De kerkdiensten mogen nog door gaan, helaas wel opnieuw met minder mensen in de dienst. Hoop op God! Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om de kerkdiensten weer te bezoeken én om te blijven voldoen aan de richtlijnen vanuit de overheid heeft de kerkenraad besloten om de gemeente per sectie(ouderling) uit te nodigen. We rekenen op uw begrip en medewerking. De plekken die er wel zijn, zien we graag ingevuld natuurlijk! Via deze link komt u op de aanmeldpagina. Hier kiest u voor "wijk 1" en daarna voor de dienst waarvoor uw sectie aan de beurt is.Wanneer u aan de beurt bent:

25 okt.: Meuleman  (u kunt zich aanmelden voor de ochtend of middagdienst.)

Gemeentebrede samenzang is nu niet mogelijk, net als eerder kan gezongen worden op de stoelen en de banken links en rechts van de stoelen. Denkt u - naast de bekende maatregelen! - ook aan het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk? Als u zit, mag het af. We hopen op en bidden om gezegende diensten in de kerk en thuis!  

Ook thuis kunt u de diensten volgen. Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken! Op D.V. 25 oktober:
- om 9.30 uur, prop. M. Slingerland (in plaats van ds. A. Beens) en
- om 16.00 uur, ds. L. Schaafsma

Aan de kinderen wordt ook gedacht. Er zijn werkboekjes voor de ochtend en voor de tweede dienst. We hopen op en bidden om gezegende erediensten. Er is komende weken géén kinderoppas.

Het gebruiksplan voor de Dorpskerk vindt u hier

We zijn dankbaar dat catechese, jeugdwerk en kringen vooralsnog door kunnen gaan.

Beroepingswerk
Op vrijdag 16 oktober heeft ds. Tramper bedankt. Zie hier voor meer info. Op DV 29 oktober vergadert de wijkkerkenraad weer, ook over het hoe nu verder. 

Psalm 17 vers 3 en 4

Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.
 
Maak Uwe weldaân wonderbaar,
Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden
Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden,
En hen beschermt in 't grootst gevaar.
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak' mij van omhoog;
Bewaar m' als d' appel van het oog;
Wil mij met Uwe vleuglen dekken.