Belijdenis doen – Jij? - U?

Nu de zomervakantie (bijna) voorbij is, komt het er misschien van om je op te geven.

Is belijdenis doen belangrijk? Ja, op zeker moment wordt in je leven een keuze gevraagd. Niet alleen innerlijk, maar ook openlijk. Ofwel: een antwoord wordt gevraagd op Gods komen tot jou in Zijn Woord, in de Heilige Doop, in Zijn bemoeienis met je leven. De Heere is het ook zeker waard dat je Hem belijdt. Vind je ook niet?!We doen dat ’s zondags in de kerk met de woorden van de 12 geloofsartikelen. We doen dat doordeweeks in onze werk- en schoolsituatie, als we geroepen worden iets goeds over de Heere Jezus te zeggen. We doen dat, als het goed is, ook eenmaal in ons leven in het openbaar in de belijdenisdienst, als we ons jawoord voor Hem uitspreken. Het is de Heere Zelf Die door middel van Zijn Woord en Geest dit jawoord in ons hart wil leggen. Het mag voor jou ook een zaak van gebed zijn: Heere, leer mij U belijden.

Wat gaan we doen? We bespreken met elkaar een aantal belangrijke bijbelse thema’s. En omdat we bewust gemeente willen zijn op gereformeerde grondslag bespreken we ook vragen en antwoorden van de Heidelbergse Catechismus. We gaan er ook een aantal van leren uit ons hoofd en hart.

Wanneer komen we bij elkaar? Zoals het er nu uitziet, zal de eerste keer zijn op D.V. dinsdag  5 oktober in De Zaaier. Daarna elke dinsdagavond. Vermoedelijk vanaf 19.30 of 20.00 uur.

Welke invloed heeft de corona-situatie? We zien er naar uit om fysiek bijeen te komen. Aan welke coronamaatregelen we ons dan hebben te houden is nu nog niet precies bekend.

Hoe meld je je aan? Dat kan bij mij. Mij is gevraagd om in het komend seizoen de belijdenisgroep weer te begeleiden. Daar zie ik opnieuw naar uit. Ook al is het natuurlijk heel jammer dat de vacature van ds. Lubbers nog voortduurt. Zelf ben ik sinds drie jaar met emeritaat en woon in Hoevelaken.

Heb je nog vragen? Misschien vragen over het belijden van de Heere. Je mag mij erover mailen of je eigen wijkouderling hierover aanspreken.

Aanmelden is mogelijk tot 1 oktober. Ik zie uit naar je reactie.

 

Met een hartelijke groet en tot nader contact,
ds. J.P. Nap                                                                                                                                              E: dsjpnap@hetnet.nl