Voorzitter:
Jenny de Ruiter-Heldoorn
Dirkje Kerkemaat 26
8277 AT Grafhorst
tel. 038-330931
Secretares:
Nely de Borst- Klooster
Dirkje Kerkemaat 24
8277 AT Grafhorst 
e-mail neeltjejacoba@solcon.nl
Penningmeester:
Henrieke Lucas-Versteeg
Overig Bestuur:
Willy Stam-v.d. Kolk
Jacolien Brink- v. Dijk

===========================================================================================

Vrouwenvereniging ‘Tabitha’ vergadert één keer per 14 dagen op maandag in het verenigingsgebouw te Grafhorst. De avonden beginnen om 19:45 uur. Op deze avonden staat het Bijbelonderzoek centraal. Als leidraad gebruiken we de Bijbelstudies uit ‘De Hervormde Vrouw’, het maandblad van de Hervormde Vrouwenbond. ‘Tabitha’ is een vereniging die geen leeftijdsgrens kent. De leeftijden variëren vanaf dertig jaar tot midden tachtig. Het is bijzonder mooi om samen met jong, ouder en oud bezig te zijn met het Woord van God. Hierin is immers ons enige houvast te vinden in leven en in dood. Zoals dat is verwoord in onderstaande berijming van Zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus, door dr. H. van ’t Veld (de gehele berijming van Zondag 1 heeft gestaan in de ‘De Hervormde Vrouw’ van januari 2013).

Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:
Mijn trouwe Heiland, Die Zijn kostbaar bloed vergoot,
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden, 
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.


Nieuwe leden zijn van harte welkom. Of kom eens een avond bij ons meemaken.

Klik hier voor het programma 2019 - 2020