Benjamin, veilig onder Zijn vleugels / Blog | marianneinoekraineOm de verbinding binnen de wijkgemeente te stimuleren nu er geen doordeweekse activiteiten zijn, wordt met sinds 17 april elke vrijdag om 19.30 uur een weeksluiting voor jong en ouder verzorgd door één van de ouderlingen(-kerkrentmeester) of ds. J. Harteman.

Via de livestream (beeld en geluid) is de weeksluiting te volgen en deze duurt ongeveer een half uur. Op D.V. 29 mei zal ouderling-kerkrentmeester De Ruiter de weeksluiting verzorgen, die van ouderling Van der Linde van vrijdag jl. vindt u hier.

Juist in deze tijd bieden de Psalmen rijke troost en bemoediging. God lijkt soms ver weg, maar Hij is toch heel dichtbij. Laten we elkaar bemoedigen met deze woorden. We hopen en bidden dat deze weeksluitingen tot zegen mogen zijn en bijdragen aan de onderlinge verbondenheid.