Voorzitter:
Mw. A. Bouma-Groothuis
Groenendael 141
8271 EH IJsselmuiden
tel.: 038-3325993 
Secretaresse:

Mevr. R. van de Wetering-van de Belt            
Rembrandtstraat 6 
8271 AJ IJsselmuiden
tel. 038-3315376
hvandewetering@kliksafe.nl

Penningmeesteres:
G.Verweij-ten Klooster
de Bogaard 11
8271 JD IJsselmuiden
tel.: 038-3319518
famverweij@solcon.nl
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Beste dames, 

We hebben weer plannen gemaakt voor het komende verenigingsseizoen.

Dit seizoen denken we met elkaar na over “Het Koninkrijk van God in het oude en nieuwe testament”

Jezus zei het al:’ Zoek eerst het Koninkrijk van God!’

De boodschap van het Koninkrijk is de rode draad in de gehele Bijbel. Maar wat houdt het Koninkrijk van God nu precies in?

Het is alleen door het kruis dat het Koninkrijk er komt.

Als er geen bloed was aan het hout, dan was er geen Koninkrijk. Maar vanwege Zijn gehoorzaamheid aan de Vader, in Zijn kruisweg, wórdt Jezus koning. Als plaatsvervanger van de mens draagt Hij de schuld.

Kruis en Koninkrijk blijken dus nauw aan elkaar verbonden te zijn.

De eeuwige overwinning op de slang komt openbaar in dat eeuwige, volmaakte Koninkrijk.

Daar mogen alle volgelingen van Christus, Hem eeuwig de lof toezingen! 

 

We hopen en bidden op gezegende middagen rondom de open Bijbel.

We ontmoeten elkaar op maandagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in de Zaaier

Komt u ook?

Programma 2021 /2022

6 september

Startmiddag

20 september

Bijbelstudie 1

30 september

Bondsdag (digitaal)

4 oktober

Bijbelstudie 2

18 oktober

Bijbelstudie 3

1 november

Thema-middag

15 november

Bijbelstudie 4

29 november

Bijbelstudie 5

13 december

Kerstviering

10 januari

Jaarvergadering + Bijbelstudie 6

24 januari

Bijbelstudie 7

7 februari

Bijbelstudie 8

21 februari

Thema-middag

7 maart

Bijbelstudie 9

21 maart

Bijbelstudie 10                            

 4 April

Paasviering