Voorzitter:
Mw. A. Bouma-Groothuis
Groenendael 141
8271 EH IJsselmuiden
tel.: 038-3325993 
Secretaresse:

G.Verweij-ten Klooster
de Bogaard 11
8271 JD IJsselmuiden
tel.: 038-3319518
famverweij@solcon.nl

Penningmeesteres:
mw. N. Holtland–Fransman
Kerspelstraat 7
8271 TH IJsselmuiden
tel.: 038-3330795
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Het najaar komt dichterbij en als bestuur hebben we weer plannen gemaakt voor het nieuwe verenigingsseizoen.
Na een warme zomer  mogen we ons weer samen buigen over de Bijbelstudies.

Het jaarthema is: Hou(d)vast!

Het komend seizoen laten we ons leiden door de brieven van Paulus aan Timotheüs.
Deze brieven staan vol pastorale en diaconale adviezen.
Ook zien we dat het volgen van Christus; lijden kan betekenen.
Diverse thema’s komen in de Bijbelstudies aan de orde en we zullen ontdekken dat de adviezen van Paulus en Timotheüs ook voor ons van belang zijn.

De Timotheüsbrieven zijn persoonlijke brieven, die Paulus geschreven heeft aan zijn leerling Timotheüs, die leiding geeft aan de gemeente te Efeze.
Paulus had de gemeente in Efeze graag nog eens bezocht maar In de tweede brief is duidelijk dat Paulus deze stad niet meer zal bezoeken.

Hij draagt de fakkel over aan Timotheüs en spoort hem aan trouw te zijn aan het Evangelie.

Welke fakkel dragen wij over?

Maandag

2   september

Startavond Grafhorst

Maandag

16 september

Bijbelstudie 1

Maandag

30 september

Bijbelstudie 2

Woensdag

9 oktober

Regioavond Mastenbroek

Maandag

14 oktober

Bijbelstudie 3

Maandag

28 oktober

 

Maandag

11 november

Bijbelstudie 4

Maandag

25 november

Bijbelstudie 5

Maandag

9 december

Kerstviering

 

 

 

Maandag

6 januari

Bijbelstudie 6

Maandag

20 januari

Bijbelstudie 7

Maandag

3 februari

Bijbelstudie 8

Maandag

17 februari

Bijbelstudie 9

Maandag

9  maart

Open avond

Maandag

16 maart

Bijbelstudie 10

Maandag

30 maart

Paasviering