Vanavond heeft ds. Klaassen meegedeeld dat hij zich genoodzaakt ziet te bedanken voor het uitgebrachte beroep. Hij schrijft ondermeer: ‘Ik doe dat met pijn in het hart. Allereerst omdat we als gezin de indruk kregen dat wijkgemeente 1 te IJsselmuiden een prettige omgeving zou zijn om te werken en te kerken, een gemeente waar we ons thuis zouden voelen. In de tweede plaats omdat ik een innerlijk verlangen bij mezelf bespeurde om deze roeping aan te nemen en de herdersstaf over uw gemeente op te nemen. Ik was van harte gewillig om deze weg te gaan. Toch is, ondanks aanhoudend gebed, de deur naar IJsselmuiden door de Heere niet geopend.’

Een teleurstellend bericht voor onze wijkgemeente. Het is de Heere, Die Zijn dienstknechten zendt tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Zijn wil geschiede. Hij vergist Zich niet, ook al doet dit besluit pijn. Wat rest is gevouwen handen en de Heere vragen te voorzien in een herder en leraar voor de kudde hier. Onze hoop en verwachting is en blijft van de HEERE.