Nieuws gemeentebreed

Gemeente,

Naar aanleiding van de persconferentie van 26 november en de adviezen vanuit de PKN en het CIO is vanuit het CvK, in overleg met de coronacommissie van onze gemeente, het volgende besloten:

  • Vanaf zondag 28 november worden de avonddiensten digitaal gehouden en vanaf zondag 5 december worden de middagdiensten vervroegd van 16.00 uur naar 15.00 uur;
  • Alle activiteiten in de kerkelijke gebouwen zoals koren, catechisaties, clubs en verenigingen vervallen per direct;
  • Genoemde maatregelen gelden t/m 18 december. In de week van 18 december wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om te verruimen;
  • Daarnaast blijven de algemene maatregelen van kracht:
    • Bij verplaatsingen in de kerkelijke gebouwen dragen we een mondkapje;
    • We desinfecteren onze handen bij binnenkomst;
    • We houden 1,5 meter afstand.

 Tot voor kort hadden we niet kunnen bedenken dat we op zo’n korte termijn al weer strenge maatregelen zouden moeten nemen. We waren blij en dankbaar dat we een paar weken geleden weer met de hele gemeente samen konden komen. Nu zien we dat de besmettingen erg hoog zijn en dat de zorg weer vol loopt. We merken onderling angst, boosheid, verdriet en onbegrip en dat is begrijpelijk. Voor allerlei argumenten is iets te zeggen en toch moeten we met elkaar dit dragen en onze weg zoeken. Maar laten we dan wel proberen om de verdeeldheid los te laten en als christenen te leven vanuit de éénheid die in 1 Korinthe 12 wordt beschreven: Samen zijn wij het lichaam van Christus en iedereen mag daarin anders zijn en anders denken, maar onze opdracht is wel om één te zijn in Hem! Laten we voor elkaar blijven bidden om elkaar niet los te laten.

Voor ieder wat wils. Hier vindt je, op één flyer, alle informatie over de verschillende kinder- en/of jeugdclubs het komende winterseizoen.
We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten !


Het Coronavirus komt heel dichtbij. Iedereen kent wel mensen die iemand verloren hebben, of die in de familie met ziekte en zorg te maken hebben. Daarnaast zijn er ook in onze gemeente mensen die in de zorg werken. We willen het gebed en meeleven graag aanmoedigen.
Vanuit beide wijken is daarom besloten om te starten met een gebedsmail.
Op maandag na de dienst kunt u een mail ontvangen met de voorbede van de afgelopen zondag. In de loop van de week verzenden we zo nodig nog een update.
Wilt u ook op deze manier op de hoogte zijn van lief en leed, stuur dan een mail naar: 

gebed@dorpskerk.com
 met als onderwerp "aanvraag ziekenlijst" 

U kunt vervolgens aangeven of u de mail eenmalig wilt ontvangen, of gewoon automatisch in de komende periode. 

Het aanvragen van voorbede blijft gewoon via predikant, scriba of wijkouderling verlopen. Ook wanneer u ernstig ziek thuis bent mag u dat gerust doorgeven. Het kan soms al fijn zijn als uw ouderling of dominee er gewoon van weet. We overleggen altijd met u of er voorbede gedaan wordt en of uw naam in de gebedsmail genoemd mag worden.

We zijn dankbaar dat we weer samen mogen zingen tot eer van onze God!

De eerste repetitieavond van het seizoen 2021/2022 zal zijn op
D.V. Woensdagavond 1 september van 18.30-19.30 uur in de Dorpskerk!

Onze dirigent, Joalien van den Houten, kijkt uit naar jullie komst en nieuwe leden zijn ook van harte welkom!

Ben je 6 jaar of ouder en hou je van zingen? Kom gerust een keertje kijken of ons jeugdkoor wat voor jou is.

Voor meer informatie: 038-3335953 of mail ons hervormdjeugdkoor@hotmail.com.

 


Voorzitter
Marrianne Meuleman
Secretaresse
Christina v. Middelkoop, Burg. Visserweg 55
tel.: 038-3335953
Penningmeester
Catharina Grandia
Marie Curielaan 10
tel.: 038-3324442
Oudercommissie
Corine van der Hoek
Annelies van Werven
Dirigent:
Joalien van den Houten

Pianist:
René van der Werf 

klik hier voor de foto's van ons jaarlijks uitje 2019

De diaconie van onze gemeente heeft zich als hulpverlenende instantie aangemeld bij het landelijk initiatief www.nietalleen.nl.

Diaken Jan van der Linde zal hiervoor, namens de diaconie, als coördinator fungeren. Hierbij de tekst die o.a. in het weekblad de Brug is opgenomen geweest met daarbij een toevoeging voor de eigen gemeenteleden.

Het Coronavirus raakt ons op één of andere manier allemaal. Velen van ons kunnen zich zelf heel goed redden, anderen maken gebruik van bestaande netwerken, weer anderen hebben hulp nodig en weten niet direct bij wie ze daarvoor terecht kunnen.

Landelijk is er door kerken en andere (christelijke) maatschappelijke organisaties een actie gestart om hulpvragers en hulpverleners bij elkaar te brengen zodat ook zij die niet direct beschikken over een eigen netwerk hulp kunnen krijgen. Hiervoor is een website geopend (www.nietalleen.nl)

Hierop is het volgende te lezen:

“Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben.

Met nietalleen.nl verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent nietalleen.

Heb je hulp nodig?

Bel dan 0800-1322 (maandag t/m donderdag 09.00-1200 uur en vrijdag van 09.00-16.00 uur) of ga naar de website en vul het aanvraagformulier in.

Een lokale organisatie of kerk zal je zo snel mogelijk benaderen om je te helpen.

Voor onze eigen gemeenteleden geldt: U kunt hem benaderen als u hulp nodig heeft voor uzelf of voor iemand anders. Ook kunt u zich bij hem aanmelden als u iets voor een ander wilt doen.

Aanmelden via nietalleenys@solcon.nl of via 06-55156301.