Seizoen 2020-2021

We willen weer starten op D.V. zondag 20 september. Tijdens het winterseizoen wordt er iedere zondag zondagsschool gehouden. Het doel van de zondagsschool is de kinderen al op jonge leeftijd bekend maken met het Woord van God. Kinderen die op de basisschool zitten, dus vanaf 4 jaar tot de leeftijd waarop ze de basisschool verlaten, zijn van harte welkom.

In het zondagsschool uren doen de kinderen enthousiast mee met zingen, praten over en luisteren naar een Bijbelgedeelte of thema. Ze hebben een leerboekje, deze gaat ook mee naar huis. We stimuleren de kinderen om de psalm en de tekst te leren. Om hen te motiveren en te belonen hebben we een puntensysteem.

Voor de tekst en psalm kunnen beide 1 punt verdienen.

Er zijn beloningen te verkrijgen bij 5 punten een mooie kaart, 15 en 25 een klein cadeautje en bij 35 punten een boekenbon waarmee de kinderen zelf een boek kunnen kiezen!Als zondagsschool sponseren we al jaren een sponsor-kind. Nu is dat Wahabou Djibrilla. Hij stuurt af en toe post. Dat krijgen we via Woord en Daad binnen. En wij sturen met de kinderen post terug.
Het zendingsgeld wat de kinderen meenemen gaat nu naar deze jongen.

Een hoogtepunt is het kerstfeest dat elk jaar in de kerk wordt gevierd.

Tijdens een zondagsschooluur aan het eind van het seizoen wordt er in de kerk afscheid genomen van de oudste leerlingen die de zondagsschool gaan verlaten.

Ivm met het Corona virus willen we er u op wijzen dat ook bij de zondagsschool geld dat mocht u kind koorts of andere corona gerelateerde klachten hebben het die keer niet naar de zondagsschool kan komen. Ook willen we u erop attenderen dat als u de kinderen brengt of haalt samen met de overige ouders aan de 1,5 meter afstand denkt ten opzichte van de andere ouders, kinderen en leiding.

Mocht u voor het eerst uw kind willen brengen, kan dit in overleg zeker tot op het stoeltje.
Er wordt op twee locaties in IJsselmuiden zondagsschool gehouden. In de Zaaier en in de Ichthus school. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de zondagsscholen.
Locaties en aanvangstijden


  Zondagsschool Timotheüs-Jonathan
  Hervormd centrum De Zaaier
  Dorpsweg 38
  IJsselmuiden
  13.30 - 14.30 uur
  Zondagsschool Timotheüs- Jonathan
  Basisschool Ichthus
  Groenendael 226
  IJsselmuiden
  13.30 - 14.30 uur

Contact persoon

Voorzitter Timotheüs-Jonathan:
Jenny de Ruiter
Dirkje Kerkenmaat 26
Grafhorst
tel.: 038-3330931
E-mail: zstimotheusjonathan@hotmail.com 

Ichthus klas 1

Klik hier voor alle foto's van de klas

Ichthus klas 2

Klik hier voor alle foto's van de klas

Ichthus klas 3

Klik hier voor alle foto's van de klas

Zaaier klas 1

Klik hier voor alle foto's van de klas

Zaaier klas 2

Klik hier voor alle foto's van de klas

Zaaier klas 3

Klik hier voor alle foto's van de klas