De volgende Bijbellezing vindt eenmalig plaats op woensdagavond, namelijk op D.V. woensdag 30 januari om 19.30 uur. Na de waardevolle eerste preek van ds. Nap over 'de vreze des Heeren' (eerbied, liefde en dienen) hopen we op uw komst! U bent van harte welkom!