Tijdens de stemmingsvergadering van wijkgemeente I op 7 november zijn de broeders Droogendijk en Schreuder gekozen tot diaken en broeder Rozendal tot ouderling. De broeders Droogendijk en Rozendal hebben hun verkiezing aanvaard en broeder Schreuder heeft bedankt. Het stemt dankbaar dat in twee vacatures is voorzien en het is ons gebed dat ook de laatste vacature spoedig ingevuld kan worden.