Benjamin, veilig onder Zijn vleugels / Blog | marianneinoekraineOp 19 juni vond de laatste weeksluiting plaats. In 10 meditaties van wijlen ds. W. van Gorsel werden we bemoedigd vanuit de Psalmen. U kunt de weeksluitingen hier nog terugvinden. 

Juist in deze tijd bieden de Psalmen rijke troost en bemoediging. God lijkt soms ver weg, maar Hij is toch heel dichtbij. Laten we elkaar blijven bemoedigen met deze woorden.