiezing is gepland op woensdagavond  8 november.

We wijzen u erop, dat we bij het opstellen van dubbeltallen erop letten de taken in de gemeente zoveel mogelijk te spreiden. Probeert u daar bij het indienen van de namen ook mee te rekenen, al kunnen we ons voorstellen dat u niet van iedereen weet wie al een taak heeft. Op de lijst van belijdende leden is in ieder geval aangegeven wie een taak binnen de catechese vervult.

September nieuws

Tienerclub Eljada gaat weer van start

dit jaar starten we met twee groepen

Klik hier voor meer informatie

September nieuws

Ook de catechisaties van wijk I beginnen weer en alle jongeren zijn van harte welkom! Meer weten?

Klik hier voor meer informatie

September nieuws

Herinnering !

Aanmelding catechisatie wijk II seizoen 2017/2018

Klik hier om je aan te melden

 

September nieuws

Data winterwerk wijk I


Het doet goed als gemeenteleden vragen naar de data van de Bijbellezingen etc.. Daarom maar vast wat data – met het voorbehoud van Jacobus – op een rij, zodat u deze tijdig in uw en jouw agenda kunt reserveren. Het gaat immers om waardevolle en verrijkende bijeenkomsten.

De Bijbellezingen zijn gepland om 19.30 uur in de Dorpskerk op de donderdagen 5 en 19 oktober, 16 en 30 november, 7 december, 11 en 25 januari, 8 en 22 februari en 8 maart. We hebben er rekening mee gehouden dat op vrijdagavond 27 oktober de Hervormingsavond wordt gehouden en dat het 1 november dankdag is.

De jonge lidmatenkring komt bijeen op de dinsdagavonden 3 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart en 3 april.

De lidmatenkring komt samen op de woensdagavonden 27 september, 25 oktober, 22 november, 17 januari, 14 februari, 21 maart en 18 april.

Voor 19 april staat een wijkgemeente-avond gepland.

September nieuws

Alpha-cursus gaat weer van start!

Wat is nog de zin van het leven? Waarom is er zoveel lijden? Is er iets na dit leven? Bestaat er een God? Wie is toch die Jezus waar christenen zo enthousiast over zijn?

Voor wie zich herkent in één van deze vragen is de Alpha-cursus misschien wel geschikt. De Alpha-cursus is een korte kennismaking met het christelijk geloof. In 11 weken (één woensdagavond per week) en een kort weekend (vrijdagavond en zaterdag) worden een aantal basisprincipes uitgelegd. Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn: Wie is Jezus? Waarom stierf hij aan het kruis? Waarom zou ik de Bijbel lezen? Waarom zou ik bidden? Hoe leidt God mijn leven?

Een cursusavond begint in een ontspannen sfeer met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt de inleiding op het onderwerp van die week. In kleine groepen is er gelegenheid om door te praten en om vragen te stellen in een omgeving van respect voor elkaar. Deze cursus wordt gratis aangeboden. Wel wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor de maaltijden en het korte weekend, maar dit is niet verplicht.

De Alpha-cursus start weer op woensdag 6 september a.s. om 19.00 uur in de basisschool Ichthus in IJsselmuiden. Het Alpha-weekend valt op 3 en 4 november.

Niet-gelovig, gelovig, twijfelend, iedereen kan vragen stellen en zich opgeven via: alphaijsselmuiden@gmail.com of bel 06-42884594. Opgeven kan ook nog op de startavond op 6 september as.

Augustus nieuws

 

 

Aanmelding catechisatie wijk II seizoen 2017/2018

Klik hier om je aan te melden

Juli nieuws

Boottocht 2017

Klik hier voor de foto's

24 Juni nieuws

BBQ Wijk 1

Klik hier voor de foto's

14 Juli nieuws

Klik hieronder voor de foto's van de vrouwenvereniging Hadassa

Foto's van het uitje 2017

 

24 juni nieuws

Wijkgemeente 1 BBQ


In 2015 zaten we heerlijk in het zonnetje, in 2016 in de stromende regen, maar beide keren was de bbq voor
de wijkgemeente een groot succes. Daarom willen we u opnieuw
van harte uitnodigen voor de derde keer op rij. We beginnen D.V. zaterdag 24 juni om 15.15 uur de dag met wat drinken en
lekkers, om vervolgens rond de klok van vier uur de
barbecue aan te steken.

Klik hier voor de flyer.

Klik hier om u aan te melden.

18 mei nieuws

 

afsluiting van het seizoen van de vrouwenkring Tryfosa.

