Iemand zei eens voor de radio: Hadden we maar een boek waarin staat, wat je in elke situatie moet doen. Welnu, wij hebben zo’n Boek. Dat is het Woord van God. Het geeft antwoord op onze vragen. Het wijst de weg door het doolhof van dit leven. Het wil ons bovenal meenemen op de smalle weg naar het eeuwige leven. In de 5e en laatste Bijbellezing van de serie over Spreuken staan we stil bij hoofdstuk 30:5. We horen daar woorden van Agur. Maar het zijn evenzoveel woorden van God Zelf. Hij is de Wijsheid, Die ons onderwijst en voorgaat. Zijn Woord is de lamp voor onze voet en het licht voor ons pad. Maar…, laten we ons leiden? Ook is de Heere een Schild voor allen die op Hem betrouwen. Ziedaar, voldoende stof om te overdenken op D.V. donderdag 28 maart om 19.30 uur in de Dorpskerk. We zien er naar uit om elkaar te ontmoeten rondom het Woord. De voorzang is deze avond Psalm 119:52 en 53.
ds. J.P. Nap, Hoevelaken