Voorzitter:

Gerrie Brink
Graspieper 48
8271 GW IJsselmuiden
Tel: 038-3317353

Secretaresse:    
Herma van der Stege                   
Groenendael 164                            
8271 EJ IJsselmuiden                   
tel.: 038-3314488 
e-mail: h.snoeijer@kpnplanet.nl
Penningmeesteres:

Annet van Dijk
De Akkers 1
8271 JC IJsselmuiden
Tel: 3328543

===============================================================================================================

Tryfosa ontleent haar naam aan Romeinen 16:12 waar staat: Groet Tryfena en Tryfosa, vrouwen die in de Heere arbeiden.
Wij zijn een groep ‘jonge’ vrouwen die 1x per 14 dagen bij elkaar komen.  
Dit is op de donderdagmorgen van 9.15 t/m 11.15 in ‘het Baken’ naast de Dorpskerk. 
De leeftijd ligt op dit moment tussen de ong. 30 en 55 jaar, maar iedereen is welkom!
Het seizoen start in september en we gaan door tot en met april. 
Aan het eind sluiten we het seizoen samen af met een gezellig dagje weg.

Wat doen wij zoal op een kring ochtend?
Samen zingen we mooie liederen, gaan we in gebed, lezen we een Bijbelgedeelte, degene die de inleiding verzorgt vertelt hier wat over, daarna gaan we ons, in groepjes van ong. 3 personen, verdiepen in het Bijbelgedeelte.
In de pauze drinken we een bakje koffie of thee met wat eigen gebakken lekkers erbij.  
Daarna  gaan we in kleine groepjes vragen bespreken uit ‘de Hervormde vrouw’ of op een andere  manier de verwerking doen. Bijv. via kaarten op tafel, een gedicht schrijven of een collage maken.
We willen als gemeente om elkaar heen staan en met elkaar meeleven door voor elkaar te bidden en kaarten te sturen naar hen die iets te vieren hebben,  ziek zijn of met zorgen te maken hebben.Rooster 2021-2022

 

16 sept.                     Inleiding                       Zoek eerst het Koninkrijk van God

30 sept.                     Bijbelstudie 1              De Schepper is Koning!

14 okt.                       Bijbelstudie 2              Niet de mens maar satan koning?

28 okt.                       Bijbelstudie 3              Weer dromen van nieuw koningschap?

11 nov.                      thema ochtend

25 nov.                      Bijbelstudie 4              De Mensenzoon gaat koning worden.

16 dec.                      Kerstviering

20 jan.                       Bijbelstudie 5              Het Koninkrijk is dichtbij.

3 feb.                         Bijbelstudie 6              Koninkrijksleven = kruisvormig leven

17 feb.                      Bijbelstudie 7              Jezus wordt de finale koning

3 mrt.                        Thema ochtend

17 mrt.                      Bijbelstudie 8              De Koning op de troon deelt uit.

31 mrt.                      Bijbelstudie 9              Het verborgen Koninkrijk woelt alles om.

14 apr.                      Stille week                   avondoverdenking in de kerk.

28 apr.                      Bijbelstudie 10            Opnieuw koning in een zichtbaar Rijk?

Mei                            uitje

 

De bijbelstudies zijn te vinden in het bijbelstudienummer van het blad vrouw tot vrouw


Heb je nog vragen? 
Bel of mail gerust naar: Herma van der Stege , 038-3314488 of mail h.snoeijer@kpnplanet.nl