Eind dit jaar zijn de broeders ouderling K.A. van der Linde, diaken J. Klooster en diaken J. Prins aftredend. Zij hebben aangegeven zich weer herkiesbaar te stellen. Daar zijn we erg dankbaar voor en als voor deze vacatures geen aanbevelingen worden ingediend uiterlijk 5 oktober, dan worden zij verkozen verklaard.

Diaken P. van Dalfsen is aftredend en niet herkiesbaar. Aan een periode van zo’n 12 jaar trouwe dienst als ambtsdrager komt een eind. Diaken A. Grootenhuis is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar na 9 jaar dienen in het ambt. Daarnaast is er nog de vacature ouderling G.J. Versteeg.

Stemgerechtigde leden van wijkgemeente I hebben tot en met 5 oktober gelegenheid om aanbevelingen in te dienen voor deze drie vacatures. Dat kan schriftelijk of per mail bij scriba J. Hofstede. Desgewenst kunt u per mail bij de scriba een lijst met belijdende, mannelijke leden opvragen.

De stemmingsvergadering is gepland op D.V. donderdag 7 november om 19.30 uur in de Dorpskerk.

We hopen op en bidden om spoedige vervulling van de vacatures.