Afbeeldingsresultaat voor ds. emaus

Op D.v. woensdag 26 februari lezen we Openbaring 13: 1-10 (lees daarbij ook Daniel 7: 1-8 en 15-18).

Johannes ziet een beest uit de zee opkomen, dat zich in dienst van de satan stelt. Dit eerste beest ontvangt van de draak kracht en grote volmacht (vers 2). We zullen zien dat dit beest een duivelse imitatie van Christus is. We hopen er tijdens de Bijbellezing meer over te horen. We zien uit naar een goede ontmoeting onder het Woord van God.

Met hartelijke groet, ds. W.P. Emaus (Urk).


Tijdens de Bijbellezingen staan we stil bij Openbaring 12 en 13. We gaan eerst nadenken over de draak (satan), die de vrouw (de kerk) wil vernietigen. In het visioen van Openbaring 13 zien we twee beesten voorbijkomen. We lezen dat het beest via het beeld werkt om zoveel mogelijk mensen te verleiden. Kortom: het beest richt zich tegen (de volgelingen van) het Lam. Wie zal het gaan winnen? We zullen zien dat deze visioenen ook veel te zeggen hebben voor onze tijd. Het beest werkt bij voorkeur door het beeld... Wat heeft ons dat nú te zeggen?