Deel je geloof met een lied uit je hart.

Psalm 43: vers 5
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g’ onrustig in uw lot?
Berust in ‘s HEEREN welbehagen;
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev’, naar Zijn gebod;
Mijn Redder is mijn God.

Op de Tweede Pinksterdag 2017 - de dag na onze geloofsbelijdenis - waren we bij onze oma die destijds nog leefde. Onze oma was 91 en was begin dementerend. Soms was het daardoor lastig om echt een gesprek aan te gaan. Gelukkig konden we er de dag na onze belijdenis even met haar over spreken. Zo warrig als ze anders was, zo helder was ze die middag.

Normaal hield ze het altijd voor zich zelf. Op moeilijke, directe geloofsvragen kon ze niet direct antwoord geven. Wij vroegen haar of ze wel eens bang was voor de dood. Haar antwoord was op het eerste ogenblik best moeilijk: ’s nachts ben ik soms angstig.’ Ik vroeg aan haar: ‘wat doe je dan?’ Haar antwoord was bijzonder mooi: ‘zingen.’ En ze was nog niet uitgepraat of daar klonk psalm 43: 5 uit haar mond. Wat is het bijzonder dat we juist in de noden, als satan ons aanvecht, Hem als Redder mogen prijzen! ‘Berusten in de Heere’, zou satan dan echt nog krachtig zijn? Of mogen we geloven dat wie Hem aanroept in de nood, zijn gunst vindt, oneindig groot!

Als we naar ons zelf kijken, snappen we wel waarom we verslagen kunnen zijn. Echter, we moeten leren omhoog te kijken. Nu we richting Pasen gaan, mogen we zien op die Redder die voor ons hing aan het kruishout. Daar ligt het geheim en de redding. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars (Romeinen 8: 31-39).  Juist in moeilijke tijden mogen we verzekerd zijn dat niemand ons kan scheiden van de liefde van God in Christus. De overwinning ligt vast! Daar kunnen we satan mee bestrijden door hulp te vragen bij onze Redder en Overwinnaar.

Wat te doen in nood, twijfel en angst? Een overwinningspsalm zingen over en voor je Redder!  Richting Pasen mogen we zingen: Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam!

Warner en Gerthilde Wielink, IJsselmuiden