Thema: Zingen is vandaag geen overbodige luxe. Over leven uit de Psalmen

De aankomende Bijbellezingen willen we de Bijbel openen in het Psalmboek. Wat is dit voor een boek? Rabbijnen zeggen: Mozes gaf ons vijf boeken en David gaf ons ook vijf boeken. Het psalmboek bestaat immers uit vijf bundels: 1-41, 42-72, 73-89, 90-106, 107-150.

Je hebt de zogenaamde Tempelpsalmen (bijv. 42-63-84). Verschillende van die psalmen spreken een diep verlangen uit naar de tempel van God. Op de eerste avond, D.V. 13 januari, willen we Psalm 42 met elkaar lezen. Gedicht door de kinderen van Korach. Een Psalm vol met heimwee.

 

Daarnaast zijn in het boek der Psalmen zeven boetepsalmen opgenomen, waarbij de aandacht ligt op de vroegere zonden van de psalmist. Op de tweede avond, D.V. 27 januari, willen we een boetepsalm van David doornemen: de bekende 51ste Psalm, de vierde in de rij van de boetepsalmen.

 

Op de 3e avond, 10 februari, willen we een Psalm van een andere dichter doordenken, namelijk van Asaf. Waarschijnlijk gaat het om een familie die de naam van hun oude voorvader heeft aangehouden. Psalm 50 en 73-83 zijn door hen geschreven. Deze liederen zijn meer dan eens gevuld met een grote belangstelling voor Gods daden in de geschiedenis. Vooral de uittocht is een geliefd thema van deze dichterlijke familie. Deze daden van God willen ons vermanen en troosten. Psalm 77 is de Psalm die we op de 3e avond willen behandelen.

 

Voordat Jezus ging lijden en sterven, zong Hij de lofzang: Psalm 113-118. Zo staat het voorgeschreven in de liturgie. In de Paasnacht werd deze Lofzang gezongen. Er is een mooie lijn in deze liederen naar het lijden van Christus te ontdekken. 3 maart valt in de lijdenstijd. We hopen dan op de 4e avond naar Psalm 116 te luisteren.

We eindigen in de lof op God. Dwars door alle klacht en jubel gaat het immers naar de volmaakte lof op de HEERE. Psalm 150 wenkt ons naar een toekomst waarin de HEERE alle eer zal ontvangen en de mens in volmaakte lof er voor Hem zal zijn. Met deze Psalm willen we op 17 maart de winterbijbellezingen sluiten.
Een ieder hartelijk welkom op deze avonden om 19.30 uur in de Dorpskerk van IJsselmuiden!