Hartelijk welkom op de website van de Hervormde gemeente van IJsselmuiden en Grafhorst

Dorpskerk IJsselmuiden

Kerk Grafhorst
Oosterholthoeve IJsselmuiden
Op deze website kunt u informatie vinden over onze gemeente en over ons geloof. We zijn een gemeente met een rijke historie: in ons logo prijkt het jaartal 1580. Graag vertellen we u iets over onze historie, maar wat belangrijker is, we willen u ook graag vertellen over de boodschap die onze gemeente al vele eeuwen uitdraagt: het Evangelie van Gods genade en goedheid. We hopen dat deze website hiertoe aan bij kan dragen. We wensen u een plezierig verblijf op onze website.

 

 

 

Activiteiten

Oktober nieuws

Vacatures wijkkerkenraad I
Zoals al aangekondigd in het kerkblad, ontstaan er 7 vacatures aan het eind van dit kalenderjaar. De ouderlingen Bouma, Rook en Rozendal zijn aftredend en niet herkiesbaar. Datzelfde geldt voor ouderling-kerkrentmeester De Ruiter. Aan een periode van zo’n 12 jaar trouwe dienst als ambtsdrager, komt een eind. Ook ouderling Van Leeuwen gaat stoppen, omdat hij met zijn gezin hoopt te verhuizen. Jeugdouderling Wielink en diaken Hofstede stellen zich niet herkiesbaar en op onze vergadering hebben ze iets van hun overwegingen gedeeld. Zo komt een eind aan hun dienen in het ambt. Belijdende leden van wijkgemeente I hebben tot en met zaterdag 7 oktober gelegenheid om aanbevelingen in te dienen voor deze 7 vacatures. Dat kan schriftelijk of per mail bij scriba J. Hofstede. Desgewenst kunt u per mail bij de scriba een lijst met belijdende, mannelijke leden opvragen. Op D.V. 12 oktober hopen we dubbeltallen te stellen en DV donderdag 2 november om 19.30 uur is de stemmingsvergadering in de Dorpskerk. We zijn dankbaar dat de ouderlingen Van den Boogaart en Versteeg, de ouderlingen-kerkrentmeester Van Dijk en Riemersma en diaken Van den Belt zich herkiesbaar stellen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Als voor hen geen aanbevelingen worden ingediend voor 8 oktober, dan worden zij herkozen verklaard. Gemeente, wilt u bidden voor genoemde broeders en ook of de HEERE wil voorzien in al deze vacatures?

September nieuws

Tienerclub Eljada gaat weer van start

dit jaar starten we met twee groepen

Klik hier voor meer informatie

September nieuws

Ook de catechisaties van wijk I beginnen weer en alle jongeren zijn van harte welkom! Meer weten?

Klik hier voor meer informatie

September nieuws

Herinnering !

Aanmelding catechisatie wijk II seizoen 2017/2018

Klik hier om je aan te melden

 

September nieuws

Data winterwerk wijk I


Het doet goed als gemeenteleden vragen naar de data van de Bijbellezingen etc.. Daarom maar vast wat data – met het voorbehoud van Jacobus – op een rij, zodat u deze tijdig in uw en jouw agenda kunt reserveren. Het gaat immers om waardevolle en verrijkende bijeenkomsten.

De Bijbellezingen zijn gepland om 19.30 uur in de Dorpskerk op de donderdagen 5 en 19 oktober, 16 en 30 november, 7 december, 11 en 25 januari, 8 en 22 februari en 8 maart. We hebben er rekening mee gehouden dat op vrijdagavond 27 oktober de Hervormingsavond wordt gehouden en dat het 1 november dankdag is.

De jonge lidmatenkring komt bijeen op de dinsdagavonden 3 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart en 3 april.

De lidmatenkring komt samen op de woensdagavonden 27 september, 25 oktober, 22 november, 17 januari, 14 februari, 21 maart en 18 april.

Voor 19 april staat een wijkgemeente-avond gepland.

September nieuws

Alpha-cursus gaat weer van start!

Wat is nog de zin van het leven? Waarom is er zoveel lijden? Is er iets na dit leven? Bestaat er een God? Wie is toch die Jezus waar christenen zo enthousiast over zijn?

