Ouderling Wim Westendorp heeft kenbaar gemaakt in juni zijn ambt neer te leggen ivm. zijn verhuizing naar Elburg. De kerkenraad ziet graag dat er per die datum een opvolger van hem bekend is.

Belijdende leden van wijkgemeente 2 hebben tot en met zaterdag 4 april gelegenheid om aanbevelingen in te dienen ter vervulling van deze vacature. Dat kan schriftelijk of per mail bij scriba P. de Graaf. Desgewenst kunt u per mail bij de scriba een lijst met belijdende, mannelijke leden opvragen.