Afbeeldingsresultaat voor ds. emaus

Op D.v. donderdag 30 januari lezen we verder in Openbaring 12. We denken dan na over de verzen 10-12. Thema: een loflied in de hemel.  Leest u het alvast goed door? We zien uit naar een goede dienst onder Gods onmisbare zegen.

Met hartelijke groet, ds. W.P. Emaus (Urk).

Tijdens de Bijbellezingen staan we stil bij Openbaring 12 en 13. We gaan eerst nadenken over de draak (satan), die de vrouw (de kerk) wil vernietigen. In het visioen van Openbaring 13 zien we twee beesten voorbijkomen. We lezen dat het beest via het beeld werkt om zoveel mogelijk mensen te verleiden. Kortom: het beest richt zich tegen (de volgelingen van) het Lam. Wie zal het gaan winnen? We zullen zien dat deze visoenen ook veel te zeggen hebben voor onze tijd. Het beest werkt bij voorkeur door het beeld... Wat heeft ons dat nú te zeggen?