Deze week is de beroepingscommissie naar Arnemuiden getogen om de beroepsbrief te overhandigen. Opnieuw werden we hartelijk ontvangen door ds. Klaassen, zijn vrouw en de drie oudste kinderen. Leuke anekdote is dat Jeanne (7 jaar) de topografie voor Overijssel moet leren. ‘Ik heb al een 2, want je naam goed schrijven is een punt en ik weet waar IJsselmuiden ligt…’ Tijdens de koffie werd ‘de enveloppe met inhoud’ overhandigd. We stonden even kort stil bij met name de laatste alinea van de profielschets, de beschrijving van de gemeente, het nieuwe beleidsplan en de beroepsbrief met bijlage. Ds. Klaassen gaf al snel in het gesprek aan dat hij wist hoe hij in Arnemuiden is gekomen en dat hij ook alleen naar IJsselmuiden-Grafhorst kan en zal overkomen als de Heere het hem duidelijk maakt. We hadden een openhartig gesprek. Desgevraagd gaf mevrouw Klaassen aan dat ze niet gebukt gaan onder het beroep, want de Heere zorgt en leidt altijd zo is hun ervaring. Dominee Klaassen en zijn vrouw vroegen van alles over de gemeente en daaruit blijkt grote betrokkenheid. De tijd vloog. Van den Boogaart heeft de avond afgesloten vanuit Jesaja 53 en dan met name die eerste woorden: ‘wie heeft onze prediking geloofd?’. Waardevol om het beroep ook in het gebed in de hand van de Heere te leggen, omdat Hij roept en zendt.

Wie is ds. Klaassen?

Dominee Klaassen is 38 jaar. Zijn vrouw en hij hebben vier dochters: Karlijn (13), Suzanne (9), Jeanne (7) en Abigaïl (0). Een vrouwenhuishouding! Toen wij daar waren, gaf één van de dochters ook aan dat haar vader blij is dat hij op zondag een keer tussen de mannen mag zitten…

 Ds. Klaassen studeerde van 1999-2005 theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 2006 rondde hij zijn kerkelijke opleiding af waarna hij als predikant bevestigd werd in de hervormde gemeente Hedel. In 2011 deed hij intrede in de hervormde gemeente Sliedrecht (wijkgemeente 3) en sinds juli 2015 dient hij de Hervormde gemeente van Arnemuiden. In 2013 promoveerde hij aan de PThU te Amsterdam op een proefschrift over de rechtvaardigingsleer, getiteld ‘In Christus rechtvaardig’.

Dominee Klaassen schrijft ook graag: artikelen, blogs en boeken. Zo heeft de lidmatenkring de laatste jaren zijn boekje over het leven van Jozef behandeld. Veel meer informatie kunt u vinden op zijn website: https://www.mklaassen.net.


Zondagmiddag 3 november hoopt ds. Klaassen voor te gaan en na de dienst kunt u het echtpaar Klaassen Gods zegen toe wensen. De verdere kennismaking met de gemeente, pastorie, algemene kerkenraad en kerkenraad etc. staat gepland op 5 november. We bidden om gezegende ontmoetingen, bovenal die onder het Woord! Op D.V. 13 november moet de beslissing uiterlijk vallen. Ondertussen hopen en bidden wij dat de HEERE in de predikantsvacature zal voorzien en geloven we dat ook dit beroep in Zijn hand ligt. Een beroep brengt onrust in de pastorie. Toch weet ds. Klaassen dat zijn toekomst in Gods hand ligt, zo hebben we bij hem beluisterd. We vragen om uw en jouw voorbede! Wilt u meeleven:

ds. M. Klaassen

Hoogaars 25

4341 ML Arnemuiden

Tel. 0118 – 310058

Email. mklaassen@solcon.nl