Uit de vele ingediende aanbevelingen heeft wijkkerkenraad I in zijn vergadering van 17 oktober jl. de volgende dubbeltallen in alfabetische volgorde gesteld:

  • Vacature diaken Van Dalfsen:  W.H. van Regteren, Oosterholtseweg 25 en H.J. Schreuder, Karthuizerlaan 48
  • Vacature diaken Grootenhuis: J.P. Droogendijk, Grafhorsterweg 43a en J.W.J. de Vries, Burgemeester Visserweg 35
  • Vacature ouderling Versteeg: J. Rook, Tichlerstraat 31 en J.H. Rozendal, Graspieper 60.

De stemmingsvergadering is gepland op D.V. donderdag 7 november om 19.30 uur in de Dorpskerk. We hopen dat de vacatures spoedig vervuld worden. Wilt u dit een plek geven in uw voorbede?