Hemelvaartsdag weer in de Oosterholthoeve !!

Geweldig, de gemeente Kampen heeft toestemming gegeven om in de Oosterholthoeve weer kerkdiensten te hebben. Daar zijn we erg dankbaar voor en veel gemeenteleden met ons, het werd gemist. Dit biedt onze wijkgemeente weer nieuwe mogelijkheden, juist nu het CIO (overlegorgaan kerken en overheid) heeft afgesproken dat we als kerken 10% van de ruimte van een grote kerkzaal mogen benutten. De eerste dienst in de Oosterholthoeve is op Hemelvaartsdag 13 mei en daarna iedere zondagmorgen om 9.30 uur. Hiermee ontstaat ook voor wijk 1 ruimte om meer kerkgangers te ontvangen. De middag- en avonddiensten blijven in de Dorpskerk.

Kinderwerk en samenzang

Op de zondagmorgen 16 mei en 23 mei hopen we daarbij ook weer de kindercrèche en Oppas+ te starten. Meer informatie hierover ontvangt u via de whatsapp verzendlijst.
Met ingang van Pinksteren, zondag 23 mei, hopen we het laatste lied weer samen te zingen. We houden als coronawerkgroep en kerkenraad de ontwikkeling van het coronavirus goed in de gaten. Als het dreigingsniveau gaat dalen zijn er meer versoepelingen denkbaar, hopelijk stijgt dit niet. 

Een aantal aandachtspunten voor u en jou:

 • De verwarming mag nog niet aan tijdens de dienst, dus de temperatuur kan op koude zondagen nog wat tegenvallen. Mogelijk kunt er met kleding dan rekening mee houden.
  De jassen moeten sowieso meegenomen worden naar de zitplaats (garderobe is conform gebruiksplan gesloten).
 • Bij binnenkomst de handen desinfecteren.
 • Bij verplaatsingen binnen geldt ook in de Oosterholthoeve het gebruik van mondkapjes, de anderhalve meter afstand en andere gebruikelijke RIVM regels.
 • Bij de zitplaatsen 2 stoelen vrijhouden tussen de verschillende gezinnen.
 • De collecte blijft nog steeds met behulp van emmers bij de uitgang en digitaal thuis.
 • Het verlaten van de zaal doen we rij voor rij op aangeven van de koster.
 • Voor de veiligheid en de beeldvorming blijven we buiten niet in groepen staan praten.
 • Aanmelden blijft nodig via https://aanmelden.dorpskerk.com/wijk2. Gezinsleden van 12 jaar en jonger zijn hierbij uitgezonderd, maar vermeldt hun aantal wel bij uw aanmelding.
 • Bij de doopdienst op 30 mei en de belijdenisdienst op 20 juni zullen hoofdzakelijk gasten aanwezig zijn. Verder is er telkens weer een deel van de gemeente dat zich met voorrang kan aanmelden.
 • Bent u in de kerk geweest en in de dagen daarna positief getest, laat het weten aan de scriba. scribawijk2@dorpskerk.com  Dan wordt bekeken of maatregelen nodig zijn. Hiermee wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.
 • Thuis meekijken via kerkdienstgemist.nl blijft mogelijk. Ook de middag diensten in de dorpskerk zullen via het oosterholthoeve kanaal uitgezonden worden. Hier veranderd dus niks aan. Kortom alle diensten van wijk 2 zijn via het oosterholthoeve kanaal zowel live als ook op een later tijdstip terug te luisteren.
 • Voor de kerkRADIO luisteraars is de middagdienst van wijk 2 enkel te beluisteren via het dorpskerk radiokanaal.

Nu deze mogelijkheden zich aandienen onderstrepen we graag nog een keer het belang van samenkomen als gemeente. Voor de langere termijn van het gemeente-zijn is dit goed. Ook wordt hierdoor zichtbaar wat we vóórleven en meegeven aan onze kinderen en tieners. Ook wie lang niet geweest is nodigen we van harte uit! Neem voor vragen of opmerkingen gerust contact op met de scriba van kerkenraad of uw predikant.

We zien uit naar gezegende diensten, waarin de Geest van Pinksteren in onze gemeente werkt en we samen onze God mogen dienen en prijzen!