Voor wie zich herkent in één van deze vragen is de Alpha-cursus misschien wel geschikt. De Alpha-cursus is een korte kennismaking met het christelijk geloof. In 11 weken (één woensdagavond per week) en een kort weekend (vrijdagavond en zaterdag) worden een aantal basisprincipes uitgelegd. Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn: Wie is Jezus? Waarom stierf hij aan het kruis? Waarom zou ik de Bijbel lezen? Waarom zou ik bidden? Hoe leidt God mijn leven?

Een cursusavond begint in een ontspannen sfeer met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt de inleiding op het onderwerp van die week. In kleine groepen is er gelegenheid om door te praten en om vragen te stellen in een omgeving van respect voor elkaar. Deze cursus wordt gratis aangeboden. Wel wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor de maaltijden en het korte weekend, maar dit is niet verplicht.

De Alpha-cursus start weer op woensdag 6 september a.s. om 19.00 uur in de basisschool Ichthus in IJsselmuiden. Het Alpha-weekend valt op 3 en 4 november.

Niet-gelovig, gelovig, twijfelend, iedereen kan vragen stellen en zich opgeven via: alphaijsselmuiden@gmail.com of bel 06-42884594. Opgeven kan ook nog op de startavond op 6 september as.

Augustus nieuws

 

 

Aanmelding catechisatie wijk II seizoen 2017/2018

Klik hier om je aan te melden

Juli nieuws

Boottocht 2017

Klik hier voor de foto's

27 Oktober nieuws

Op D.V. vrijdag 27 oktober 2017 zal er weer een Reformatie avond worden georganiseerd  vanuit onze eigen gemeente wijk 1  i.s.w. met de Hersteld Hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst en Gereformeerde Gemeente van Kampen
Als hoofdspreker is voor deze avond uitgenodigd Ds W.A. Zondag predikant van de Gereformeerde gemeente te Woerden.
Ook zal er koor en samenzang zijn.

Vanaf 19.00 uur is de dorpskerk geopend en de avond zal om 19.30 uur beginnen.

Toegang is gratis wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
24 Juni nieuws

BBQ Wijk 1

Klik hier voor de foto's

14 Juli nieuws

Klik hieronder voor de foto's van de vrouwenvereniging Hadassa

Foto's van het uitje 2017

 

24 juni nieuws

Wijkgemeente 1 BBQ


In 2015 zaten we heerlijk in het zonnetje, in 2016 in de stromende regen, maar beide keren was de bbq voor
de wijkgemeente een groot succes. Daarom willen we u opnieuw
van harte uitnodigen voor de derde keer op rij. We beginnen D.V. zaterdag 24 juni om 15.15 uur de dag met wat drinken en
lekkers, om vervolgens rond de klok van vier uur de
barbecue aan te steken.

Klik hier voor de flyer.

Klik hier om u aan te melden.

18 mei nieuws

 

afsluiting van het seizoen van de vrouwenkring Tryfosa.

Dit was op "De Lindenhof" te Zalk

klik hier voor de foto's

11 April nieuws

 

Klik hieronder voor de foto's van de vrouwenvereniging Hadassa

Pasen 2017

18 mei kamp Eljada_Obadja

Kamp 2017 JV Obadja en TC Eljada
Het weekend begint vrijdag rond half 5 met een gezellige drukte aan de ‘Kruisweg’. Jongeren laten hun bagage in de dubbeldekker stouwen, nemen afscheid van het thuisfront en klimmen moedig de bus in. Niet veel later reist de bus af en volgen een paar auto’s. Tjonge, wat veel uitzwaaiers! Gaaf. Op de kamplocatie in Putten aangekomen, blijkt dat ook voor 70 man heerlijke macaroni kan worden geserveerd door Rieneke en vader Van Dorsten. In 2015 36 jongeren, in 2016 54 en dit jaar zijn we met 72 jongeren! Ons 7e kamp alweer! Aan tafel staan we stil bij de situatie van Jarno, trouwe kampganger, meer net weer geopereerd. Alles overhoop… Het gaat ook jongeren niet voorbij. Gelukkig zijn de berichten rond Jarno hoopvol!

’s Avonds levend ganzenbord onder leiding van Geesje en Hanneke. Fanatiek wordt gerend om de juiste nummers te vinden. Merkwaardig die jongeren die rondrennen als....Lees hier het volledige verslag

Foto's Kamp 2017

25 Mei

Stichting IJHOE

Voor de vijfde keer organiseert IJHOE een grote fietssponsortocht. Deze zal in het Hemelvaartsweekend (D.V. 25 t/m 27 mei) gereden worden. De start zal zijn in Winterberg. Vanuit deze locatie zijn er 2 routes uitgezet, een 180km en 120km variant.

