De stichting helpt bij problemen op het gebied van: geldzaken en administratie, psychische problemen, relatieproblemen, verwerkingsproblemen, opvoeding en huiselijk geweld. De maatschappelijk werkers van De Kern ondersteunen, begeleiden of adviseren wanneer er problemen zijn waar men alleen niet uitkomt. Ze hebben de kennis, de ervaring en de passie om mensen te ontmoeten en (weer) op weg te helpen. De hulp is gratis, zowel van het Algemeen Maatschappelijk Werk als van het Sociaal Raadslieden Werk.

Kantoor IJsselmuiden:
Laanzicht 19, 
8271 JZ  IJsselmuiden,
tel.nr. 038 4569 700
Inloopspreekuur:
maandag, donderdag
9.00 - 10.00 uur.
Centraal kantoor Zwolle
Straussplein 5
8031 AE Zwolle
tel.nr. 038 425 88 88
fax 425 88 89
sec@stdekern.nl
Inloopspreekuur:
maandag, vrijdag
9.00 - 10.00 uur
woensdag
13.00 - 14.00 uur

Meer informatie over stichting De Kern kunt u vinden op de website, deze is te bereiken via www.stdekern.nl