De kerkenraad van wijkgemeente 2 is dankbaar en blij dat de broeders Koert Meuleman en Marco van der Spek hun verkiezing tot respectievelijk diaken en ouderling hebben aangenomen. De broeders Boswijk en Bezemer hadden hiertoe geen vrijmoedigheid.

Dit heeft tot gevolg dat er een nieuwe ambtsdragerverkiezing zal komen. De kerkenraad hoopt in zijn vergadering van 21 november nieuwe dubbeltallen op te stellen.

De verkiezing voor 2 ouderlingen zal dan gehouden worden DV. maandag 3 december om 19.30 uur.