Op zaterdag 28 maart 2020 organiseert de Evangelisatiecommissie Wijk 2 Oosterholthoeve,

een klussendag voor medemensen die praktische of sociale hulp goed kunnen gebruiken.

Graag willen we  datgene wat we hebben ontvangen gaan delen met hen die dat nodig hebben.

 

Wij werken samen met de st Present Kampen.  https://stichtingpresent.nl/kampen

Present wil kerken en kringen helpen, om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen (over de eigen kerkmuren heen).

Hiervoor vragen wij uw/jouw medewerking!
Dit keer dus geen oproep om geld te doneren, maar heel praktisch:

een (dag)deel  van uw/ jouw tijd. (Micha 6:8).

Wij streven ernaar om net als Jezus,  bewogen te zijn met de mensen om ons heen.

 

Het zou fijn zijn als een grote groep gemeenteleden hieraan zou willen meedoen, zodat er flink wat werk verzet kan worden. En natuurlijk is het ook een gelegenheid bij uitstek, om de band als gemeenteleden onder elkaar te versterken.

Wat is er allemaal te doen?

Praktische projecten: van alles, zoals:helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van verwilderde tuin, schilderen van een woning, etc.etc.

Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, bezoeken van oudere alleenstaanden,het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen etc.

St Present coördineert de (klus)adressen, waar wij ons als groep in gaan zetten.

U/jij kunt je opgeven door te mailen naar :   klussendagwijk2@hotmail.com

Of stuur een app   naar  de werkgroepleden.

Bij opgave graag naam, tel nummer en mail vermelden.

Voor informatie kunt u terecht bij 1 van de werkgroepleden.

Wil Jan de Jong           06-41629362

Bart Limburg               06-42012349

Helmich ten Brinke     06-46653306

klik hier voor het opgaveformulier en mail dit naar: 

klussendagwijk2@hotmail.com