De Vakantie Bijbel Week (VBW) is een jaarlijkse evangelisatieactie voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. In een gezellige sfeer worden de kinderen door bijbelverhalen, liederen en andere middelen bekend gemaakt met het Evangelie van Jezus Christus. Landelijk wordt dit werk ondersteund door de HGJB maar is interkerkelijk van aard.

In IJsselmuiden vindt de VBW al ruim 30 jaar van dinsdag tot vrijdag in de laatste week van de zomervakantie plaats. De laatste jaren gebeurt dit voor zo'n 500 kinderen in een grote tent achter de Oosterholthoeve met ruim 100 vrijwilligers uit verschillende kerken.

Nieuwe medewerkers
Hoewel de voorbereidingen nog niet begonnen zijn, doen we nu al op iedereen een dringend beroep om na te denken over deelname aan de VBW!. Als je tijd en gezondheid hebt, geef je dan op bij Bertil Brink. al is het maar voor een enkele ochtend of middag. Iedere christen heeft immers de taak en de plicht mee te werken aan de verspreiding van het Evangelie. Meer weten...kijk op onze site: www.vakantiebijbelweek.com.
Contactpersoon:

Henry de Jong