In september 2019 ging ik met een aantal vrouwen naar de stad Delft. Een prachtige stad met veel geschiedenis. Een bezoek aan de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk is de moeite waard. Toch was het bewonderen van de stad niet het eerste doel van de dag. We gingen onder leiding van een gids een wandeling door de stad maken. Een zogenaamde stiltewandeling. Tijdens de wandeling overdachten we de woorden van psalm 84. Geen makkelijke opdracht wanneer je in een stad bent waarin zoveel te zien is.

Tijdens de wandeling kwam vooral Opwekking 717 ‘Stil, mijn ziel wees stil…’ in mijn gedachten. En ik liet mijn gedachten alle kanten op dwarrelen. Welke verwachtingen, verlangens, angsten, onzekerheden heb ik? In stilte overdacht ik de woorden van psalm 84.

De dichter van Psalm 84 verlangt er naar om in de voorhof van de tempel te zijn. Hij heeft heimwee tot de levende God. Zelfs de mus en de zwaluw vinden een onderkomen bij het altaar van de Heere. De dichter prijst degenen die in de tempel wonen gelukkig. Zij mogen de Heere voortdurend prijzen. Ook is de mens gelukkig die zijn kracht in de Heere vindt. De dichter beschrijft de pelgrimstocht naar Jeruzalem. De tocht gaat ook door moeilijke en diepe dalen, maar in die dalen zal de Heere een verfrissende Fontein zijn! Elke pelgrim die zijn kracht put uit de Heere, zal zeker voor Gods aangezicht in de tempel verschijnen. Ze zullen steeds sterker worden, van kracht tot kracht gaan zij voort.

De dichter bidt tot de Heere, de God van de legermachten om naar zijn gebed te luisteren en het te verhoren. God wil ons Schild zijn en in gunst op ons neerzien. De dichter beschrijft nogmaals het intense verlangen om bij de Heere te zijn. Liever één dag in de voorhof van de tempel, dan duizend dagen op een andere plaats. Liever op de drempel van de tempel, dan lang wonen bij de goddelozen. Want God de Heere is een Zon en Schild. Hij geeft licht en bescherming. De Heere geeft genade. Aan degenen die voor Hem leven, zal Hij het goede niet onthouden.

De mens die op God vertrouwt, is gelukkig.

God… U bent mijn God en ik vertrouw op U.

God U bent mijn God… ik rust in U alleen.

Zo’n stiltewandeling is een goede stimulans om ook thuis weer eens in stilte woorden van God te overdenken.

Hoe het voor de bezoeker en inwoners van Delft was om zo’n 25 vrouwen in stilte te zien wandelen door de straten van Delft? Dat zal wel een bezienswaardigheid geweest zijn!

Willemien van Wijhe, IJsselmuiden