De kerkdiensten mogen nog door gaan, al is het met weinig kerkgangers! Voorlopig is er sprake van dubbele morgendiensten in de Dorpskerk. De tijden zijn 8.45 uur en 10.30 uur en dat rouleert per zondag net als de tijden van de middagdiensten. Zo heeft elke wijk twee 'vroege' of twee 'late' diensten. Als u naar de kerk mag, wordt u verzocht de ingang aan de Dorpsweg (naast 'het Baken') te gebruiken. 

Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om de kerkdiensten te bezoeken én om te blijven voldoen aan de richtlijnen vanuit de overheid heeft de kerkenraad besloten om de gemeente per sectie(ouderling) uit te nodigen. We rekenen op uw begrip en medewerking. De plekken die er wel zijn, zien we graag ingevuld natuurlijk! Via deze link komt u op de aanmeldpagina. Hier kiest u voor "wijk 1" en daarna voor de dienst waarvoor uw sectie aan de beurt is. U kunt zich dan aanmelden voor de ochtend of middagdienst. Wanneer u D.V. aan de beurt bent:

- 24-01: Pennekamp (vrije plaatsen op zaterdag voor: Juffer en Van der Wetering)
- 31-01: Vacature Hofstede (vrije plaatsen op zaterdag voor: Van der Hoek en de Ruiter)

Gemeentebrede samenzang is niet mogelijk. Alleen als u op de stoelen of de banken naast de stoelen zit mag u hardop meezingen. Denkt u - naast de bekende maatregelen! - ook aan het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk? Als u zit, mag het af. We hopen op en bidden om gezegende diensten in de kerk en thuis!  

Ook thuis kunt u de diensten volgen. Wees trouw in het mee beleven van de erediensten, bid en zing mee! Het is waardevol en de Heere wil Zijn zegen schenken!
D.V. zondag aanstaande:

08.45: ds. M. van Dam (IJsselmuiden)

16.00: ds. P.D. Teeuw (Moordrecht)

Aan de kinderen wordt ook gedacht. Hier het werkboekje voor de ochtenddienst en de middagdienst.

We hopen op en bidden om gezegende erediensten. Er is komende weken géén kinderoppas.

Het gebruiksplan voor de Dorpskerk vindt u hier

Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER, tot Hij
Ook ons genadig zij.