Voorzitter:

Gerrie Brink
Graspieper 48
8271 GW IJsselmuiden
Tel: 038-3317353

Secretaresse:    
Herma van der Stege                   
Groenendael 164                            
8271 EJ IJsselmuiden                   
tel.: 038-3314488 
e-mail: h.snoeijer@kpnplanet.nl
Penningmeesteres:

Annet van Dijk
De Akkers 1
8271 JC IJsselmuiden
Tel: 3328543

===============================================================================================================

Tryfosa ontleent haar naam aan Romeinen 16:12 waar staat: Groet Tryfena en Tryfosa, vrouwen die in de Heere arbeiden.
Wij zijn een groep ‘jonge’ vrouwen die 1x per 14 dagen bij elkaar komen.  
Dit is op de donderdagmorgen van 9.15 t/m 11.15 in ‘het Baken’ naast de Dorpskerk. 
De leeftijd ligt op dit moment tussen de ong. 30 en 55 jaar, maar iedereen is welkom!
Het seizoen start in september en we gaan door tot en met april. 
Aan het eind sluiten we het seizoen samen af met een gezellig dagje weg.

Wat doen wij zoal op een kring ochtend?
Samen zingen we mooie liederen, gaan we in gebed, lezen we een Bijbelgedeelte, degene die de inleiding verzorgt vertelt hier wat over, daarna gaan we ons, in groepjes van ong. 3 personen, verdiepen in het Bijbelgedeelte.
In de pauze drinken we een bakje koffie of thee met wat eigen gebakken lekkers erbij.  
Daarna  gaan we in kleine groepjes vragen bespreken uit ‘de Hervormde vrouw’ of op een andere  manier de verwerking doen. Bijv. via kaarten op tafel, een gedicht schrijven of een collage maken.
We willen als gemeente om elkaar heen staan en met elkaar meeleven door voor elkaar te bidden en kaarten te sturen naar hen die iets te vieren hebben,  ziek zijn of met zorgen te maken hebben.

In het komende seizoen 2019-2020 willen wij de volgende bijbelstudie’s behandelen die gaan over 1 en 2 Timotheüs:

19 sept.

Inleiding            een vervulde profetie

3 okt

Bijbelstudie 1    strijden voor de gezonde leer

17 okt

Bijbelstudie 2    leven naar Gods bedoeling

31 okt.

Bijbelstudie 3    gewone christenen met een bijzondere roeping

14 nov

Thema ochtend

28 nov

Bijbelstudie 4     trainen om niet af te vallen

12 dec

Kerstviering

9 jan

Bijbelstudie 5     maatwerk in de gemeente

23 jan

Bijbelstudie 6     tevreden de loopbaan lopen

6 feb

Bijbelstudie 7     trouw in ongeveinsd geloof

27 feb

nader in te vullen

5 mrt

Bijbelstudie 8     jagen naar waarheid en reinheid

19 mrt

Bijbelstudie 9     vasthouden aan het woord

2 apr

paasviering

16 apr

Bijbelstudie 10     de finish in zicht

14 mei

uitje


Ook vieren we samen Kerst en Pasen en is er een thema avond georganiseerd door een van de vrouwenkringen.

We starten met de vrouwenkring op D.V. 19 september 2019 om 9.15 u in het Baken. Vanaf 9u inloop met koffiie/thee

Welkom!!
Het is toch heerlijk om eens een ochtend uit je dagelijkse beslommeringen weg te zijn en samen met andere vrouwen tijd te maken om naar Gods stem te luisteren!
Waag de stap en kom een keertje kijken!
Heb je nog vragen? 
Bel of mail gerust naar: Herma van der Stege , 038-3314488 of mail h.snoeijer@kpnplanet.nl