Nieuws wijk I

De eerste stappen m.b.t. het beroepingswerk zijn gezet:

  • We hebben de Algemene Kerkenraad toestemming gevraagd om te mogen gaan beroepen en die toestemming is verleend.
  • In onze kerkenraadsvergadering van 3 juli jl. hebben we de profielschets voor de te beroepen predikant vastgesteld.
  • Aan het breed-moderamen van de classis is toestemming gevraagd om te mogen beroepen. Bij de aanvraag is de profielschets meegestuurd, evenals de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring. Voor het laatste heeft het college van kerkrentmeesters de nodige input aangeleerd. Dank! Aan het secretariaat beroepingswerk is advies gevraagd. Binnenkort hopen we van beide instanties te horen.

 

Als belijdende leden van wijkgemeente I wordt u in de gelegenheid gesteld om tot en met 23 augustus 2019 aanbevelingen in te dienen bij de scriba van de kerkenraad. Met het oog op de zomervakantie is dat een lange periode. Desgewenst kunt u bij de scriba de profielschets opvragen en een lijst met beroepbare predikanten en proponenten. Op voorgestelde wijze hopen we D.V. in september een groslijst te kunnen opstellen en een hoorcommissie te laten uit gaan.

Tijdens de afscheidsdienst bent u door zowel ds. Lubbers, als door ds. Harteman en ouderling Bouma opgeroepen om het beroepingswerk in uw voorbede te gedenken. Dat onderstrepen we graag nog eens, want aan Zijn zegen is alles gelegen!

Ook in vacaturetijd hopen we - in afhankelijkheid van de Heere - op goede wijze invulling te geven aan het pastoraat. Uiteraard kunt u daarvoor terecht bij uw sectie-ouderling!

Hebt u een specifieke vraag, dan kunt u contact opnemen met ouderling Meuleman (tel. 06 – 26764988 of mail: w.meuleman@telfort.nl), die als aanspreekpunt voor het pastoraat fungeert. Via hem lopen ook de contacten met ds. Harteman, die onder meer beschikbaar is voor (crisis)pastoraat, rouwdiensten en begrafenissen.

Van D.V. 19 juli tot en met 9 augustus heeft ds. Harteman vakantie en die weken kunnen we in urgente situaties een beroep doen op onze oud-predikant ds. Van der Velden.  We zijn dankbaar dat ds. Harteman zijn al jarenlange werk onder ons wil voortzetten en dat ds. Van der Velden bereid is stand-by te zijn!

Verzoeken om voorbede kunt u op dezelfde wijze indienen of naar de scriba mailen. De scriba wil deze graag uiterlijk op de vrijdag en vóór 18.00 uur hebben.

We hopen niets te missen, maar helpt u ons gerust herinneren als we iets (dreigen te) vergeten!

Enig idee wat er zoal in het 12+ jeugdwerk gebeurt? Het jaarverslag geeft een prachtig beeld!

Als kerkenraad hebben we met dankbaarheid kennisgenomen van het  jaarverslag over het seizoen 2018-2019. We delen het verslag graag met u en jou. Ook de gedrevenheid van en het enthousiasme bij de leiding is een groot goed en stemt dankbaar. 

Ouders, ook uw kinderen zijn van harte welkom!
Jongeren, kom eens naar tienerclub Eljada en JV Obadja als DV in september de uitnodiging in de bus valt en beleef het mee!  

Ds. H. J. T. Lubbers heeft zondag 30 juni 2019 in de ochtenddienst afscheid genomen van de hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst (wijk I) wegens het aannemen van het beroep naar de hervormde gemeente Woudenberg (wijk 1). Ds. Lubbers preekte over Romeinen 8:35a: „Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?” Hij stond in de preek stil bij de liefde van Christus die is geopenbaard, die wordt bestreden en die verzekert.

Ds. Lubbers, zijn vrouw en kinderen werden toegesproken door consulent ds. J. Harteman namens de werkgemeenschap en classis en door ouderling S. Th. Bouma namens de gemeente en de kerkenraad. Na de toespraken werden ds. Lubbers en zijn gezin toegezongen uit psalm 52:1 en 7.

Ds. Lubbers wordt D.V. 14 juli bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Woudenberg. Eerder was hij verbonden aan Herkingen en Nieuwe-Tonge.

Klik hier of op de foto om naar het album te gaan...

Met ruim 75 fietskilometers in de benen, kwamen we maandagochtend 6 mei voldaan, dankbaar en ‘zo moe als een koe‘ weer terug in IJsselmuiden na een onvergetelijk kampweekend. Gelukkig valt er nog veel te herkauwen…

Vrijdag 3 mei vertrekken we in een lange sliert – voor het eerst per fiets – richting ’t Loo Oldebroek. Er staat een stevige bries, maar over de windrichting hebben we niets te klagen. Daarom maken we een flinke omweg via de Molenbrug en een extra lus via de PZ naar de Kamperstraatweg. Het mag de pret niet drukken en binnen het uur zijn we bij de bosrijke kamplocatie 'het Buitencentrum'. De befaamde Macaroni van Bert en Rieneke van Dorsten is in no time verorberd en nadat de omgeving is verkend, de toestellen en sportvelden zijn geprobeerd, duiken we in het thema ‘Leer van de koeien…’ door een Sing in met prachtige liederen. Daarna lopen we in groepjes een route door het pikdonkere bos, op zoek naar felbegeerde puzzelstukjes, die we van de meest vreemde ‘bosjesmannen’ krijgen… Omdat de ontmoeting nog wel eens wat onverwacht plaats vindt, is het meidengegil tot in de verre omtrek te horen… Niet zo gek toch?