Nieuws gemeentebreed

 Aan het begin van elk kalenderjaar worden u en jij weer door de kerk benaderd in het kader van de Aktie Vrijwillige Bijdrage, of zo u wilt, Actie Kerkbalans. Deze actie is een belangrijke gebeurtenis voor de kerk omdat de inkomsten welke voortkomen uit de jaarbijdragen van haar leden in financieel opzicht de basis vormen voor het functioneren van onze kerkelijke gemeente.

We mogen ons als gemeente rijk gezegend weten in de verkondiging van het Evangelie. Zo wordt  zondag aan zondag, telkens weer opnieuw, het Woord als een fundament onder ons bestaan “geschoven”. Woordverkondiging en pastoraat zijn de kurken waar de gemeente op drijft. Het spreekt voor zich dat blijvende beschikbaarheid van voldoende financiële middelen een voorwaarde is.  Wij doen daarom een beroep op u om ook hiermee te rekenen bij het invullen van uw toezegging. Echter, we realiseren ons dat de grootte van uw toezegging mede zal afhangen van uw persoonlijke omstandigheden en eigen afweging. U zegt in elk geval “ vrijwillig “ uw bijdrage toe door zelf het bedrag in te vullen.

In de week van  D.V. 14 - tot en met 19 januari zult u door vrijwilligers van onze gemeente worden benaderd in het aanbieden van de enveloppe met daarin een brochure en het antwoordformulier. In de daarop volgende week zal het door u ingevulde formulier weer worden opgehaald. Wit u er voor zorgen dat de retourenveloppe met daarin het ingevulde formulier tijdig klaar ligt zodat diegene die de enveloppe bij u komt ophalen ook weer op tijd terug kan zijn voor het tellen van de toegezegde bedragen? U kunt zelf getuigen zijn van de afloop van deze actie door op de tel avond aanwezig te zijn. Daarvoor nodigen wij u van harte uit om op D.V. vrijdag 25 januari vanaf 20.00 uur aanwezig te zijn in “de Zaaier”. De opbrengst zal dan bekend worden gemaakt.

Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. (Psalm 68:20)

Het College van Kerkrentmeesters.

Alpha-cursus gaat weer van start!

Loop jij rond met vragen als: Wat is nog de zin van het leven? Waarom is er zoveel lijden?  Is er iets na dit leven? Bestaat er een God? Wie is toch die Jezus waar christenen zo enthousiast over zijn? 
Voor wie zich herkent in één van deze vragen is de Alpha-cursus misschien wel geschikt. Of misschien kent u/jij iemand met deze vragen en met wie je samen deze cursus zou kunnen doen. De Alpha-cursus is een korte kennismaking met het christelijk geloof. In 11 weken (één woensdagavond per week) en een kort weekend (vrijdagavond en zaterdag) worden een aantal basisprincipes uitgelegd. Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn: Wie is Jezus? Waarom stierf hij aan het kruis? Waarom zou ik de Bijbel lezen? Waarom zou ik bidden? Hoe leidt God mijn leven?

Lees hier meer...

De eerste helft van het zondagsschoolseizoen zit er alweer op. Wat gaat het snel! In de groepen zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen. De Bijbel ging iedere zondag open en we hebben veel gehoord en geleerd.

De laatste we(e)k(en) hebben we nagedacht over Advent (tijd van verwachten en uitzien), de engel Gabriël, Zacharias en Elizabet, Maria en Jozef, maar natuurlijk steeds en vooral over het Kind in de kribbe: de Heere Jezus. Zijn komst naar deze aarde willen we met elkaar gedenken en vieren op 1e kerstdag, D.V. dinsdag 25 december om 19:00 uur in de Dorpskerk. Komt u ook? We hebben een mooi programma gemaakt. Zang, declamaties, vertellingen en muziek wisselen elkaar af. Dit jaar is alles rondom het thema: "Immanuel, God met ons". Na de kerstvakantie hopen we op zondag 6 januari 2019 weer te beginnen. Ook nieuwe kinderen van 4 jaar en ouder zijn heel hartelijk welkom. We hopen tot ziens!
Een hártelijke groet, de leiding.

Voor meer info zie: https://www.dorpskerk.com/zondagsscholen-ii

Op DV zaterdag 12 januari 2019 wordt er weer een mannenontbijt georganiseerd met als thema "geloofszekerheid"

Ook dit jaar wordt er weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden.

In de flyer leest u welk project we hiermee ondersteunen en hoe u de oliebollen kunt bestellen.