DAGELIJKS BESTUUR

  Voorzitter:
  H.J. Holtland
  Karthuizerlaan 50
  8271 XC IJsselmuiden
  hjholtland@dorpskerk.com
   Secretaris:
  K. van Ittersum

  Oosteroltseweg 40
  8271 PV IJsselmuiden
  kvanittersum@dorpskerk.com
  Penningmeester:
 
J.J. van den Berg
  Hoepelweg 19
  8271 DP IJsselmuiden
  jjvandenberg@dorpskerk.com

  Lid:
  C.J. Juffer
  Erfgenamenstraat 59A
  8271 AN IJsselmuiden
  cjuffer@dorpskerk.com


Ouderling-kerkrentmeesters

C. van Dijk
Tragel 18
8271 LN IJsselmuiden
tel. 038-3325482

R. Schrijver
Kreeft 16
8271 KK IJsselmuiden
tel.: 06-12428251
 C.J. Juffer
Erfgenamenstraat 59A
8271 AN IJsselmuiden
tel. 038-3337074
H.J. Holtland
Karthuizerlaan 50
8271 XC IJsselmuiden
hjholtland@dorpskerk.com
  D. de Ruiter
Burg. van Engelenweg 145
8271 AN IJsselmuiden
tel.: 06 - 30879652
K. Bos
Laanzicht 35
8271 JZ IJsselmuiden
tel. 038-3319161


Kerkrentmeesters

J.J. van den Berg
Hoepelweg 19
8271 DP IJsselmuiden
tel. 038-3377236 
anonymous-size-256px-256px.png - 3.97 kB K. van Ittersum 
Oosterholtseweg 40
8271 PV IJsselmuiden
tel. 038-3636200
 anonymous-size-256px-256px.png - 3.97 kB H. Meuleman
Koolmees 56
8271 HM IJsselmuiden
tel. 038-3326533

P. Riezebos
Kamperzeedijk 7
8277 AN Grafhorst
tel. 06-83428982
   

                                                                                            KERKELIJK BUREAU
 
  Mevr. Klaaske Leusink-Bosman
  Dorpsweg 38
  8271 BN  IJsselmuiden
  tel. 038-33 133 23

  Email:kerkelijkbureau@dorpskerk.com 
 Bezoektijden: 
  dinsdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur
 Rekeningnummer:
  Rabobank IJsselmuiden

  NL28 RABO 0159 1100 09
  
  t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gemeente IJsselmuiden en Grafhorst