Voorzitter:

K.A. van der Linde
Karthuizerlaan 13
8271 XA IJsselmuiden
tel.: 038 – 3324286
kavanderlinde@dorpskerk.com

Assessor: 


Scriba:


Tweede scriba:


De Algemene Kerkenraad is de vertegenwoordiging van de gemeente en bestaat uit tien ambtsdragers, te weten: twee predikanten, drie ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters en drie diakenen, evenredig verdeeld over de twee wijkgemeenten. De taak van de algemene kerkenraad is het leiding geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld.

 

Leden namens wijk I


J. Rozendal
Graspieper 60
8271 GW IJsselmuiden
tel: 038 - 3315107

H. Kanis
Jan van Dieststraat 7
8277 AS Grafhorst
tel: 038 - 3322196

K.A. van der Linde
Karthuizerlaan 13
8271 XA  IJsselmuiden
tel.: 038 - 3324286

D. de Ruiter
Burg. van Engelenweg 145
8271 AN IJsselmuiden
tel.: 06 - 30879652

J. Klooster
Kerkstraat 47
8277 AD Grafhorst
tel.: 038 - 3322001
 

Leden namens wijk IIds. M. van Dam
Kreeft 2
8271 KK IJsselmuiden
038-2000608
06-41727374

  J. van Dijk
  De Akkers 1
  8271 JC IJsselmuiden
  tel: 06-55156188

  P. de Graaf
  Graspieper 36
  8271 GW IJsselmuiden    
  tel.: 038 - 3311607
     

  K. Meuleman
  Zeegravensingel 42
  8271 KG IJsselmuiden
  tel.: 038 - 3327242

  K. Bos
  Laanzicht 35
  8271JZ IJsselmuiden
  tel.: 038 - 3319161