Voorzitter:

Gerrie Brink
Graspieper 48
8271 GW IJsselmuiden
Tel: 038-3317353

Secretaresse:    
Herma van der Stege                   
Groenendael 164                            
8271 EJ IJsselmuiden                   
tel.: 038-3314488 
e-mail: h.snoeijer@kpnplanet.nl
Penningmeesteres:

Annet van Dijk
De Akkers 1
8271 JC IJsselmuiden
Tel: 3328543

===============================================================================================================

Tryfosa ontleent haar naam aan Romeinen 16:12 waar staat: Groet Tryfena en Tryfosa, vrouwen die in de Heere arbeiden.
Wij zijn een groep ‘jonge’ vrouwen die 1x per 14 dagen bij elkaar komen.  
Dit is op de donderdagmorgen van 9.15 t/m 11.15 in ‘het Baken’ naast de Dorpskerk. 
De leeftijd ligt op dit moment tussen de ong. 30 en 55 jaar, maar iedereen is welkom!
Het seizoen start in september en we gaan door tot en met april. 
Aan het eind sluiten we het seizoen samen af met een gezellig dagje weg.

Wat doen wij zoal op een kring ochtend?
Samen zingen we mooie liederen, gaan we in gebed, lezen we een Bijbelgedeelte, degene die de inleiding verzorgt vertelt hier wat over, daarna gaan we ons, in groepjes van ong. 3 personen, verdiepen in het Bijbelgedeelte.
In de pauze drinken we een bakje koffie of thee met wat eigen gebakken lekkers erbij.  
Daarna  gaan we in kleine groepjes vragen bespreken uit ‘de Hervormde vrouw’ of op een andere  manier de verwerking doen. Bijv. via kaarten op tafel, een gedicht schrijven of een collage maken.
We willen als gemeente om elkaar heen staan en met elkaar meeleven door voor elkaar te bidden en kaarten te sturen naar hen die iets te vieren hebben,  ziek zijn of met zorgen te maken hebben.

Vanwege de corona maatregelen kunnen de samenkomsten niet doorgaan in het Baken.

Momenteel komen we bij elkaar in kleine groepjes en volgen de bijbelstudies uit het blad de Hervormde vrouw zoals vermeld op het rooster.

Voor meer informatie neem contact op met de secretaresse.

Tryfosa rooster 2020-2021

 

                datum

 

             Bijbelstudie

24 sept.

koffieochtend

8 okt.

Bijbelstudie 1 (+inleiding)

22 okt.

Bijbelstudie 2

5 nov.

Bijbelstudie 3

19 nov.

Bijbelstudie 4

3 dec.

Bijbelstudie 5

17 dec.

kerstviering

7 jan.

Thema-ochtend

21 jan.

Bijbelstudie 6

4 feb.

Bijbelstudie 7

18 feb.

n.t.b.

4 mrt

Bijbelstudie 8

18 mrt

Bijbelstudie 9

25 mrt

Paasviering

15 apr.

Bijbelstudie 10

n.t.b.

uitje


Heb je nog vragen? 
Bel of mail gerust naar: Herma van der Stege , 038-3314488 of mail h.snoeijer@kpnplanet.nl