Nieuws gemeentebreed

Terug van weggeweest.

Van gang naar gang voor een dubbelgoed doel !


Zetten jullie het alvast in de agenda?

Vrijdag 2 september 2022 !


SAVE THE DATE 

Meer informatie volgt


Het Coronavirus kwam heel dichtbij. Iedereen kent wel mensen die iemand verloren hebben, of die in de familie met ziekte en zorg te maken hebben. Daarnaast zijn er ook in onze gemeente mensen die in de zorg werken. We willen het gebed en meeleven graag aanmoedigen.
Vanuit beide wijken is daarom begin april 2020 besloten om te starten met een gebedsbrief.
Op maandag na de dienst kunt u een mail ontvangen met de voorbede van de voorgaande zondag. In de loop van de week verzenden we zo nodig nog een update.
Wilt u ook op deze manier op de hoogte zijn van lief en leed in de gemeente, stuur dan een mail naar: 

gebed@dorpskerk.com
 met als onderwerp "aanvraag ziekenlijst" 

U kunt vervolgens aangeven of u de mail eenmalig wilt ontvangen, of gewoon automatisch in de komende periode. 

Het aanvragen van voorbede blijft gewoon via predikant, scriba of wijkouderling verlopen. Ook wanneer u ernstig ziek thuis bent mag u dat gerust doorgeven. Het kan soms al fijn zijn als uw ouderling of dominee er gewoon van weet. We overleggen altijd met u of er voorbede gedaan mag worden. Als dat wordt toegestaan komt uw naam en adres ook in de gebedsmail.

De jeugd heeft de toekomst, zeker in een tijd als nu! 

Heb jij een warm hart voor God én jongeren?

Meldt je dan snel aan, want wij zijn 
voor het clubwerk op zoek naar versterking!We zijn een interkerkelijke groep vrijwilligers die noodopvang willen bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Door de oorlog in de Oekraïne zijn meer dan 2 miljoen mensen op de vlucht geslagen, zij worden tijdelijk op allerlei manieren en plaatsen opgevangen. Als kerken mogen we hier niet blijven toezien maar is het onze plicht om onze naasten in nood te helpen. 

Voor alle actuele informatie verwijzen wij u naar 

 https://www.hulp4oekraine.nl


Voor ieder wat wils. Hier vindt je, op één flyer, alle informatie over de verschillende kinder- en/of jeugdclubs het komende winterseizoen.
We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten !