Inmiddels is het al weer ruime tijd geleden dat we als gemeente het Heilig Avondmaal hebben kunnen vieren en merken we (gelukkig!) bij meerderen in de gemeente een verlangen om dit weer te kunnen doen.

Om het Heilig Avondmaal te kunnen vieren in een dienst waarbij eerbied en heiligheid voorop staan, maar waar we ook de richtlijnen vanuit onze overheden in acht nemen is het volgende uitgewerkt:

Rondom de diensten:

- Op DV zondag 30 augustus wordt de voorbereidingsdienst gehouden;

- Op DV zondag 6 september wordt het Heilig Avondmaal gevierd in beide diensten;

- In plaats van de avonddienst zal de 2e dienst om 16.00 uur plaatsvinden;

- U wordt gevraagd om zich op te geven voor de viering via deze link: aanmelden viering H.A. op 6 september  

Hierbij is het de bedoeling dat alleen gemeenteleden zich opgeven die verlangen om deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal. We vragen u dus zoveel mogelijk zelf voor de opvang van uw kinderen te zorgen! Opgave kan vanaf maandag 24 augustus t/m donderdag 3 september;

U ontvangt uiterlijk zaterdagochtend 5 september een bevestiging van uw opgave én voor welke dienst u bent ingeroosterd. Mochten er plaatsen over zijn dan zijn deze vanaf zaterdagmorgen beschikbaar via https://aanmelden.dorpskerk.com. Aanmelden via de site zoals we nu gewend zijn is dus voor deze diensten dus niet mogelijk!

Invulling van de diensten:

In de ochtenddienst van 6 september wordt het Woord verkondigd, waarna het Heilig avondmaal wordt gevierd:

  • Voor in de kerk staat de avondmaal tafel, zodat gemeenteleden thuis kunnen zien wat er gebeurt;
  • Bij de bediening neemt de dominee plaats achter deze tafel;
  • Nadat de dominee heeft genodigd met de woorden: "Kom dan want alle dingen...." vraagt hij of iedereen die deel wil nemen aan de viering wil gaan staan in de bank;
  • Brood en wijn worden in één keer aan u uitgereikt in de bank, zodra iemand brood en wijn heeft mag hij/zij gaan zitten;
  • Tijdens het uitdelen wordt het orgel bespeeld, zingen is tijdens het uitdelen niet mogelijk omdat de diakenen de banken inlopen en niet de 1,5 meter afstand kunnen houden;
  • Als iedereen brood en wijn heeft zal de dominee het liturgische (zichtbare) gedeelte van de viering uitvoeren (brood breken) waarna iedereen tegelijk het brood nuttigt. Daarna schenkt de dominee voor zichzelf wijn in waarna iedereen tegelijk de wijn drinkt;
  • Na het eten en drinken wordt de "tafel" afgesloten met het zingen van een psalm;
  • De wijn is vooraf al ingeschonken in kleine bekertjes, deze mogen in de bank blijven staan en worden na de dienst door de koster opgeruimd.
  • In de middagdienst wordt eerst het Heilig Avondmaal gevierd en daarna vindt de dankzeggingsdienst plaats.

 

We realiseren ons terdege dat dit een invulling is die voor sommigen ver buiten hun "comfortzone" ligt. Tegelijk zien we dat de huidige tijd vraagt om te zoeken naar mogelijkheden waarbij, hoewel in vorm anders dan we gewend waren, wel recht wordt gedaan aan de kern van de zaak.

Heeft u (praktische) vragen? Twijfelt u of u wel of niet moet komen? Ervaart u spanning rond de gang van zaken? Schroom dan niet om contact op te nemen met uw sectieouderling!