Dit was op "De Lindenhof" te Zalk

klik hier voor de foto's

11 April nieuws

 

Klik hieronder voor de foto's van de vrouwenvereniging Hadassa

Pasen 2017

18 mei kamp Eljada_Obadja

Kamp 2017 JV Obadja en TC Eljada
Het weekend begint vrijdag rond half 5 met een gezellige drukte aan de ‘Kruisweg’. Jongeren laten hun bagage in de dubbeldekker stouwen, nemen afscheid van het thuisfront en klimmen moedig de bus in. Niet veel later reist de bus af en volgen een paar auto’s. Tjonge, wat veel uitzwaaiers! Gaaf. Op de kamplocatie in Putten aangekomen, blijkt dat ook voor 70 man heerlijke macaroni kan worden geserveerd door Rieneke en vader Van Dorsten. In 2015 36 jongeren, in 2016 54 en dit jaar zijn we met 72 jongeren! Ons 7e kamp alweer! Aan tafel staan we stil bij de situatie van Jarno, trouwe kampganger, meer net weer geopereerd. Alles overhoop… Het gaat ook jongeren niet voorbij. Gelukkig zijn de berichten rond Jarno hoopvol!

’s Avonds levend ganzenbord onder leiding van Geesje en Hanneke. Fanatiek wordt gerend om de juiste nummers te vinden. Merkwaardig die jongeren die rondrennen als....Lees hier het volledige verslag

Foto's Kamp 2017

25 Mei

Stichting IJHOE

Voor de vijfde keer organiseert IJHOE een grote fietssponsortocht. Deze zal in het Hemelvaartsweekend (D.V. 25 t/m 27 mei) gereden worden. De start zal zijn in Winterberg. Vanuit deze locatie zijn er 2 routes uitgezet, een 180km en 120km variant.

Het gebied rond Winterberg, bekend als wintersportgebied, kent vele heuvels en die zullen de eerste dag worden aangedaan. Via Willingen zal in de richting van Bielefeld gereden worden. Op de volgende dag  zal er veel in het Teutenburgerwald gefietst worden. Een prachtig bosrijk gebied met vele mooie wegen. Na een gezamenlijke start takt de 120km route na 80km af en zal de 180km route een deel van de Tecklenburger Rundfahrt fietsen. De 3de dag fietsen we Nederland weer binnen en via de Sallandse heuvelrug wordt verder koers gezet naar IJsselmuiden. De verwachte afstanden zullen een respectievelijke 540km en 420km zijn.

Er hebben maar liefst 27 wielrenners (-sters) zich aangemeld en 6 mensen zullen de tocht voorzien van begeleiding. Zo zal er voor beide routes een bus voorrijden en is er een mecanicien aan boord om ongemakken te verhelpen. Er zijn reservefietsen mee en ook allerlei repen, bananen en sportdranken, die alle zijn gesponsord. Voor de renners wordt goed gezorgd, zodat ze gedurende 3 dagen veel kilometers kunnen afleggen.

Vanaf begin maart wordt er elke zaterdag gezamenlijk gefietst om voldoende training in de benen te hebben. Met afstanden van 60km is er begonnen en dit wordt langzaam uitgebouwd naar afstanden boven de 100km. Afgelopen zaterdag werd er door velen deelgenomen aan de toertocht Veenendaal - Veenendaal. Een tocht van 135km over o.a. de Grebbenberg en de Posbank.

De deelnemers zijn verder druk met sponsorwerving om zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen voor de mensen in West-Oekraïne. Daar kunnen ze niet genieten van een rondje op de wielrenfiets en is ondersteuning in voeding en zorg hard nodig. Daar willen we voor fietsen!

Mocht u de wielrenners willen steunen? Dan kunt u een gift overmaken naar:
Stichting IJHOE
IBAN: NL05 RABO 0141 3813 45
o.v.v. fietstocht

alvast onze hartelijke dank! En natuurlijk hopen we dat velen de groep op zaterdagmiddag 27 mei komen binnehalen.

De werkgroep
8 Maart nieuws

Klik hieronder voor de foto's van de vrouwenvereniging Hadassa

Foto's van ochtendje creatief

18 Januari

 

bekijk hier de foto's van het mannenontbijt 2017

20 Januari

 

bekijk hier de foto's van de oliebollenactie 2016

18 Januari

 

Lees hier hiet nieuw verslag van de IJHOE

26 Januari

1517-2017 Regionale herdenkingsavond Reformatie

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen bevestigde op de deur van de slotkerk in Wittenberg.
De Protestantse Kerk Nederland is een campagne gestart om het belang van de Reformatie onder de aandacht te brengen. Iedere provincie heeft een maand toegewezen gekregen om activiteiten te organiseren. Overijssel heeft de maand januari.

Op donderdagavond 26 januari wordt er in de Dorpskerk van IJsselmuiden een regionale herdenkingsbijeenkomst gehouden. Aanvang: 20.00u.
Dr. W. Dekker uit Oosterwolde zal een lezing houden over het bekend geworden boekje van Maarten Luther: ‘De vrijheid van een christen.’ Wat is echte christelijke vrijheid? Luther zegt: ‘Voor anderen een Christus zijn, vrij van wetticisme, onderworpen aan het juk van Christus.’ Wat betekent dat vandaag? Een actueel onderwerp! Er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan de lector.

