In aansluiting op het bericht van de Algemene kerkenraad in de rubriek Gemeentebreed een aanvulling voor wijkgemeente 2.

De kerkdiensten in de Dorpskerk van beide wijken wisselen dus per zondag met ingang van zondag 15 november. De aanvangstijd van de middag- en avonddiensten blijven zoals ze waren. De wijk die de verantwoordelijkheid voor de middagdienst(16.00 uur) heeft, draagt ook zorg voor de morgendienst om 08.45 uur. De wijk die de verantwoordelijkheid van de avonddienst(18.30 uur) heeft, zorgt ook voor de late morgendienst om 10.30 uur.

Belangrijk blijft dat iedereen zich aanmeldt voor de diensten via aanmelden.dorpskerk.com ook nu we met slechts 30 gemeenteleden ouder dan 12 jaar de kerkdiensten mogen bezoeken. Hieronder staan de secties die voorrang hebben bij het aanmelden. Na zaterdag 12.00 uur kan iedereen zich aanmelden voor de plaatsen die nog beschikbaar zijn. Bij het aanmelden zal u/jij de foto van de Oosterholthoeve zien, maar dat mag geen probleem zijn. Als de kou voorbij is hopen we daar toch weer terecht te kunnen. Als de digitale aanmelding om wat voor reden niet lukt, neem dan contact op met de scriba of uw ouderling.
Annulering van uw/jouw aanmelding graag zsm. mailen aan de scriba scribawijk2@dorpskerk.com zodat je plaats vrij gemaakt kan worden voor een ander.

Het luisteren naar de kerkdiensten van onze wijk blijft zoals het was via kerkdienstgemist.nl/stations/1240/events/live Het is niet zoals bij het terugkijken van een tv-uitzending dat halverwege de kerkdienst gestart kan worden met die dienst.

Omdat er geen beamer in de Dorpskerk is, is het raadzaam uw/jouw eigen Bijbel mee te brengen. Bij de ingang liggen de liedbladen. Het is de bedoeling dat voor onze diensten altijd en alleen de ingang/uitgang aan de kant van het Markeresplein wordt gebruikt.

Secties van ouderlingen die voorrang hebben tot zaterdag 12.00 uur:

6-dec     10.30     J. Juffer   en  G. Klooster
              18.30     H. Brink   en  B. Limburg

13-dec  08.45     GEEN VOORRANG IVM DOOPDIENST
             16.00     K. v.d. Weide  en  A.S. Nentjes

20-dec  10.30     H.Hofstede      en    W. Flier
             18.30     J. Rozendaal   en     A. v.d. Berg

25-dec  10.30     M. van der Spek  en  H. Vahl

26-dec  08.45     geen aanmeldingen ivm. zangdienst       

27-dec  08.45     H. Brink  en   B. Limburg
             16.00     J. Juffer  en   G. Klooster

31-dec  19.45     K. v.d. Weide   en  A.S. Nentjes