Voorzitter:
Corine van der Hoek
Lijnbaanstraat 48
8271 AG IJsselmuiden
email: corinegroothedde@hotmail.com
Tel: 06-45336040
Secretares:
Mariah Neervoort
Rietgors 45
8271 GH IJsselmuiden
email:mariah.meuleman@live.nl
Tel: 06-38668494
Penningmeester:
Gerieke Meuleman
Goudplevier 39A
8271 GE IJsselmuiden
email: gmeuleman@hotmail.nl
Tel: 06-54343944
Overig bestuur:
Christa van der Wetering
Slenkstraat 4
8271 TB IJsselmuiden
email: christalimburg@hotmail.com
Tel: 06-24760605
===============================================================================================================

Eva ontleent haar naam aan Genesis. Eva betekent in het Hebreeuws 'moeder van alle levenden'.

 

Wij zijn een groep 'jonge' vrouwen die eens per 14 dagen bij elkaar komen. Dit gebeurd altijd op een dinsdagavond in 't Baken naast de Dorpskerk. We starten de avond om 19.45 met een bakje koffie. 

De leeftijd van de Eva kring ligt op dit moment tussen de 21 en 45 jaar, maar iedereen is welkom!

Het seizoen loopt zoals gewoonlijk van september tot en met april. We sluiten het seizoen eigenlijk altijd af met een leuke avond of een leuk dagje weg. Dit is elk jaar weer een verrassing.

 

Wat doen wij nou zo al op een avond

We beginnen de avond met een bakje koffie, gevolgd door een opening. Hierbij moet je denken aan het zingen van een psalm, gebed en het lezen van een bijbel gedeelte. Hierna worden er vaak ook enkele liederen gezongen uit de 'Op Toonhoogte'. 

Per avond verzorgen er 1 of 2 vrouwen vrijwillig de inleiding. Na de opening vertellen de vrouwen op hun eigen manier iets over het bijbelgedeelte die ter voorbereiding gelezen is door alle vrouwen uit de Hervormde Vrouw. 

Meestal gaan we na de inleiding in groepjes uiteen om tot de verdieping over te gaan. Wat betekent dit Bijbelgedeelte nou concreet voor mij als vrouw, als moeder, als vriendin, als alleenstaande?

 

Tussen de inleiding en het uiteengaan in groepjes vindt er meestal nog een koffie- en theepauze plaats. We willen als vrouwen van de gemeente om elkaar heen staan en meeleven door voor elkaar te bidden en kaarten te sturen naar hen die iets te vieren hebben, ziek zijn of met zorgen te maken hebben. 

Seizoen 2021-2022

In dit seizoen gaan de Bijbelstudies over ‘Het Koninkrijk van God’. Naast de 10 Bijbelstudies vinden er ook creatieve avonden en een open avond plaats. De open avond is samen met de andere vrouwenverenigingen van IJsselmuiden.

Voel je welkom! Hoe fijn en heerlijk is het om samen met andere vrouwen te leven zoals God wil dat je leeft.

 
De groep groeit flink en daarom hebben wij het voornemen de groep te gaan splitsen.
Tot en met de kerst hebben wij een lijn uitgezet.
Hieronder volgt een overzicht van alle data.
Er is nu een groep A (t/m ong. 35 jaar) en een groep B (vanaf ong. 30 jaar).
Wij zijn dan nog een groep met één bestuur.
Naar verwachting zullen we dit rond de kerst of aan het einde van het seizoen splitsen.

7 september     Startavond

21 september   Bijbelstudie 1 (groep A)

5 oktober         Bijbelstudie 2 (groep B)

19 oktober       Bijbelstudie 3 (groep A)

2 november      Vrije/creatieve avond (groep B)

16 november    Bijbelstudie 4 (groep A)

30 november    Bijbelstudie 5 (groep B

… december     Kerstviering

11 januari         Bijbelstudie 6

25 januari         Bijbelstudie 7

8 februari          Vrije/creatieve avond

22 februari        Bijbelstudie 8   

8 maart             Bijbelstudie 9   

22 maart           Bijbelstudie 10