De kerkenraad deelt dankbaar mee dat de broeders H.B. van 't Oever, Kamperzeedijk 5 en M. ten Brinke, Nachtegaal 17 hun verkiezing tot ouderling hebben aanvaard.