Het gebied rond Winterberg, bekend als wintersportgebied, kent vele heuvels en die zullen de eerste dag worden aangedaan. Via Willingen zal in de richting van Bielefeld gereden worden. Op de volgende dag  zal er veel in het Teutenburgerwald gefietst worden. Een prachtig bosrijk gebied met vele mooie wegen. Na een gezamenlijke start takt de 120km route na 80km af en zal de 180km route een deel van de Tecklenburger Rundfahrt fietsen. De 3de dag fietsen we Nederland weer binnen en via de Sallandse heuvelrug wordt verder koers gezet naar IJsselmuiden. De verwachte afstanden zullen een respectievelijke 540km en 420km zijn.

Er hebben maar liefst 27 wielrenners (-sters) zich aangemeld en 6 mensen zullen de tocht voorzien van begeleiding. Zo zal er voor beide routes een bus voorrijden en is er een mecanicien aan boord om ongemakken te verhelpen. Er zijn reservefietsen mee en ook allerlei repen, bananen en sportdranken, die alle zijn gesponsord. Voor de renners wordt goed gezorgd, zodat ze gedurende 3 dagen veel kilometers kunnen afleggen.

Vanaf begin maart wordt er elke zaterdag gezamenlijk gefietst om voldoende training in de benen te hebben. Met afstanden van 60km is er begonnen en dit wordt langzaam uitgebouwd naar afstanden boven de 100km. Afgelopen zaterdag werd er door velen deelgenomen aan de toertocht Veenendaal - Veenendaal. Een tocht van 135km over o.a. de Grebbenberg en de Posbank.

De deelnemers zijn verder druk met sponsorwerving om zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen voor de mensen in West-Oekraïne. Daar kunnen ze niet genieten van een rondje op de wielrenfiets en is ondersteuning in voeding en zorg hard nodig. Daar willen we voor fietsen!

Mocht u de wielrenners willen steunen? Dan kunt u een gift overmaken naar:
Stichting IJHOE
IBAN: NL05 RABO 0141 3813 45
o.v.v. fietstocht

alvast onze hartelijke dank! En natuurlijk hopen we dat velen de groep op zaterdagmiddag 27 mei komen binnehalen.

De werkgroep
8 Maart nieuws

Klik hieronder voor de foto's van de vrouwenvereniging Hadassa

Foto's van ochtendje creatief

18 Januari

 

bekijk hier de foto's van het mannenontbijt 2017

20 Januari

 

bekijk hier de foto's van de oliebollenactie 2016

18 Januari

 

Lees hier hiet nieuw verslag van de IJHOE

26 Januari

1517-2017 Regionale herdenkingsavond Reformatie

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen bevestigde op de deur van de slotkerk in Wittenberg.
De Protestantse Kerk Nederland is een campagne gestart om het belang van de Reformatie onder de aandacht te brengen. Iedere provincie heeft een maand toegewezen gekregen om activiteiten te organiseren. Overijssel heeft de maand januari.

Op donderdagavond 26 januari wordt er in de Dorpskerk van IJsselmuiden een regionale herdenkingsbijeenkomst gehouden. Aanvang: 20.00u.
Dr. W. Dekker uit Oosterwolde zal een lezing houden over het bekend geworden boekje van Maarten Luther: ‘De vrijheid van een christen.’ Wat is echte christelijke vrijheid? Luther zegt: ‘Voor anderen een Christus zijn, vrij van wetticisme, onderworpen aan het juk van Christus.’ Wat betekent dat vandaag? Een actueel onderwerp! Er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan de lector.

Het Chr. mannenensemble Salem, Marcel ten Brinke (piano/orgel), Anne en Joï ten Brinke (viool) zullen muzikale medewerking verlenen. Ook is er samenzang van enkele door Luther geschreven liederen. De opening van de avond wordt verzorgd door ds. J.A. Brussaard.
Gratis entree (er zal een collecte worden gehouden).

klik hier voor de flyer

 
December

Nieuwsbrief van de IZB commissie

klik hier voor de Nieuwsbrief

 

Er is een bedank brief vanuit Amsterdam binnen gekomen, zie link hieronder:

klik hier voor de bedank brief en foto's

d

 

24 December

 

Uitnodiging van Chr. kleinkoor Parvo Talento

 

klik hier voor de flyer

 

 

10 November

 

klik hier voor de foto's van de meisjesclub Regenboog 2

met o.a. nieuwe foto's van het sinterklaasfeest!

