Waar gaat dit over? In dit stukje wil ik je hartelijk uitnodigen voor de nieuwe belijdenisgroep.

Is belijdenis doen belangrijk? Ja, op een zeker moment wordt in je leven een keuze gevraagd. Niet alleen innerlijk, maar ook openlijk. Oftewel: een antwoord wordt gevraagd op Gods komen tot jou in Zijn Woord, in de Heilige Doop, in Zijn bemoeienis met je leven. De Heere is het ook beslist waard dat je Hem belijdt. Vind je ook niet?!

We doen dat ’s zondags in de kerk met de woorden van de 12 geloofsartikelen. We doen dat doordeweeks in onze werk- en schoolsituatie, als mensen ons rekenschap vragen van de hoop die in ons is. We doen dat, als het goed is, ook eenmaal in ons leven in het openbaar in de belijdenisdienst, als we ons jawoord voor Hem uitspreken. Trouwens, het is de Heere Zelf Die door middel van Zijn Woord en Geest dit jawoord in ons hart wil leggen. Het mag ook een zaak van gebed zijn: Heere, leer mij U te belijden.

Wat gaan we doen? We bespreken met elkaar een aantal belangrijke bijbelse thema’s. En omdat we bewust gemeente willen zijn op gereformeerde grondslag bespreken we ook een aantal vragen en antwoorden van de Heidelbergse Catechismus. We gaan er ook een paar van leren uit ons hoofd en hart.

Welke invloed heeft de corona-situatie? Door het corona-gebeuren kon de afronding van het vorige belijdenisseizoen nog niet plaatsvinden. Hopelijk kunnen we a.s. oktober de belijdenisdienst houden. We zien er naar uit om daarna met een nieuwe groep te starten. Aan welke coronamaatregelen we ons dan hebben te houden, is nu nog niet precies bekend.

Wanneer komen we bij elkaar? Zoals het er nu uitziet, zal de eerste keer zijn op D.V. dinsdag  20 oktober. Dit is later dan gebruikelijk. Dat komt omdat we eerst het vorige seizoen willen afronden. Daarna hopen we elke dinsdag bijeen te komen in De Zaaier. Vermoedelijk vanaf 19.45 of 20.00 uur.

Hoe meld je je aan? Dat kan bij mij. Mij is gevraagd om ook in het komend seizoen de belijdenisgroep te begeleiden. Daar zie ik naar uit. Ook al is het natuurlijk jammer dat de vacature van ds. Lubbers nog voorduurt. Zelf ben ik sinds twee jaar met emeritaat en woon in Hoevelaken.

Heb je nog vragen? Misschien vragen over het belijden van de Heere. Je mag mij erover mailen of je eigen wijkouderling hierover aanspreken. Ik zie uit naar je aanmelding!

Met een hartelijke groet en tot nader contact,

ds. J.P. Nap
E: dsjpnap@hetnet.nl