Nieuws gemeentebreed

Beste gemeenteleden, rond Hemelvaartsdag hebben we met veel plezier een bloemenactie gehouden waarbij de oudere en minder begaafde gemeenteleden een bloemetje hebben gehad om hen in Corona tijd een hart onder de riem te steken.

Inmiddels is de Corona-crisis nog niet voorbij en worden we daar allemaal op hele verschillende manieren door geraakt. Ook binnen de gemeente zijn er veel dingen anders dan anders: activiteiten gaan niet of in veel kleinere vorm door, we ontmoeten elkaar veel minder. Om elkaar te bemoedigen en een hart onder de riem te steken hebben we een nieuwe actie bedacht: Kaart vol HOOP.

 

We nodigen alle gemeenteleden, van jong tot oud, uit om een kaart te schrijven met een tekst die u/jou bemoedigt of hoop geeft in deze tijd. Kinderen mogen vanzelfsprekend ook een mooie tekening maken. U/jij schrijft wel uw eigen naam en adres op de kaart, maar laat het plekje voor de geadresseerde leeg. U/jij levert de kaart met postzegel in bij één van de inleveradressen.

 

Nadat wij alle kaarten binnen hebben, verdelen wij de kaarten. Iemand die een kaart geschreven heeft, ontvangt zelf ook een kaart, namelijk van het gemeentelid naar wie zijn kaart wordt verstuurd.

 

Even alles op een rij:

 • U/jij schrijft een kaart met een tekst die u/jou bemoedigt of hoop geeft
 • U/jij schrijft uw eigen naam en adres onder de kaart en plakt er een postzegel op
 • U/jij levert de kaart uiterlijk 29 januari in bij één van de inleverpunten
 • U/jij ontvangt begin februari een kaart van een ander gemeentelid!

 

Doet u ook mee? Bemoedigt u een ander gemeentelid en ontvangt u zelf ook een bemoediging?

Of helpt u een ouder of minderbegaafd gemeentelid om deze kaart te maken? Dan ontvangt deze persoon ook een kaart terug! En… misschien levert het u ook nog een nieuw contact op in onze gemeente!

 

Inleverpunten:

 • De Zaaier
 • Familie Juffer, Erfgenamenstraat 59A
 • Familie Bogerd, De Bogaard 47
 • Familie Sellis, Oosterholtseweg 2A
 • Familie Brink, Jaagpad 5
 • Familie Van ’t Ende, Buitenwaarden 40 (Grafhorst)
 • Receptie Maarlenhof (alleen voor bewoners)

 

We hopen op veel kaarten!

Janine Bezemer,  Paulina van Dam, Mieke Molhoek en Janette Wiersma

Werkwijze rond de actie Vrijwillige bijdrage 2021

Door de maatregelen omtrent het corona-virus moet ook de werkwijze rond de actie "vrijwillige bijdrage 2021" op een andere manier vorm krijgen dan we gewend waren.

De vrijwilligers kunnen de enveloppen ophalen in De Zaaier op maandagavond 18 januari van 19.00 – 19.45 uur. Denkt u bij het ophalen aan de algemeen geldende richtlijnen? We dragen dus een mondkapje bij binnenkomst totdat we het gebouw weer verlaten hebben.

In Zaal 2 staat een tafel waarop de stapels enveloppen per vrijwilliger klaarliggen. Wanneer u uw stapel ontvangen heeft kunt u door de andere deur zaal 2 verlaten en daarna door de hoofdingang de Zaaier uitgaan. Blijf dus niet staan napraten en zorg ervoor dat u voldoende afstand houdt.

Denk bij het uitreiken van de enveloppen aan de deur ook aan het houden van afstand!

Het inleveren van de enveloppen op vrijdagavond 29 januari tussen 19.00 en 19.45 uur kan op dezelfde wijze plaatsvinden, er is deze avond geen gelegenheid om in de Zaaier de uitslag af te wachten en er zullen geen tussenstanden bekend gemaakt worden.

De Algemene kerkenraad heeft ingestemd met het verzoek van wijk II voor dubbele morgendiensten in de Dorpskerk. Dit heeft te maken met de situatie in de Oosterholthoeve waar het door de kou niet meer mogelijk is op een verantwoorde manier kerkdiensten te houden. Het volgende is besloten: 

 • De Algemene kerkenraad gaat akkoord met voortzetting van de dubbele morgendiensten in de Dorpskerk in het eerste kwartaal van 2021. Tijden om 8.45 uur en 10.30 uur. Mocht de Oosterholthoeve daarna nog niet voor kerkdiensten beschikbaar zijn, dan volgt uiteraard overleg hierover. 

Op 29 december jl. is de verkoopakte gepasseerd en het kerkgebouw te Grafhorst overgedragen aan dhr. H.J. van der Weerd, ondernemer te Grafhorst. Het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken heeft ingestemd met de verkoop. Dit proces is met veel emotie gepaard gegaan en die emoties zullen ook op dit moment nog aanwezig zijn. De algemene kerkenraad heeft daar begrip voor en wenst ook iedereen sterkte bij het verwerken van deze laatste stap in het proces. Desondanks is de algemene kerkenraad ook blij dat met de verkoop aan dhr. Van der Weerd aan vrijwel alle verkoopkaders is voldaan. De komende jaren blijft het mogelijk dat in het kerkgebouw rouw- en trouwdiensten worden gehouden en de verenigingen gebruik maken van de zaalruimte. Daarnaast blijft het gebouw beschikbaar voor de Grafhorster gemeenschap. 
“Back to normal”. Ik kwam deze uitdrukking tegen in de berichtgeving van Herman en Henrien.  "Als alles weer "back to normal" is, gaan we de tunnelkas gewoon weer gebruiken voor het groenproject." Mooie combinatie, back to normal en een tunnel(kas). Een tunnel met perspectief: er gloort licht aan het einde van de tunnel.
 
Afgelopen week zijn we hier in Nederland in “lockdown” gegaan.  Het wordt een kerstfeest anders dan anders, maar we vieren hetzelfde als altijd: het feest van de komst van Het Licht naar onze duistere wereld.
 
In Zuid-Afrika maken ze gebruik van de tunnel, om lessen en workshops te geven en om ooit weer plantjes in te kweken. Een tunnel waar licht gloort, óók het licht van Kerst! 
 
Namens het bestuur wens ik u een gezegend kerstfeest en een gezond en gelukkig 2021.
(Ad van der Maarel, voorzitter)

Inmiddels zijn we al weer twee maanden hier in Zuid-Afrika. De eerste weken stonden vooral in het teken van het weer wennen aan onze stek hier en alles van de afgelopen tijd een plekje geven. Het was allemaal niet niks... Lees hier verder de nieuwsbrief van de familie Lindhout vanuit Afrika.