In de huisbijbelkringen behandelen we dit seizoen de Bijbelboeken Jozua en  Richteren. Het boek Jozua hebben we in de eerste maanden behandeld. Erg boeiend om te zien hoe God Zijn weg gaat met Zijn volk. Soms ook heel moeilijk voor ons om te volgen. Ondanks dat weten en geloven we dat Gods weg de beste is, hoe ingewikkeld soms ook. Vanaf februari gaan we bezig met het boek Richteren. Voor ons heel fijn dat op de sprekersavond ds. Dennis van der Zee komt spreken over dit Bijbelboek komt inleiden en het ook toepassen op ons eigen leven. Daarna zullen we in groepen een aantal vragen bespreken en aan het eind van de avond afsluiten met een hapje en een drankje.

Deze avond is iedereen welkom, ook als je niet aan een HuisBijbelKring deelneemt! Wees welkom!

Deze avond zal D.V. woensdag 5 februari 2020 plaatsvinden van 19:45 uur (inloop: Vanaf 19.30 uur) tot ca. 21.30 uur.

Iedereen van harte Welkom!