Nieuws gemeentebreed

We zijn dankbaar dat we weer samen mogen zingen tot eer van onze God!

De eerste repetitieavond van het seizoen 2021/2022 zal zijn op
D.V. Woensdagavond 1 september van 18.30-19.30 uur in de Dorpskerk!

Onze dirigent, Joalien van den Houten, kijkt uit naar jullie komst en nieuwe leden zijn ook van harte welkom!

Ben je 6 jaar of ouder en hou je van zingen? Kom gerust een keertje kijken of ons jeugdkoor wat voor jou is.

Voor meer informatie: 038-3335953 of mail ons hervormdjeugdkoor@hotmail.com.

 


Voorzitter
Marrianne Meuleman
Secretaresse
Christina v. Middelkoop, Burg. Visserweg 55
tel.: 038-3335953
Penningmeester
Catharina Grandia
Marie Curielaan 10
tel.: 038-3324442
Oudercommissie
Corine van der Hoek
Annelies van Werven
Dirigent:
Joalien van den Houten

Pianist:
René van der Werf 

klik hier voor de foto's van ons jaarlijks uitje 2019

De diaconie van onze gemeente heeft zich als hulpverlenende instantie aangemeld bij het landelijk initiatief www.nietalleen.nl.

Diaken Jan van der Linde zal hiervoor, namens de diaconie, als coördinator fungeren. Hierbij de tekst die o.a. in het weekblad de Brug is opgenomen geweest met daarbij een toevoeging voor de eigen gemeenteleden.

Het Coronavirus raakt ons op één of andere manier allemaal. Velen van ons kunnen zich zelf heel goed redden, anderen maken gebruik van bestaande netwerken, weer anderen hebben hulp nodig en weten niet direct bij wie ze daarvoor terecht kunnen.

Landelijk is er door kerken en andere (christelijke) maatschappelijke organisaties een actie gestart om hulpvragers en hulpverleners bij elkaar te brengen zodat ook zij die niet direct beschikken over een eigen netwerk hulp kunnen krijgen. Hiervoor is een website geopend (www.nietalleen.nl)

Hierop is het volgende te lezen:

“Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben.

Met nietalleen.nl verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent nietalleen.

Heb je hulp nodig?

Bel dan 0800-1322 (maandag t/m donderdag 09.00-1200 uur en vrijdag van 09.00-16.00 uur) of ga naar de website en vul het aanvraagformulier in.

Een lokale organisatie of kerk zal je zo snel mogelijk benaderen om je te helpen.

Voor onze eigen gemeenteleden geldt: U kunt hem benaderen als u hulp nodig heeft voor uzelf of voor iemand anders. Ook kunt u zich bij hem aanmelden als u iets voor een ander wilt doen.

Aanmelden via nietalleenys@solcon.nl of via 06-55156301.

Wijzigingen t.b.v. de website

Deze gelieve u door te geven aan De webmaster e-mail webmaster@dorpskerk.com  e.e.a. om de informatie zo actueel mogelijk te houden.

 

Alvast bedankt!