Beste jongelui en andere gemeenteleden, 

We zijn erg dankbaar dat het winterwerk met in acht neming van de Corona-maatregelen kan starten! Tenminste dat is de situatie van vandaag en we hopen dat de Heere het geeft dat we inderdaad ook door de weeks elkaar mogen ontmoeten onder Gods Woord! Er is nog zoveel te leren uit de Bijbel en van elkaar. 

Hier staat meer informatie over de catechisatie! Gewone catechisatie, belijdeniscatechisatie èn aangepaste catechisatie. 

DV op donderdag 17 september en vrijdag 18 september starten ook tienerclub Eljada-1 en jeugdvereniging Obadja. Eljada-2 start een week later. Zie voor verdere informatie het  kerkblad en de flyer.

Het 12– jeugdwerk heeft dit jaar geen openingsactiviteit bij de start van het nieuwe seizoen. Komende week ontvangen de kinderen een flyer met daarin informatie over de 1e avond van de club en zondagsschool. Zie verder ook de website.

Ook de Bijbellezingen en kringen en het pastorale bezoekwerk gaan weer starten en daar zien we naar uit! 

Jong en wat ouder zijn van harte welkom!