Ds. Hogendoorn heeft laten weten dat de Heere hem naar Lelystad roept! We belijden dat het de Heere is die Zijn dienstknechten zendt tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Toch moeten we dit besluit met Gods hulp op ons in laten werken, want aan het beroep vanuit onze wijkgemeente komt zo abrupt een eind. Hieronder enkele citaten uit de brief die ds. Hogendoorn stuurde. Daarin blikt hij tevens terug op uw en jouw gewaardeerde betrokkenheid. Hartelijk dank daar voor! En hij wijst ons op de trouw van de Heere Jezus Christus!!!     

 

Niet zonder ontroering schrijven wij U deze brief waarin we schriftelijk bevestigen hetgeen we vanmiddag telefonisch hebben moeten meedelen, namelijk dat wij voor het door U op ons uitgebrachte beroep moeten bedanken. Het is niet goed in woorden uit te drukken waaruit die ontroering bestaat. Ze heeft er zeker mee te maken dat er menselijkerwijs gesproken niets in de weg lag het beroep vrijmoedig en dankbaar aan te nemen. De hartelijke en boven alles geestelijke contacten, eerst met de beroepingscommissie, naderhand met de gemeente onder het Woord én de vele hartelijke, innemende en instemmende reacties vanuit de wijkgemeente maakten het nóg moeilijker om deze weg niet in te mogen slaan.

 

We vragen U de gemeente hartelijk te danken voor alles, álles wat ons in woord en geschrift toekwam. De liefde, hartelijkheid en oprechtheid hebben ons en onze lieve kinderen diep geraakt. We zullen dit niet vergeten.

 

Dragen we elkaar ten slotte op in de hoede en trouw van de Heere Jezus Christus, Die – naar Zijn belofte – ook bij U en Uw gemeente is, tot aan de voleinding van deze wereld (Matt. 28:20). Hij schenke U naar Zijn welbehagen op Zijn tijd een herder en leraar die het Woord van de waarheid recht snijdt (2 Tim. 2:15).

 

In diep gevoelde verbondenheid, met een broederlijke groet – mede namens mijn vrouw en onze kinderen Johan, Gerard, Lisette en Marnick,

 

Ds. C.H. Hogendoorn