Nieuws gemeentebreed

Woensdagmiddag 20 mei was het een drukte van belang naast de Petstop, grote karren met in totaal meer dan 200 prachtige planten stonden klaar…. 

In nog geen week tijd hadden 50 vrouwen uit onze gemeente zich aangemeld om mee te helpen. Ze kwamen langs om allemaal een aantal van deze planten mee te nemen en te gaan bezorgen bij gemeenteleden. 

De ontvangers waren blij verrast, dat valt uit de foto’s wel te zien.

Een fleurig hart onder de riem in Corona-tijd. We hopen dat de planten lang blijven bloeien en een zichtbaar teken zijn van de betrokkenheid van onze gemeente.

Heel veel dank aan de diaconie, de bezorgers en iedereen die deze verrassing mogelijk heeft gemaakt.

Vanwege de (te) lange vertraging van kerkdienstgemist.nl gaan we vanavond de beelden via youtube uitzenden, stem dus niet af op kerkdienstgemist maar op : 

https://youtu.be/6kcf74iLbVE

Voor de kinderen! KAHOOT! voor jong en "oud" Heel veel kant-en-klare quizzen. | Jongen

Op dinsdagavond om 19.00 uur organiseert de zondagsschool een digitale Bijbelse quiz voor alle kinderen.
Kijk hier voor meer informatie!

We hopen dat jullie allemaal meedoen!

De diaconie van onze gemeente heeft zich als hulpverlenende instantie aangemeld bij het landelijk initiatief www.nietalleen.nl.

Jos Tanghe zal hiervoor, namens de diaconie, als coördinator fungeren. Hierbij de tekst die o.a. in het weekblad de Brug zal worden opgenomen met daarbij een toevoeging voor de eigen gemeenteleden.

Het Coronavirus raakt ons op één of andere manier allemaal. Velen van ons kunnen zich zelf heel goed redden, anderen maken gebruik van bestaande netwerken, weer anderen hebben hulp nodig en weten niet direct bij wie ze daarvoor terecht kunnen.

Landelijk is er door kerken en andere (christelijke) maatschappelijke organisaties een actie gestart om hulpvragers en hulpverleners bij elkaar te brengen zodat ook zij die niet direct beschikken over een eigen netwerk hulp kunnen krijgen. Hiervoor is een website geopend (www.nietalleen.nl)

Hierop is het volgende te lezen:

“Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben.

Met nietalleen.nl verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent nietalleen.

Heb je hulp nodig?

Bel dan 0800-1322 (maandag t/m donderdag 09.00-1200 uur en vrijdag van 09.00-16.00 uur) of ga naar de website en vul het aanvraagformulier in.

Een lokale organisatie of kerk zal je zo snel mogelijk benaderen om je te helpen.

Voor onze eigen gemeenteleden geldt: U kunt hem benaderen als u hulp nodig heeft voor uzelf of voor iemand anders. Ook kunt u zich bij hem aanmelden als u iets voor een ander wilt doen.

Aanmelden via nietalleenys@solcon.nl of via 06-30715503.

Het Coronavirus komt heel dichtbij. Iedereen kent wel mensen die iemand verloren hebben, of die in de familie met ziekte en zorg te maken hebben. Daarnaast zijn er ook in onze gemeente mensen die in de zorg werken. We willen het gebed en meeleven graag aanmoedigen.
Vanuit beide wijken is daarom besloten om te starten met een gebedsmail.
Op maandag na de dienst kunt u een mail ontvangen met de voorbede van de afgelopen zondag. In de loop van de week verzenden we zo nodig nog een update.
Wilt u ook op deze manier op de hoogte zijn van lief en leed, stuur dan een mail naar: 

gebed@dorpskerk.com
 met als onderwerp "aanvraag ziekenlijst" 

U kunt vervolgens aangeven of u de mail eenmalig wilt ontvangen, of gewoon automatisch in de komende periode. 

Het aanvragen van voorbede blijft gewoon via predikant, scriba of wijkouderling verlopen. Ook wanneer u ernstig ziek thuis bent mag u dat gerust doorgeven. Het kan soms al fijn zijn als uw ouderling of dominee er gewoon van weet. We overleggen altijd met u of er voorbede gedaan wordt en of uw naam in de gebedsmail genoemd mag worden.