Zingen is een wezenlijk onderdeel van onze erediensten. Gelukkig konden we de afgelopen maanden met een gedeelte van de gemeente blijven zingen tijdens de diensten, maar velen hebben de samenzang gemist.
Psalm 103:1-5 | DagelijkseBroodkruimels
Vanaf 1 juli is samenzang weer toegestaan, mits de RIVM richtlijnen worden gevolgd. Als kerkenraad hebben we de afgelopen weken onderzocht of het samen zingen tijdens de erediensten op basis van de huidige aantallen weer mogelijk zou zijn. We hebben hierbij gekeken naar de richtlijnen vanuit de overheid (RIVM) die door de PKN zijn omgezet naar het protocol "zingen tijdens de kerkdienst" én hebben we een rekenmodule (www.eerstehulpbijventilatie.nl) gebruikt om te onderzoeken of de aanwezige mechanische ventilatie voldoende capaciteit heeft. 

Wanneer we de huidige gang van zaken continueren kunnen we als gemeente veilig zingen tijdens de kerkdiensten. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat er vanaf zondag 26 juli door alle aanwezigen meegezongen mag worden. Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat deze mogelijkheid er weer is!

Wel willen we u erop wijzen dat deze verruiming alleen mogelijk is als we ons allemaal aan de richtlijnen houden die u in de garderobes van de kerk aantreft.

Toch liever niet zingen?
Graag houden we ook rekening met gemeenteleden die het voor zichzelf nog niet veilig genoeg achten om tussen zingende mensen in te zitten. De 2 achterste banken aan beide zijden (totaal dus 4 banken) zijn gereserveerd voor gemeenteleden die niet mee willen zingen. Op deze manier hopen we iedereen tegemoet te komen en geen barrières op te werpen om de diensten te bezoeken.