Nieuws gemeentebreed

Afgelopen week zijn we als corona-commissie onder leiding van het College van Kerkrentmeesters weer bij elkaar geweest om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om activiteiten op te starten of te verruimen. Het gemis van een volle kerk, het elkaar ontmoeten, het contact van de jeugd onderling en de jeugd met ouderen wordt gevoeld!

Nu de scholen weer opengaan en ook de winkeliers meer ruimte krijgen hebben we met elkaar het volgende besloten:
- Vanaf komende zondag worden kinderen onder de 12 jaar niet meegeteld bij het aantal bezoekers. Opgeven voor de kerkdiensten blijft noodzakelijk, maar uw kinderen onder de 12 hoeft u niet meer aan te melden;
- De belijdeniscatechisatie van beide wijken gaan weer fysiek plaatsvinden en de laatste catechisatie avonden van de "gewone" catechisatie kunnen ook fysiek plaatsvinden. Uiteraard blijft het van belang dat we ons aan de geldende maatregelen houden! Dus in de gebouwen dragen we bij verplaatsingen een mondkapje, houden we 1,5 meter afstand en desinfecteren we onze handen bij binnenkomst!
- Ook in de stille week (voor Pasen) houden we bijeenkomsten in de Dorpskerk. Deze bijeenkomsten kunnen door 30 personen worden bezocht, waarbij we kinderen onder de 12 niet meetellen.

We realiseren ons heel goed dat dit slechts kleine stapjes zijn en dat veel activiteiten nog steeds niet kunnen doorgaan. We vragen ook hierin om uw begrip en bovenal uw gebed!
Daarnaast willen we u vragen om naar elkaar om te blijven zien en creatief te zijn in het elkaar opzoeken en ontmoeten. 

De Algemene kerkenraad heeft ingestemd met het verzoek van wijk II voor dubbele morgendiensten in de Dorpskerk. Dit heeft te maken met de situatie in de Oosterholthoeve waar het door de kou niet meer mogelijk is op een verantwoorde manier kerkdiensten te houden. Het volgende is besloten: 

  • De Algemene kerkenraad gaat akkoord met voortzetting van de dubbele morgendiensten in de Dorpskerk t/m april 2021. Tijden om 8.45 uur en 10.30 uur. Mocht de Oosterholthoeve daarna nog niet voor kerkdiensten beschikbaar zijn, dan volgt uiteraard overleg hierover. 

Het Coronavirus komt heel dichtbij. Iedereen kent wel mensen die iemand verloren hebben, of die in de familie met ziekte en zorg te maken hebben. Daarnaast zijn er ook in onze gemeente mensen die in de zorg werken. We willen het gebed en meeleven graag aanmoedigen.
Vanuit beide wijken is daarom besloten om te starten met een gebedsmail.
Op maandag na de dienst kunt u een mail ontvangen met de voorbede van de afgelopen zondag. In de loop van de week verzenden we zo nodig nog een update.
Wilt u ook op deze manier op de hoogte zijn van lief en leed, stuur dan een mail naar: 

gebed@dorpskerk.com
 met als onderwerp "aanvraag ziekenlijst" 

U kunt vervolgens aangeven of u de mail eenmalig wilt ontvangen, of gewoon automatisch in de komende periode. 

Het aanvragen van voorbede blijft gewoon via predikant, scriba of wijkouderling verlopen. Ook wanneer u ernstig ziek thuis bent mag u dat gerust doorgeven. Het kan soms al fijn zijn als uw ouderling of dominee er gewoon van weet. We overleggen altijd met u of er voorbede gedaan wordt en of uw naam in de gebedsmail genoemd mag worden.

We zijn blij en dankbaar om te kunnen melden dat we een nieuwe dirigente voor ons jeugdkoor hebben; Joalien van den Houten!

Zij woont in Kampen en is erg enthousiast om met ons jeugdkoor te gaan starten.

De eerste repetitie avond zal zijn op D.V. woensdagavond 28 oktober om 18.30-19.30 uur in de Dorpskerk.

We gaan de komende repetitieavonden toewerken naar Kerst! Er wordt door verschillende mensen nagedacht over een invulling hiervan. 

Wij kijken er naar uit om jullie allemaal (weer) te ontmoeten en samen te zingen tot eer van onze God. We zijn ook dankbaar dat, tot nu toe, dit ook mag!

Ben je 6 jaar of ouder en hou je van zingen? Kom gerust een keertje kijken of ons jeugdkoor wat voor jou is. 

Voor meer informatie: 038-3335953 of mail ons hervormdjeugdkoor@hotmail.com.

Voorzitter
Marrianne Meuleman
Secretaresse
C. van Middelkoop, Burg. Visserweg 55
tel.: 038-3335953
Penningmeester
C. Grandia
Marie Curielaan 10
tel.: 038-3324442
Oudercommissie
Corine van der Hoek
Annelies van Werven
Dirigent:
Joalien van de Houten

Pianist:
René van der Werf

Voor meer informatie: 038-3335953 of mail ons hervormdjeugdkoor@hotmail.com.
 

klik hier voor de foto's van ons jaarlijks uitje 2019

De diaconie van onze gemeente heeft zich als hulpverlenende instantie aangemeld bij het landelijk initiatief www.nietalleen.nl.

Diaken Jan van der Linde zal hiervoor, namens de diaconie, als coördinator fungeren. Hierbij de tekst die o.a. in het weekblad de Brug is opgenomen geweest met daarbij een toevoeging voor de eigen gemeenteleden.

Het Coronavirus raakt ons op één of andere manier allemaal. Velen van ons kunnen zich zelf heel goed redden, anderen maken gebruik van bestaande netwerken, weer anderen hebben hulp nodig en weten niet direct bij wie ze daarvoor terecht kunnen.

Landelijk is er door kerken en andere (christelijke) maatschappelijke organisaties een actie gestart om hulpvragers en hulpverleners bij elkaar te brengen zodat ook zij die niet direct beschikken over een eigen netwerk hulp kunnen krijgen. Hiervoor is een website geopend (www.nietalleen.nl)

Hierop is het volgende te lezen:

“Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben.

Met nietalleen.nl verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent nietalleen.

Heb je hulp nodig?

Bel dan 0800-1322 (maandag t/m donderdag 09.00-1200 uur en vrijdag van 09.00-16.00 uur) of ga naar de website en vul het aanvraagformulier in.

Een lokale organisatie of kerk zal je zo snel mogelijk benaderen om je te helpen.

Voor onze eigen gemeenteleden geldt: U kunt hem benaderen als u hulp nodig heeft voor uzelf of voor iemand anders. Ook kunt u zich bij hem aanmelden als u iets voor een ander wilt doen.

Aanmelden via nietalleenys@solcon.nl of via 06-55156301.