Nieuws wijk I

Iemand zei eens voor de radio: Hadden we maar een boek waarin staat, wat je in elke situatie moet doen. Welnu, wij hebben zo’n Boek. Dat is het Woord van God. Het geeft antwoord op onze vragen. Het wijst de weg door het doolhof van dit leven. Het wil ons bovenal meenemen op de smalle weg naar het eeuwige leven. In de 5e en laatste Bijbellezing van de serie over Spreuken staan we stil bij hoofdstuk 30:5. We horen daar woorden van Agur. Maar het zijn evenzoveel woorden van God Zelf. Hij is de Wijsheid, Die ons onderwijst en voorgaat. Zijn Woord is de lamp voor onze voet en het licht voor ons pad. Maar…, laten we ons leiden? Ook is de Heere een Schild voor allen die op Hem betrouwen. Ziedaar, voldoende stof om te overdenken op D.V. donderdag 28 maart om 19.30 uur in de Dorpskerk. We zien er naar uit om elkaar te ontmoeten rondom het Woord. De voorzang is deze avond Psalm 119:52 en 53.
ds. J.P. Nap, Hoevelaken

De Heere roept ds. Lubbers naar Woudenberg, zodat hij het beroep naar de Hervormde gemeente Woudenberg (wijkgemeente 1) heeft aangenomen. Dat betekent tevens dat ds. Lubbers bedankt heeft voor het beroep dat de Hervormde gemeente Ede (wijkgemeente Sionkerk) heeft uitgebracht. Een besluit waarbij onze gedachten vermenigvuldigen en dat in de drie betrokken gemeenten heel verschillend zal zijn ontvangen.

We belijden dat onze goede God verkondigers van de zeer blijde Boodschap zendt tot wie Hij wil en wanneer Hij wil, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. Laten we elkaar bemoedigen met de woorden uit 1 Petrus 1: 25 ‘Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.’ En wordt gelukkig… zondag aan zondag! We hopen op en bidden om nog gezegende maanden met ds. Lubbers en zijn gezin! ‘Rust mijn ziel, uw God is Koning!’

Dominee Nap heeft bekend gemaakt waar hij de bijbellezingen over hoopt te houden. Ook tijdens het seizoen bent u van harte welkom bij de bijbellezingen en/of één van de kringen. Data en meer info is te vinden op deze pagina.