Eind dit jaar is ouderling Meuleman aftredend en herkiesbaar. Als voor deze vacature geen aanbevelingen worden ingediend, dan wordt hij verkozen verklaard. Aan het einde van dit jaar ontstaan 3 vacatures. De ouderlingen Alberts, Hofstede en Van Middelkoop zijn aftredend en stellen zich niet opnieuw verkiesbaar. Belijdende leden van wijkgemeente I hebben tot en met 5 oktober gelegenheid om aanbevelingen in te dienen ter vervulling van de vacatures ouderling en ouderling-scriba. Bij de aanbevelingen moet vermeld worden voor welke vacature u de aanbeveling indient. Dat kan schriftelijk of per mail bij scriba J. Hofstede. Desgewenst kunt u per mail bij de scriba een lijst met belijdende, mannelijke leden opvragen. Tijdens de kerkenraadsvergadering op 29 oktober hopen we dit onderwerp een vervolg te geven en DV woensdag 11 november om 19.30 uur vindt de stemmingsvergadering plaats.