Nieuws gemeentebreed

Ook dit jaar doen we op iedereen een dringend beroep om na te denken over deelname als vrijwilliger bij de VBW!

Donderdag 19 augustus organiseert de vakantiebijbelweek een spetterende dag voor kinderen en tieners!

Deze dag is er versterking nodig bij het team Koek en Zopie en zijn helpende handen welkom bij het Kinder- en Tienerprogramma.
Als je tijd en gezondheid hebt, geef je dan op. Al is het maar voor een dagdeel. 
(informatie te verkrijgen bij Marrifem Prins, 06-11399367

Het is ook mogelijk om dit als maatschappelijke stage te doen!

Kunnen we op jouw/uw steun rekenen ?

Voor meer informatie kijk je op onze website www.vakantiebijbelweek.com.

Kom donderdag 19 augustus op de VBW-dag!


Een spetterende dag voor kinderen van 4-12 jaar !

en een speciaal avondprogramma voor tieners van 12-15 jaar!

Voor meer informatie en aanmelden, neem eens een kijkje op onze site: 

www.vakantiebijbelweek.com.


  
Afgelopen week zijn we als corona-commissie onder leiding van het College van Kerkrentmeesters weer bij elkaar geweest om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om activiteiten op te starten of te verruimen. Het gemis van een volle kerk, het elkaar ontmoeten, het contact van de jeugd onderling en de jeugd met ouderen wordt gevoeld!

Nu de scholen weer opengaan en ook de winkeliers meer ruimte krijgen hebben we met elkaar het volgende besloten:
- Vanaf komende zondag worden kinderen onder de 12 jaar niet meegeteld bij het aantal bezoekers. Opgeven voor de kerkdiensten blijft noodzakelijk, maar uw kinderen onder de 12 hoeft u niet meer aan te melden;
- De belijdeniscatechisatie van beide wijken gaan weer fysiek plaatsvinden en de laatste catechisatie avonden van de "gewone" catechisatie kunnen ook fysiek plaatsvinden. Uiteraard blijft het van belang dat we ons aan de geldende maatregelen houden! Dus in de gebouwen dragen we bij verplaatsingen een mondkapje, houden we 1,5 meter afstand en desinfecteren we onze handen bij binnenkomst!
- Ook in de stille week (voor Pasen) houden we bijeenkomsten in de Dorpskerk. Deze bijeenkomsten kunnen door 30 personen worden bezocht, waarbij we kinderen onder de 12 niet meetellen.

We realiseren ons heel goed dat dit slechts kleine stapjes zijn en dat veel activiteiten nog steeds niet kunnen doorgaan. We vragen ook hierin om uw begrip en bovenal uw gebed!
Daarnaast willen we u vragen om naar elkaar om te blijven zien en creatief te zijn in het elkaar opzoeken en ontmoeten. 

De VakantieBijbelWeek is op zoek naar 21+ medewerkers voor de tiener groep. Tot op heden is helaas nog niemand gevonden. Opgeven kan op vbwijsselmuiden@hotmail.com Ervaring met tieners zou fijn zijn. Heb je die niet dan doe je die bij de VBW wel op. Van harte welkom!

We zijn blij en dankbaar om te kunnen melden dat we een nieuwe dirigente voor ons jeugdkoor hebben; Joalien van den Houten!

Zij woont in Kampen en is erg enthousiast om met ons jeugdkoor te gaan starten.

De eerste repetitie avond zal zijn op D.V. woensdagavond 28 oktober om 18.30-19.30 uur in de Dorpskerk.

We gaan de komende repetitieavonden toewerken naar Kerst! Er wordt door verschillende mensen nagedacht over een invulling hiervan. 

Wij kijken er naar uit om jullie allemaal (weer) te ontmoeten en samen te zingen tot eer van onze God. We zijn ook dankbaar dat, tot nu toe, dit ook mag!

Ben je 6 jaar of ouder en hou je van zingen? Kom gerust een keertje kijken of ons jeugdkoor wat voor jou is. 

Voor meer informatie: 038-3335953 of mail ons hervormdjeugdkoor@hotmail.com.

Voorzitter
Marrianne Meuleman
Secretaresse
C. van Middelkoop, Burg. Visserweg 55
tel.: 038-3335953
Penningmeester
C. Grandia
Marie Curielaan 10
tel.: 038-3324442
Oudercommissie
Corine van der Hoek
Annelies van Werven
Dirigent:
Joalien van de Houten

Pianist:
René van der Werf

Voor meer informatie: 038-3335953 of mail ons hervormdjeugdkoor@hotmail.com.
 

klik hier voor de foto's van ons jaarlijks uitje 2019