Nieuws gemeentebreed

Broeders en zusters, deze week willen we met elkaar stil staan bij het lijden en sterven van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. D.m.v. bezinning, overdenking, zang en gebed willen we heen leven naar Goede Vrijdag en Pasen.

Dit jaar hebben we als thema ‘onvoorwaardelijke liefde’. Door de zondeval kwamen we buiten de gemeenschap van God, maar God liet ons niet los en in Zijn onvoorwaardelijke liefde voor deze wereld, voor ons, kwam Hij in zijn Zoon, Jezus Christus, onze geschiedenis binnen. Hij nam de totale verantwoording op Zich. Hij van God verlaten opdat wij nimmermeer door God verlaten zouden worden. Bij dit wonder willen wij deze week in dankbaarheid stilstaan. De avonden dragen bewust een ingetogen karakter.
Als commissie wensen we u een gezegende Stille Week.

Klik hier voor het programma boekje...

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

 Klik hier of op de poster voor overzicht alle diensten...

Het Coronavirus komt heel dichtbij. Iedereen kent wel mensen die iemand verloren hebben, of die in de familie met ziekte en zorg te maken hebben. Daarnaast zijn er ook in onze gemeente mensen die in de zorg werken. We willen het gebed en meeleven graag aanmoedigen.
Vanuit beide wijken is daarom besloten om te starten met een gebedsmail.
Op maandag na de dienst kunt u een mail ontvangen met de voorbede van de afgelopen zondag. In de loop van de week verzenden we zo nodig nog een update.
Wilt u ook op deze manier op de hoogte zijn van lief en leed, stuur dan een mail naar: 

gebed@dorpskerk.com
 met als onderwerp "aanvraag ziekenlijst" 

U kunt vervolgens aangeven of u de mail eenmalig wilt ontvangen, of gewoon automatisch in de komende periode. 

Het aanvragen van voorbede blijft gewoon via predikant, scriba of wijkouderling verlopen. Ook wanneer u ernstig ziek thuis bent mag u dat gerust doorgeven. Het kan soms al fijn zijn als uw ouderling of dominee er gewoon van weet. We overleggen altijd met u of er voorbede gedaan wordt en of uw naam in de gebedsmail genoemd mag worden.

De diaconie van onze gemeente heeft zich als hulpverlenende instantie aangemeld bij het landelijk initiatief www.nietalleen.nl.

Jos Tanghe zal hiervoor, namens de diaconie, als coördinator fungeren. Hierbij de tekst die o.a. in het weekblad de Brug zal worden opgenomen met daarbij een toevoeging voor de eigen gemeenteleden.

Het Coronavirus raakt ons op één of andere manier allemaal. Velen van ons kunnen zich zelf heel goed redden, anderen maken gebruik van bestaande netwerken, weer anderen hebben hulp nodig en weten niet direct bij wie ze daarvoor terecht kunnen.

Landelijk is er door kerken en andere (christelijke) maatschappelijke organisaties een actie gestart om hulpvragers en hulpverleners bij elkaar te brengen zodat ook zij die niet direct beschikken over een eigen netwerk hulp kunnen krijgen. Hiervoor is een website geopend (www.nietalleen.nl)

Hierop is het volgende te lezen:

“Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben.

Met nietalleen.nl verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent nietalleen.

Heb je hulp nodig?

Bel dan 0800-1322 (maandag t/m donderdag 09.00-1200 uur en vrijdag van 09.00-16.00 uur) of ga naar de website en vul het aanvraagformulier in.

Een lokale organisatie of kerk zal je zo snel mogelijk benaderen om je te helpen.

Voor onze eigen gemeenteleden geldt: U kunt hem benaderen als u hulp nodig heeft voor uzelf of voor iemand anders. Ook kunt u zich bij hem aanmelden als u iets voor een ander wilt doen.

Aanmelden via nietalleenys@solcon.nl of via 06-30715503.

Nu alle kerkelijke bijeenkomsten voorlopig niet door kunnen gaan, gaat organist Frank Tanghe wekelijks op woensdagavond vanaf 19:15 uur een klein uurtje orgelmuziek vanuit de Dorpskerk verzorgen, waar u via de kerkradio naar kunt luisteren of via kerkdienstgemist.nl naar kunt kijken en luisteren.
U kunt hiervoor verzoeknummers aanvragen via het volgende e-mailadres: frank.tanghe.ft@gmail.com. U kunt ook bellen: 06-20103810 en op die manier de psalmen en gezangen doorgeven die u graag zou willen horen.

Fijne luistermomenten toegewenst!

Luister en kijk hier mee....