 

 

 

11 November

 

Vrijwilligersavond
Op vrijdag 11 november, aanvang 20:00 uur zal D.V. in “de Zaaier”
weer de jaarlijkse vrijwilligersavond worden gehouden. Noteert u dat
alvast in uw agenda?
Kerkgemeente zijn vraagt ook om voortdurende toerusting en
pastoraat, maar brengt daarnaast met zich mee dat er allerhande
werkzaamheden en praktische dingetjes zullen moeten worden
gedaan. Zo valt of staat het....lees hier meer...

 

 

7 November nieuws

Collecte zondagsschool Timotheüs

Van maandag 7 november tot en met vrijdag 11 november wordt de jaarlijkse lijstcollecte gehouden door zondagsschool Timotheüs. Met de opbrengst worden de activiteiten die samenhangen met het zondagsschoolwerk bekostigd, zoals: leerboekjes, kerstfeestvieringen en afscheidscadeaus. Daarnaast wordt er via Woord en Daad een kind gesponsord. Zij ontvangt hierdoor basiszorg en onderwijs. Graag willen we u vragen een bijdrage te geven, zodat het zondagsschoolwerk doorgang kan blijven vinden. Op deze wijze kunnen we onze kinderen toerusten en raken zij vertrouwd met het Woord van God. Alvast hartelijk dank!

Zondagsschool Timotheüs

 

2 November

 

Stemmingsvergadering wijk II

Na de dankdagdienst, a.s. woensdagavond 2 november, zal er in de Zaaier een stemmingsvergadering worden gehouden met het oog op de a.s. vacature ouderling van Ittersum.

lees hier meer...

 

dhr. J. Rozendaal heeft zijn verkiezing als ouderling mogen aanvaarden.

 

 

 

---------Het fotoboek is weer bijgewerkt!-------

 

Klik hier voor de foto's van de GEMEENTEDAG wijk II

 

 

 

Klik hier voor de foto's OPENING WINTERWERK

 

 

 

Klik hier voor enkele foto's van de JONGENSCLUB

 

 

Er zijn groepsfoto's gemaakt op de zondagschool.

 

klik hier om ze allemaal te bekijken

 

14 Juli

 

Klik hier voor de foto's van de boottocht voor ouderen en alleengaanden van de gemeente

 

 

25 Juni nieuws

 

Foto's BBQ wijk 1

 

8 Juli

 

Klik hier voor de foto's van het jaarlijks uitje

Hervormd Jeugdkoor

17 Juni

 

 

Het Fotoalbum is weer up to date

bekijk hier de Foto Albums van 2015/2016

 

     

 

 

Welkom

Wat geloven wij?
Identititeit


Heidelbergse Catechismus
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Dordtse Leerregels

Kerkelijk Bureau

Mevr. Klaaske Leusink
Dorpsweg 38
8271 BN IJsselmuiden
telefoon 038 - 33 133 23

Kerkblad niet ontvangen??

Wilt u uw klachten hieromtrent s.v.p. indienen bij de Administratie van Ons Kerkblad, tel. 038-3324179 of via e-mail: ledenadministratie@onskerkblad.nl

Collectebonnen

Klik hier om uw collectebonnen te bestellen


Ondersteunen Voedselbank Kampen op zondag

Inzameling elke 1e zondag van maart / juni /september/december 2017
Producten die wij graag, in overleg met de Voedselbank Kampen, willen ontvangen:

2017
5 maart: houdbaar broodbeleg
4 juni: brinta en houdbare melk
3 september: Limonadesiroop
4 december Wasmiddel/afwasmiddel

Inzamelplaatsen:
Oosterholthoeve: de kratten staan op de zondagen in de hal  van de kerkzaal. Deze worden na de kerkdienst naar de hal van de Zaaier  gebracht .
Dorpskerk : Op de maandag staan er kratten van 10.00-22.00  uur in de hal van de Zaaier waar u de mogelijkheid heeft om de producten in te  leveren voor de Voedselbank.