Door de corona-maatregelen zag de kerkenraad geen mogelijkheid om de viering van het Heilig Avondmaal door te laten gaan op de geplande zondag (7 maart). Nu er tijdens bijzondere diensten iets meer ruimte is om meer bezoekers in de diensten toe te laten kan ook het Heilig Avondmaal weer gevierd worden! 
Zondag 11 april zal de morgendienst daarom in het teken staan van voorbereiding op het Heilig Avondmaal en op donderdag 15 april is er om 19.30 uur Censura Morum in de consistorie.

Zondag 18 april zal het Heilig Avondmaal gevierd worden op ongeveer dezelfde wijze als we in december gedaan hebben:

10.30: toeleiding tot de viering en viering van het Heilig Avondmaal (deze dienst wordt uitgezonden)
12.30 - 13.00: viering van het Heilig Avondmaal;
13.30 - 14.00: viering van het Heilig Avondmaal;
14.30 - 15.00: viering van het Heilig Avondmaal;
18.30: viering van het Heilig Avondmaal en dankzegging op de vieringen (deze dienst wordt uitgezonden)

Aanmelden is verplicht (maximaal 1 x per zondag) en kan via het formulier op de website (aanmelden.dorpskerk.com), kinderen tot 12 jaar hoeft u niet aan te melden maar mogen wel mee! Vanwege de beperking in het aantal plaatsen vragen we u om uw kinderen boven de 12 jaar de diensten thuis mee te laten beleven. 
De "tussendiensten" zijn in principe voor hen die het verlangen hebben om deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal, de diensten van 10.30 en 18.30 worden opengesteld voor alle leden uit de sectie die aan de beurt is (ouderling Rozendal).

Tijdens de diensten en vieringen zal brood en wijn u in één keer worden aangereikt in de banken door de dienstdoende ambtsdragers. Wanneer u verlangt om deel te nemen mag u gaan staan op het teken van de voorganger, zodat de ambtsdragers kunnen zien aan wie ze mogen uitdelen. Wanneer u brood en wijn heeft ontvangen mag u weer gaan zitten. 
Zodra iedereen brood en wijn heeft zal de voorganger de liturgische handelingen verrichten en worden brood en wijn genuttigd.

Op deze manier kunnen we toch invulling geven aan de opdracht van onze Heere en Heiland om Zijn dood te gedenken totdat Hij terugkomt! Vanuit Pasen mogen we leven vanuit Zijn opstanding, in het geloof dat Hij leeft en voor ons bidt! Zo wil Hij brood en wijn gebruiken om ons geloof te versterken, ons te vertroosten en te bemoedigen. Gezegende diensten toegewenst!