Elke week leven we weer toe naar zondag! We zijn dankbaar dat we weer met veel meer mensen samen mogen komen in Gods huis èn dat we met elkaar de lofzang gaande mogen houden!  

Op bepaalde tijden bent u hartelijk welkom. Het schema en hoe u zich kunt aanmelden vindt u hier. Ook thuis kunt u de diensten volgen. Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken!

Vanaf uw vakantie-adres of thuis kunt u de diensten meeleven via livestream of kerkradio. Op D.V. 16 augustus:
om 9.30 uur, ds. J. Belder en
- om 16.00 uur, prop. T.J. Lukas
Aan de kinderen wordt ook gedacht. Hier staan het werkboekjes voor de ochtend en voor de tweede dienst. We hopen op en bidden om gezegende erediensten. 

Het gebruiksplan voor de Dorpskerk vindt u hier

Beroepingswerk
Zoals u elders hebt kunnen lezen, heeft ds. G.H. Molenaar uit Doornspijk bedankt voor het beroep dat op hem was uitgebracht. Het heeft tijd nodig om dit bericht te verwerken. De drie weken dat een beroep loopt, is een intensieve periode voor de predikant en zijn gezin, maar ook voor de beroepingscommissie en kerkenraad. We hopen na de zomervakantie het beroepingswerk weer op te pakken. We vragen om uw voortdurende voorbede dat de HEERE wil voorzien in een herder en leraar. Ook hierin zijn we afhankelijk van Hem.  

Psalm 25 vers 3 en 6 

Denk aan't vaderlijk meêdogen,
HEER', waarop ik biddend pleit;
Milde handen, vriend'lijk' ogen,
Zijn bij U van eeuwigheid.
Sla de zonden nimmer ga,
Die mijn jonkheid heeft bedreven;
Denk aan mij toch in genâ,
Om Uw goedheid eer te geven.

 
Wie heeft lust den HEER' te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.


Weeksluiting
Op 19 juni vond de laatste weeksluiting plaats. U kunt de weeksluitingen hier nog terugvinden.  

Belijdeniscatechisanten
Ook de groep belijdeniscatechisanten kan niet fysiek bijeen komen. Ds. Nap houdt contact met hen. De aannemingsavonden en de belijdenisdienst zijn over de zomervakantie heen getild. Laten we hen een plek geven in onze voorbede!

Huisbezoeken
Huisbezoeken worden tot een minimum beperkt. Uitzondering is het crisis- en rouwpastoraat en ook dat gaat in nauw overleg. Het is een bijzondere tijd, moeilijk soms ook. Wanneer u dat wenst, mag u gerust zelf contact zoeken met uw ouderling. Zijn telefoonnummer staat hier. Ook telefonisch is het mogelijk om elkaar te spreken, te lezen en te bidden.


De kerkenraad hoopt op uw begrip voor deze maatregelen.