Nieuws wijk IGa ook mee naar de Mars voor het Leven

Het leven, een kostbaar geschenk waarvan je mag genieten en voor mag opkomen. Wist u dat 115 keer per werkdag in Nederland een abortus wordt uitgevoerd? Twee derde van de vrouwen had nooit eerder een abortus. Een derde had al één of meer. Achter elke abortus schuilt een eigen verhaal, de ene heftiger dan de andere. Dat komen we ook vaak tegen bij onze hulpverleningsafdeling Er is Hulp. Ondanks de situatie blijft het resultaat hetzelfde: elke abortus stopt een onschuldig leven en laat de ouders met een leegte achter.

 

“We love them both” (we houden van hen allebei – moeder en kind), is wat stichting schreeuw om Leven zegt en ook in praktijk wil brengen. Deze tekst staat ook op één van de borden die deelnemers van de stille Mars voor het Leven bij zich dragen.

Het verlies aan respect dringt zich ook op aan de volwassenen. Euthanasie wordt steeds meer gemeengoed. Het wordt steeds belangrijker om de stem voor het leven in Nederland te laten horen.

 

Daarom houden wij elk jaar de stille Mars voor het Leven. Afgelopen jaar liepen naar schatting 14.000 mensen mee. De volgende mars is gepland op 8 december 2018; het programma begint D.V. om 12.00 uur op het Malieveld in Den Haag. Inloop vanaf 11.00 uur.

 

Doelen Mars voor het Leven

  1. Een krachtig en liefdevol signaal naar de samenleving en politiek. Opkomen voor de beschermwaardigheid van het leven. Ouders en ongeboren kind behoeden voor de gevolgen van abortus.
  2. Een blijvende impact op de aanwezigen: bewustwording en bemoediging.

 

Sta op voor de beschermwaardigheid van het leven. Samen reizen kan via  https://www.schreeuwomleven.nl/formulier/aanmelden-vervoer-mars/. Als u op eigen gelegenheid komt hoeft u zich niet aan te melden.


De kerkenraad deelt dankbaar mee dat de broeders H.B. van 't Oever, Kamperzeedijk 5 en M. ten Brinke, Nachtegaal 17 hun verkiezing tot ouderling hebben aanvaard.

Start nieuw catechisatieseizoen wijk I

Beste jongelui (en ouders),

Met de start van het nieuwe winterwerkseizoen gaan ook de catechisaties weer beginnen.

Je vraagt je misschien af waarom je naar catechisatie zou gaan. Wel, het antwoord is heel eenvoudig. Omdat je ouders dat bij je doop hebben beloofd. Ze hebben beleden dat jij verloren bent, maar ook dat Jezus Christus je redden wil. Daarna hebben ze beaamd dat je alleen uit de Bijbel kunt leren hoe je zalig wordt. Tenslotte hebben ze beloofd dat zij jou zullen onderwijzen in de leer van de Bijbel, maar dat ze ook gebruik zullen maken van anderen die hen daarbij willen helpen. De kerk biedt hen dat aan. Jouw ouders maken daarvan gebruik. Daarom ga je naar catechisatie. Je weet misschien al heel wat van God. Vanuit thuis en school, vanuit zondagschool. Weet je nu alles? Nee, je blijft je hele leven leren. God is zo groot dat wij Hem nooit begrijpen kunnen. Maar God is ook zo goed dat Hij zich laat vinden in zijn Woord. Daarvoor is ook de catechisatie een middel. Een heilsmiddel!

 

Er zijn ten opzichte van het afgelopen jaar een paar kleine wijzigingen. Belangrijk dus om onderstaand schema goed door te nemen om te weten wanneer jullie verwacht worden op de catechisatie.

Grafhorst:

12-14 jaar                    maandag 18.45-19.30 uur

IJsselmuiden:

12 jaar                         maandag 18.30-19.15 uur

13 jaar                         maandag 19.15-20.00 uur

14 jaar                         maandag 18.30-19.15 uur

15 jaar                         dinsdag   19.15-20.00 uur

16-17 jaar                    dinsdag   18.30-19.15 uur

18+                              maandag 19.30-20.15 uur & dinsdag 19.15-20.00 uur

 

De catechisaties starten op D.V. maandag 10 en dinsdag 11 september. We zien uit naar jullie komst!

Jeugdouderling D. van der Molen

 

Belijdeniscatechisatie

Om maar met de deur in huis te vallen: Op D.V. maandagavond 17 september om 20.15 uur start de belijdeniscatechisatie. Meerderen hebben zich al opgegeven om dit seizoen mee te doen. Wie volgt? Van harte welkom!

Misschien heb je tal van vragen over wat ‘belijdenis doen’ nu eigenlijk inhoudt. Begrijpelijk! Er zitten ook heel wat aspecten aan; en tijdens een seizoen belijdeniscatechisatie halen we die één voor één voor het voetlicht. Ik licht er in dit kerkbodebericht één uit, vanuit het Nieuwtestamentische grondwoord voor ‘belijden’ (homologein). Je zou dat heel letterlijk kunnen vertalen met ‘hetzelfde zeggen’; nazeggen, wat God voorzegt. En dat is nu precies ‘belijdenis doen’: ‘Amen zeggen’ op de beloften die God in de doop heeft gedaan. ‘Amen’ op de aanklacht dat ik zondaar ben; ‘amen’ op het Evangelie dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden! Belijdenis doen is dus niet: Zeggen hoe groot jouw geloof is, maar juist zeggen hoe groot de HEERE is! Dat schudt geen mens uit zijn mouw. Maar de Heilige Geest wil het je leren en Hij wil je voortdurend bij de les houden, door het Woord. Een betere Leermeester ken ik niet. Als je het van de HEERE verwacht, laat Hij je beslist niet in de kou staan!

Graag hoor ik het van tevoren even, als je komend seizoen mee hoopt te doen. Mocht je aarzelen en heb je er behoefte aan om eerst nog een moment van gedachten te wisselen: Schroom niet om te contacten; daar sta ik echt heel graag voor open.

Ds. Lubbers

Ook dit seizoen bent u van harte welkom bij de bijbellezingen en/of één van de kringen. Voor data en meer info is te vinden op deze pagina.