Uit de vele ingediende aanbevelingen heeft wijkkerkenraad I in zijn vergadering van 28 november jl. in de vacature diaken het volgende dubbeltal in alfabetische volgorde gesteld: M.A. van der Hoek, Lijnbaanstraat 48 en H. Snel, Oosterholtseweg 58. De stemmingsvergadering is gepland op D.V. donderdag 12 december om 19.30 uur precies in de Dorpskerk.