Er waren de afgelopen tijd best wel eens zorgwekkende berichten over andere varianten van het virus en de besmettingscijfers dalen maar langzaam. In de gemeente Kampen is gelukkig al wel een tijdje een gestage daling te zien. Laten we zorgvuldig blijven allemaal en de regels in acht nemen.

Afgelopen weken heeft de protestantse kerk het advies over zingen nog weer aangescherpt. Voor ons is dat een aanleiding om er qua veiligheidsaanpassingen nog een schepje bovenop te doen. Dat gaat u vooral merken doordat er iets minder gezongen zal worden in de zondagse diensten.

Het kerkbezoek blijft verder zeer beperkt zoals het was. Aanmelden nog steeds via https://aanmelden.dorpskerk.com/wijk2 Annulering van uw/jouw aanmelding graag zsm. mailen aan de scriba scribawijk2@dorpskerk.com  zodat je plaats vrij gemaakt kan worden voor een ander. 
De diensten zijn voor iedereen te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1240/events/live Voor vragen kunt u terecht bij de wijkouderling of scriba van de kerkenraad.
Hieronder volgt een overzicht welke kerkgangers zich met voorrang(tot zaterdag 12.00 uur) voor een bepaalde dienst kunnen aanmelden: 

zondag 21-feb

08.45 uur

secties ouderlingen v.d. Weide en Nentjes

16.00 uur

secties ouderlingen Brink en Van Dijk/Flier

zondag 28-feb

10.30 uur

secties ouderlingen Rozendaal en v.d. Berg

18.30 uur

secties ouderlingen Hofstede en Limburg

zondag 7-mrt

08.45 uur

secties ouderlingen Vahl en Van der Spek

16.00 uur

secties ouderlingen v.d. Weide en Nentjes

biddag 10-mrt

10.30 uur

 

19.45 uur

 

 We vragen aan medewerkers en bezoekers om de maatregelen serieus te nemen:

  • 1,5 meter afstand houden van elkaar
  • Handen ontsmetten bij binnenkomst
  • Mondkapje dragen in de kerk naar en van uw plaats
  • Bij positieve test in de week na een kerkbezoek dit direct melden aan de scriba

We rekenen op uw jullie medewerking!

Helaas liggen andere gemeenteactiviteiten waarvoor mensen bij elkaar moeten komen tijdelijk stil. Bezoekwerk door ouderlingen en predikanten kan heel beperkt doorgaan. Daarbij nemen we de avondklok in acht. Predikanten mogen daar als het nodig is van afwijken.

We hopen op Gods bewaring de komende tijd en bidden dat we snel weer meer gemeenteactiviteiten kunnen houden.

We bevelen de overheid en de zorgsector van harte in uw voorbede aan.