Nieuws gemeentebreed

Tot nader bericht is er geen zondagschool de komende zondagen (COVID-19)

Wijzigingen t.b.v. de gemeentegids of de website

Deze gelieve u door te geven aan De webmaster e-mail webmaster@dorpskerk.com  e.e.a. om de informatie zo actueel mogelijk te houden.

 

Alvast bedankt!

De algemene kerkenraad deelt mee dat het advies van het RIVM om geen bijeenkomsten met meer dan dertig aanwezigen te houden in verband met het coronavirus, wordt gevolgd. Dit geldt zowel voor de kerkdiensten als voor andere kerkelijke bijeenkomsten. De wijkkerkenraden zullen u verder informeren over de wijze waarop de kerkdiensten in aangepaste vorm zullen plaatsvinden.