De Heere roept ds. Lubbers naar Woudenberg, zodat hij het beroep naar de Hervormde gemeente Woudenberg (wijkgemeente 1) heeft aangenomen. Dat betekent tevens dat ds. Lubbers bedankt heeft voor het beroep dat de Hervormde gemeente Ede (wijkgemeente Sionkerk) heeft uitgebracht. Een besluit waarbij onze gedachten vermenigvuldigen en dat in de drie betrokken gemeenten heel verschillend zal zijn ontvangen.

We belijden dat onze goede God verkondigers van de zeer blijde Boodschap zendt tot wie Hij wil en wanneer Hij wil, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht. Laten we elkaar bemoedigen met de woorden uit 1 Petrus 1: 25 ‘Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.’ En wordt gelukkig… zondag aan zondag! We hopen op en bidden om nog gezegende maanden met ds. Lubbers en zijn gezin! ‘Rust mijn ziel, uw God is Koning!’

Ds. Lubbers hoopt DV zondag 30 juni 2019 afscheid te nemen.