Gerelateerde afbeelding

Op D.V. woensdag 11 december hopen we voor de laatste Bijbellezing in 2019 weer bijeen te komen in de Dorpskerk. Met 300 man is Gideon de strijd tegen het enorme leger van Midian begonnen. In het donker van de nacht omsingelde hij de vijand en overviel hen met een oorverdovend alarmsignaal. Het bazuingeschal, het kapotslaan van kruiken en het licht van de fakkels van 300 man wekte de indruk alsof er een enorm leger stond. De paniek bij de vijand sloeg toe en liep uit op een bloedige veldslag in eigen gelederen. Zo zorgde de Heere voor de overwinning!

Deze door de Heere bewerkte overwinning, vraagt nog wel om een afronding. Daarbij schakelt de Heere ook weer mensen in. Dat lezen we in Richteren 8.

Maar is alles wat daarbij gebeurt ook de bedoeling van God?

Allen weer hartelijk welkom om 19.30 uur in de Dorpskerk. De voorzang is Psalm 35 : 1 en 9.

Ds. J. de Jong