Nu we met ingang van Hemelvaartsdag de morgendiensten weer in de Oosterholthoeve hebben, kunnen meer gemeenteleden zich aanmelden. 10% van het aantal zitplaatsen wat mogelijk is, wat ook geldt voor de Dorpskerkdiensten. Hieronder een overzicht welke kerkgangers zich met voorrang(tot zaterdag 12.00 uur) voor een bepaalde dienst kunnen aanmelden. De kinderen t/m 12 tellen in het aantal bezoekers niet mee. Aanmelden nog steeds via https://aanmelden.dorpskerk.com/wijk2 Annulering van uw/jouw aanmelding graag zsm. mailen aan de scriba scribawijk2@dorpskerk.com  zodat je plaats vrij gemaakt kan worden voor een ander. 

De diensten zijn voor iedereen te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1240/events/live Voor vragen kunt u terecht bij de wijkouderling of scriba van de kerkenraad.

zondag
9 mei
10.30 uur
18.30 uur
gasten doopouders + secties ouderl. Brink Limburg
secties ouderlingen Vahl en Van der Spek
Hemelvaartsdag
Oosterholthoeve
09.30 uur secties ouderlingen Rozendaal, Van den Berg, Juffer en Klooster
zondag 16 mei
               Oosterholthoeve
               Dorpskerk

09.30 uur
15.00 uur

secties ouderlingen Van der Weide, Nentjes, Hofstede en Van Dijk
Andersbegaafden met hun gezinsleden, secties ouderlingen Brink en Limburg

We vragen aan iedereen om de maatregelen serieus te nemen:

  • 1,5 meter afstand houden van elkaar
  • Handen ontsmetten bij binnenkomst
  • Mondkapje dragen in de kerk naar en van uw plaats
  • Bij positieve test in de week na een kerkbezoek dit direct melden aan de scriba

We rekenen op uw jullie medewerking!

Helaas liggen andere gemeenteactiviteiten waarvoor mensen bij elkaar moeten komen tijdelijk stil. Bezoekwerk door ouderlingen en predikanten kan heel beperkt doorgaan. Daarbij nemen we de avondklok in acht. Predikanten mogen daar als het nodig is van afwijken.

We hopen op Gods bewaring de komende tijd en bidden dat we snel weer meer gemeenteactiviteiten kunnen houden.

We bevelen de overheid en de zorgsector van harte in uw voorbede aan.