In aansluiting op het websitebericht van de gezamenlijke kerkenraden volgt hier een korte wijk gebonden toelichting.  

In dat bericht staat dat het aantal kerkgangers is vastgesteld op 30 gemeenteleden per eredienst. Degenen die een taak hebben in de eredienst vallen hier buiten. Deze 30 gemeenteleden worden door de wijkouderlingen persoonlijk uitgenodigd. Zo weten we vooraf wie komen en u/jij wordt geregistreerd. Digitaal aanmelden voor de kerkdiensten kan momenteel niet. 

We zien het als een voorrecht, ook al is het met een kleine groep gemeenteleden, de erediensten voort te zetten in gemeenschap met elkaar in Jezus Christus. Wij wensen en bidden dezelfde verbondenheid toe voor het merendeel van de gemeente, die de diensten nu weer gedwongen digitaal bijwonen. Laten we ons ook dán voorbereiden op de ontmoeting met God en bidden om Zijn Geest ook al beleven we de dienst vanuit huis mee.
Gemeentezang zoals we de laatste weken deden(het slotlied) en wat bijzonder op prijs gesteld werd, laten we nu ook achterwege.
Het bovenstaande houdt ook in dat er geen kinderoppas en Oppas+ is.

Beste gemeenteleden, we hopen en bidden dat we binnenkort weer mogen opschalen en meer mensen in de Oosterholthoeve mogen ontvangen.

Wijzigende maatregelen voor onze kerkdiensten worden gedeeld op de website en via de wijkgemeente-app. 

Het onderwijs op de catechisaties kan wel doorgaan uitgezonderd de 18-catechisaties. Dit laatste in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. 

U en jullie allen Gods nabijheid toegewenst in deze onzekere periode.