Van de broeders Van der Hoek en Van de Wetering is bericht ontvangen dat zij de verkiezing tot ouderling hebben aanvaard. Het stemt dankbaar dat de vacatures ouderling Alberts en ouderling Van Middelkoop zo snel zijn ingevuld en dat het ambtelijk werk kan voortgaan.

Vacature ouderling-kerkrentmeester
Omdat broeder Van Dijk D.V. in januari wordt bevestigd als ouderling-scriba, kunnen stemgerechtigde leden van wijk I nog tot en met 28 november aanbevelingen indienen bij de scriba voor de aanstaande vacature ouderling-kerkrentmeester.

Predikantsvacature
Hartelijk dank voor uw gebeden en de aanbevelingen die u opnieuw in grote getale hebt ingediend. Op 10 december hopen we als kerkenraad opnieuw de groslijst op te stellen. We hopen en bidden dat de HEERE in Zijn gunst ook spoedig zal voorzien in deze vacature.