Het Chr. mannenensemble Salem, Marcel ten Brinke (piano/orgel), Anne en Joï ten Brinke (viool) zullen muzikale medewerking verlenen. Ook is er samenzang van enkele door Luther geschreven liederen. De opening van de avond wordt verzorgd door ds. J.A. Brussaard.
Gratis entree (er zal een collecte worden gehouden).

klik hier voor de flyer

 
December

Nieuwsbrief van de IZB commissie

klik hier voor de Nieuwsbrief

 

Er is een bedank brief vanuit Amsterdam binnen gekomen, zie link hieronder:

klik hier voor de bedank brief en foto's

d

 

24 December

 

Uitnodiging van Chr. kleinkoor Parvo Talento

 

klik hier voor de flyer

 

 

10 November

 

klik hier voor de foto's van de meisjesclub Regenboog 2

met o.a. nieuwe foto's van het sinterklaasfeest!

 

 

 

11 November

 

Vrijwilligersavond
Op vrijdag 11 november, aanvang 20:00 uur zal D.V. in “de Zaaier”
weer de jaarlijkse vrijwilligersavond worden gehouden. Noteert u dat
alvast in uw agenda?
Kerkgemeente zijn vraagt ook om voortdurende toerusting en
pastoraat, maar brengt daarnaast met zich mee dat er allerhande
werkzaamheden en praktische dingetjes zullen moeten worden
gedaan. Zo valt of staat het....lees hier meer...

 

 

7 November nieuws

Collecte zondagsschool Timotheüs

Van maandag 7 november tot en met vrijdag 11 november wordt de jaarlijkse lijstcollecte gehouden door zondagsschool Timotheüs. Met de opbrengst worden de activiteiten die samenhangen met het zondagsschoolwerk bekostigd, zoals: leerboekjes, kerstfeestvieringen en afscheidscadeaus. Daarnaast wordt er via Woord en Daad een kind gesponsord. Zij ontvangt hierdoor basiszorg en onderwijs. Graag willen we u vragen een bijdrage te geven, zodat het zondagsschoolwerk doorgang kan blijven vinden. Op deze wijze kunnen we onze kinderen toerusten en raken zij vertrouwd met het Woord van God. Alvast hartelijk dank!

Zondagsschool Timotheüs

 

2 November

 

Stemmingsvergadering wijk II

Na de dankdagdienst, a.s. woensdagavond 2 november, zal er in de Zaaier een stemmingsvergadering worden gehouden met het oog op de a.s. vacature ouderling van Ittersum.

lees hier meer...

 

dhr. J. Rozendaal heeft zijn verkiezing als ouderling mogen aanvaarden.

 

 

 

---------Het fotoboek is weer bijgewerkt!-------

 

Klik hier voor de foto's van de GEMEENTEDAG wijk II

 

 

 

Klik hier voor de foto's OPENING WINTERWERK

 

 

 

Klik hier voor enkele foto's van de JONGENSCLUB

 

 

Er zijn groepsfoto's gemaakt op de zondagschool.

 

klik hier om ze allemaal te bekijken

 

14 Juli

 

Klik hier voor de foto's van de boottocht voor ouderen en alleengaanden van de gemeente

 

 

25 Juni nieuws

 

Foto's BBQ wijk 1

 

8 Juli

 

Klik hier voor de foto's van het jaarlijks uitje

Hervormd Jeugdkoor

17 Juni

 

 

Het Fotoalbum is weer up to date

bekijk hier de Foto Albums van 2015/2016

 

     

 

 

Welkom

Wat geloven wij?
Identititeit


Heidelbergse Catechismus
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Dordtse Leerregels

Kerkelijk Bureau

Mevr. Klaaske Leusink
Dorpsweg 38
8271 BN IJsselmuiden
telefoon 038 - 33 133 23

Kerkblad niet ontvangen??

Wilt u uw klachten hieromtrent s.v.p. indienen bij de Administratie van Ons Kerkblad, tel. 038-3324179 of via e-mail: ledenadministratie@onskerkblad.nl

Collectebonnen

Klik hier om uw collectebonnen te bestellen


Samen in actie!

ten behoeve van "gemeentestichtingsprojecten Egypte"

nieuws


Ondersteunen Voedselbank Kampen op zondag

Inzameling elke 1e zondag van maart / juni /september/december 2017
Producten die wij graag, in overleg met de Voedselbank Kampen, willen ontvangen:

2018
4 maart: Knakworst en Smac
3 juni:een stuk kaas of plakken kaas
2 september: Ontbijtkoek
2 december: Koffie, pads en thee

Inzamelplaatsen:
Oosterholthoeve: de kratten staan op de zondagen in de hal  van de kerkzaal. Deze worden na de kerkdienst naar de hal van de Zaaier  gebracht .
Dorpskerk : Op de maandag staan er kratten van 10.00-22.00  uur in de hal van de Zaaier waar u de mogelijkheid heeft om de producten in te  leveren voor de Voedselbank.

Bij vragen kunt u terecht bij:

Diaken K. Dekker
Koekoeksweg 17b
8271 PC IJsselmuiden 
tel.: 06-22027748