Kijk hier terug Afsluiting jeugdwerk 12+


Bij ons allemaal staat een bordje: ‘Gods droom in uitvoering’. Struikelen is een onderdeel van onze geestelijke groei. Met vallen en opstaan worden we groot.  Met alles wat in Hem is gelooft God in ons. Ondanks ons falen houdt Hij van ons. Daarom zegt Spreuken 24:16: ‘Al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op’! Als je struikelt krabbel je weer overeind. Struikelen is niet hetzelfde als terugvallen.

Heb goede moed en kom achter Jezus (st)aan!! Met vallen en opstaan…

Het thema waar me wel elkaar op het kamp over zouden nadenken. Het kamp wat door de corona crisis niet kon doorgaan. Dat vinden we allemaal ontzettend jammer.

We willen het seizoen toch mooi afsluiten en hebben Wilfred Kols bereid gevonden om bij ons te komen op dinsdagavond 26 Mei. Aanvankelijk zou Wilfred bij ons op kamp komen vertellen over zijn leven.

Hoe hij van een veroordeelde drugcrimineel, veranderde in een Christen. Zonder Jezus kan hij  niet meer leven.

Hij wil niets liever dan achter Jezus (st)aan!! Jij ook?

Luister je mee? Dinsdagavond 26 mei, 20.00 uur live vanuit de Zaaier.

Leiding TC Eljada I & II en JV Obadja

Alie-Janne en Berthran

Albert en Derko

Anthonie en Joanne