Nieuws gemeentebreed

Zoals elk jaar maken de colleges van kerkrentmeesters en diakenen een begroting voor het komende kalenderjaar. Op 19 november krijgt u gelegenheid om uw vragen te stellen en opmerkingen hierover te delen tijdens het inloopspreekuur van 20.30 – 21.30 uur in De Zaaier. U kunt de begrotingen inzien op het kerkelijk bureau tijdens de openingsuren en digitaal aanvragen bij de scriba van de algemene kerkenraad scribaak@dorpskerk.com. Daarnaast vindt u hier een korte toelichting op de begroting van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen.

klik hier voor: "Toelichting Begroting 2021 CvK"Op 10 november jl. heeft de Algemene Kerkenraad ingestemd met het verzoek van wijk II voor dubbele morgendiensten in de Dorpskerk. Dit heeft te maken met de situatie in de Oosterholthoeve waar het door de kou niet meer mogelijk is op een verantwoorde manier kerkdiensten te houden. Het volgende is besloten: 

 • Instemming voorlopig tot en met 31 december 2020. Tijden om 8.45 uur en 10.30 uur.
 • Het CvK wordt verzocht om onderzoek te doen naar een alternatieve locatie voor de periode na die datum. Dat heeft te maken met de mogelijke (en hopelijke) opschaling van het aantal kerkgangers. Nu er slechts 30 personen de diensten mogen bezoeken is het half uur tussentijd voldoende voor goede ventilatie en hoeven de banken niet ontsmet te worden omdat er van verschillende banken gebruik gemaakt kan worden. Bij grotere aantallen is dit niet meer mogelijk en moeten wellicht de voorgestelde tijden aangepast worden (meer tijd tussen de diensten) of zijn er consequenties voor de aantallen kerkgangers die uitgenodigd kunnen worden. Een andere locatie zou hierbij een oplossing kunnen bieden en het mogelijk maken de 'normale' kerktijden weer te hanteren. 
 • De aanvangstijden zullen rouleren waarbij a.s. zondag 15 november wijk II met de vroege dienst begint. 
 • Op eerste kerstdag is de morgendienst van wijk I om 8.45 uur. 
 • Op tweede kerstdag kan de dienst van wijk II om 8.45 beginnen. 

We zijn blij en dankbaar om te kunnen melden dat we een nieuwe dirigente voor ons jeugdkoor hebben; Joalien van den Houten!

Zij woont in Kampen en is erg enthousiast om met ons jeugdkoor te gaan starten.

De eerste repetitie avond zal zijn op D.V. woensdagavond 28 oktober om 18.30-19.30 uur in de Dorpskerk.

We gaan de komende repetitieavonden toewerken naar Kerst! Er wordt door verschillende mensen nagedacht over een invulling hiervan. 

Wij kijken er naar uit om jullie allemaal (weer) te ontmoeten en samen te zingen tot eer van onze God. We zijn ook dankbaar dat, tot nu toe, dit ook mag!

Ben je 6 jaar of ouder en hou je van zingen? Kom gerust een keertje kijken of ons jeugdkoor wat voor jou is. 

Voor meer informatie: 038-3335953 of mail ons hervormdjeugdkoor@hotmail.com.

Voorzitter
Marrianne Meuleman
Secretaresse
C. van Middelkoop, Burg. Visserweg 55
tel.: 038-3335953
Penningmeester
C. Grandia
Marie Curielaan 10
tel.: 038-3324442
Oudercommissie
Corine van der Hoek
Annelies van Werven
Dirigent:
Joalien van de Houten

Pianist:
René van der Werf

Voor meer informatie: 038-3335953 of mail ons hervormdjeugdkoor@hotmail.com.
 

klik hier voor de foto's van ons jaarlijks uitje 2019

Donderdagavond 5/11 is de commissie met vertegenwoordigers uit beide wijken, onder leiding van het College van kerkrentmeesters opnieuw bij elkaar geweest. Met elkaar zijn we tot de volgende besluiten gekomen die gelden tot en met 31 december 2020:

Kerkdiensten:

 • We zien geen mogelijkheid om het aantal bezoekers van een kerkdienst te verhogen, dit blijft dus op 30 staan;
 • Wél zien we ruimte voor maatwerk bij een bijzondere dienst;
 • Gemeente brede zang is niet mogelijk, de wijkkerkenraden nemen zelf een besluit hoe de zang tijdens de diensten vorm krijgt;
 • Voor iedereen vanaf 13 jaar: we blijven mondkapjes dragen tijdens verplaatsingen. Dus vanaf binnenkomst totdat u op uw plek zit draagt u een mondkapje. Bij het verlaten van uw stoel totdat u buiten bent draagt u ook een mondkapje.

Verenigingsleven:

Gelet op de maatregelen die onze overheid bekend heeft gemaakt is het volgende besloten / wordt het volgende gehandhaafd:

 • Het jeugdwerk tot 18 jaar kan volledig doorgang vinden. Uiteraard houden we ons wel aan de geldende regels:
  • We desinfecteren onze handen bij binnenkomst in de gebouwen;
  • We dragen een mondkapje bij binnenkomst totdat we op onze stoel zitten en bij het verlaten van de zaal doen we ons mondkapje weer op.
  • Binnen wordt er niet gezongen;
 • Alle verenigingsleven voor 18 jaar en ouder wordt stilgelegd. Dus geen:
  • Mannen- en vrouwenverenigingen;
  • Huisbijbelkringen;
  • (jonge)lidmatenkring;
  • 18+ catechisatie;
  • Open Jeugdwerk in het Baken;
  • Kringen / koren / onnodige vergaderingen.
 • Als enige uitzondering zal de belijdeniscatechese wel doorgaan

Opnieuw hebben we besluiten moeten nemen waarbij we ons realiseren dat dit een grote impact heeft op de hele gemeente. Besluiten die gemeente en het gemeenteleven raken! Besluiten die we liever niet hadden genomen, maar waarvan we wel overtuigd zijn dat deze nodig zijn! We hopen en bidden dat er in het nieuwe jaar (of misschien al iets eerder) de mogelijkheid is om besluiten terug te draaien en het gemeenteleven weer door te laten gaan. We  vragen uw gebed voor elkaar, voor onze gemeente, voor de wereld die in nood is.

 

De zondagsschool begint weer op D.V. 20 september! Lees meer...